Ανοσολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Heidi Ledford, 
Nature 594, 164-167 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01505-x
4 June 2021
Σε μια κρίσιμη στιγμή της πανδημίας, διερευνώνται βασικά ερωτήματα σχετικά με τα εμβόλια που οι χώρες αγωνίζονται να χορηγήσουν, ενώ ταυτόχρονα ιογενείς παραλλαγές εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο.
Nature, doi: 10.1038/d41586-020-01989-z
03 JULY 2020
Εξετάζονται πέντε πιεστικά ερωτήματα που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές, σχετικά με την COVID-19, από την ανοσία μέχρι τον ρόλο της γενετικής.
Shilo, S., Rossman, H. & Segal, E.
Nat Rev Immunol (2021). https://doi.org/10.1038/s41577-021-00531-0
Published: 12 March 2021
Συνοψίζονται τα πρώτα σημάδια για την πραγματική αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της εκστρατείας εμβολιασμού για την COVID-19 στο Ισραήλ, τη χώρα με το υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμένων ατόμων κατά κεφαλήν παγκοσμίως.
Science, doi:10.1126/science.abh0460
Feb. 12, 2021 
Οι ερευνητές εξετάζουν εάν οι συνδυασμοί διαφορετικών εμβολίων 2 δόσεων λειτουργούν και ενισχύουν την προστασία από την COVID-19, προσφέροντας ταυτόχρονα ευελιξία
Mascola JR, Graham BS, Fauci AS.
JAMA. Published online February 11, 2021. doi:10.1001/jama.2021.2088
Οι νέες παραλλαγές του ιού, αποτέλεσμα μεταλλάξεων μέσω μιας διαδικασίας εξελικτικής επιλογής που δεν είναι απόλυτα κατανοητή, προκαλούν πολλά ερωτήματα σχετικά με τις πιθανές κλινικές συνέπειες
SARS-CoV-2 viral load predicts COVID-19 mortality
Elisabet Pujadas, Fayzan Chaudhry, et al.
The Lancet Respiratory Medicine, DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30354-4
Published: August 06, 2020
Το ιικό φορτίο στην νόσο COVID-19 μπορεί να συσχετιστεί με τη μολυσματικότητα, τον φαινότυπο της νόσου, τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα.
SARS-CoV-2 vaccines: status report
Fatima Amanat and Florian Krammer
Immunity  (In Press, Corrected Proof)  DOI: 10.1016/j.immuni.2020.03.007
Available online 6 April 2020
Ο ιός SARS-CoV-2, που ευθύνεται για τη λοίμωξη COVID-19, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2019 στην Κίνα. Από τότε έχει προσβάλει περισσότερα από 170.000 άτομα και προκαλέσει περισσότερους από 6.500 θανάτους παγκοσμίως. Το άρθρο αναφέρεται σε διάφορες θεραπευτικές και προφυλακτικές παρεμβάσεις που έχουν αναδειχτεί, με έμφαση στην ανάπτυξη εμβολίων. Οι έρευνες για τα εμβόλια προχωρούν ταχύτατα, αλλά πιθανότατα θα είναι πολύ αργά για να επηρεάσουν το πρώτο κύμα της πανδημίας.
SARS-CoV-2 transmission without symptoms
Angela L. Rasmussen, Saskia V. Popescu
Science: Vol. 371, Issue 6535, pp. 1206-1207, DOI: 10.1126/science.abf9569
19 Mar 2021
Το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο coronavirus 2 (SARS-CoV-2) έχει δυνητικά μακρά περίοδο επώασης και βρίσκει την ευκαιρία να μεταδοθεί από εκείνους που δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί.
SARS-CoV-2 mutations, vaccines, and immunity: implication of variants of concern
Ji Yun Noh, Hye Won Jeong & Eui-Cheol Shin
Signal Transduction and Targeted Therapy volume 6, Article number: 203 (2021)
Published: 22 May 2021
Συνοψίζονται κάποιες από τις βασικές έως σήμερα γνώσεις, για τον ιό SARS-CoV-2 τις μεταλλάξεις του, τα εμβόλια, την ανοσία και τις παραλλαγές που προκαλούν ανησυχία
SARS-CoV-2 infection risk among unvaccinated is negatively associated with community-level vaccination rates
Oren Milman, Idan Yelin, Noga Aharony, et al.
medRxiv 2021.03.26.21254394; doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.26.21254394
Posted March 31, 2021.
Διερευνάται η αποτελεσματικότητα του εμβολιαμού όχι μόνο στην πρόληψη της νόσου αλλά και της πιθανότητας μετάδοση σε μη εμβολιασμένα άτομα, αναλύοντας τα αρχεία εμβολιασμού και τα αποτελέσματα των ελέγχων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια μιας ταχείας διάθεσης  από 223 γεωγραφικά καθορισμένες κοινότητες,

Pages