Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine
The National Academies Press 2020, https://doi.org/10.17226/25826
released: 11 June 2020
Αυτή η ταχεία εμπειρογνωμοσύνη δημιουργήθηκε μέσω του Societal Experts Action Network (SEAN), μια δράση της National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Το  SEAN συνδέει ερευνητές στις κοινωνικές, συμπεριφορικές και οικονομικές επιστήμες με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων προκειμένου να τους βοηθήσει να για να απαντήσουν σε ζητήματα πολιτικής που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19. 
Estimating individual risks of COVID-19-associated hospitalization and death using publicly available data
Rajiv Bhatia ,Jeffrey Klausner
Plos One, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0243026
Published: December 7, 2020
Περιγράφεται μια μέθοδος για την εκτίμηση των κινδύνων νοσηλείας και θανάτου που οφείλονται στη μετάδοση SARS-CoV-2 σε νοικοκυριά, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα δημόσια δεδομένα
Russo, G., Jesus, T., Deane, K., Osman, A., McCoy, D. 
International Journal of Health Policy and Management, (), pp. -. doi: 10.34172/ijhpm.2021.155
Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων από έρευνες σε επτά επιστημονικές βάσεις δεδομένων, σχετικά με τον αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων στην υγεία των γυναικών και των παιδιών σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος
Working Paper Series, American University - Washington College of Law
Posted: 03 Feb 2021
Βάσει του διεθνούς δικαίου, είναι υποχρέωση των κυβερνήσεων να διαδίδουν και να διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού σε έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με πανδημίες και εμβόλια.
Elliot Mbunge, Tafadzwa Dzinamarira, Stephen G. Fashoto, John Batani
Public Health in Practice, Volume 2, 2021, https://doi.org/10.1016/j.puhip.2021.100136.
November 2021
Για την τεκμηρίωση και την επικύρωση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών εμβολιασμού COVID-19, είναι απαραίτητο να υπάρχει ομογενοποίηση και τυποποίηση των ψηφιακών λύσεων για τις περιφερειακές και διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Theberath M, Bauer D, et al.
SAGE Open Med. 2022 Mar 30;10:20503121221086712. doi: 10.1177/20503121221086712. PMID: 35371484; PMCID: PMC8972920.
First Published March 30, 2022
Ο στόχος της εργασίας είναι να συνοψίσει τις υπάρχουσες ερευνητικές μελέτες που αφορούν στις επιπτώσεις της τρέχουσας πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.
Sara Y Tartof, Jeff M Slezak, et al.
The Lancet, 2021, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02183-8.
Published:October 04, 2021
Σε αυτήν την αναδρομική μελέτη κοόρτης, αναλύθηκαν τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία ατόμων στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ, για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου BNT162b2 κατά της λοίμωξης από SARS-CoV-2 και των εισαγωγών στο νοσοκομείο λόγω COVID-19 έως και 6 μήνες μετά.
Noam Barda, Noa Dagan, Cyrille Cohen, Miguel A Hernán, et al.
The Lancet, 2021, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02249-2.
Στόχος της μελέτης είναι με την χρήση στοιχείων από τα αποθετήρια δεδομένων του μεγαλύτερου οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης του Ισραήλ για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα μιας τρίτης δόσης του εμβολίου mRNA BNT162b2 για την πρόληψη σοβαρής νόσησης COVID-19.
Shulman HC, Bullock OM
PLoS ONE 15(10): e0239524. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239524
Published: October 7, 2020
Μια δημοφιλής σύμβαση στην επιστημονική επικοινωνία είναι η αποφυγή της επιστημονικής ορολογίας στο ευρύ κοινό γιατί σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι χρήση ορολογίας αποξενώνει, δυσκολεύει την κατανόηση, περιορίζει την συμμετοχή και δημιουργεί ένα εμπόδιο για την ένταξη σε ορισμένα πεδία. 
David Oliver: When doctors are accused of faking covid experiences
BMJ 2021; 375 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2473
Published 13 October 2021
Άρθρο γνώμης που πραγματεύεται το φαινόμενο κατά το οποίο μέλη από το ευρύ κοινό με μικρή εμπειρία στον τομέα της υγείας αμφισβητούν τις ιστορίες και την επαγγελματική γνώση του ιατρικού προσωπικού που έχει τη φροντίδα ασθενών Covid-19, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ραδιοφωνικές εκπομπές και σε εφημερίδες

Pages