Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Lieberman, Benjamin et al.
Working Paper Series Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3803878 
Posted: 16 Mar 2021
Το άρθρο, εστιάζει στην πιο επιδραστική μη-στοχαστική δυναμική της COVID-19, hot-spots, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (AI) γεω-εντοπισμού και αναλύσεις ομαδοποίησης, λαμβάνοντας το Gauteng (Νότια Αφρική) ως μελέτη περίπτωσης.
Al-Zaman, Md. Sayeed,
Working Paper Series, Department of Journalism and Media Studies, Jahangirnagar University, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3655908
Posted: 24 Jul 2020
Αυτή η μελέτη είναι ίσως η μεγαλύτερη βιβλιομετρική ανάλυση που σχετίζεται με την COVID-19 μέχρι σήμερα. Αναλύονται στοιχεία επιστημονικής βιβλιογραφίας του διαστήματος Δεκέμβριος 2019 - Ιούνιος 2020, που εξήχθησαν από τη βάση δεδομένων Web of Science. Αναδεικνύονται οι χώρες, οι γλώσσες, οι συγγραφείς, τα ιδρύματα και οι τύποι δημοσιευμάτων που κυριαρχούν στις έρευνες τις σχετικές με την COVID-19.
Asymptomatic SARS-CoV-2 infection: A systematic review and meta-analysis
Pratha Sah, Meagan C. Fitzpatrick, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences Aug 2021, 118 (34) e2109229118; DOI: 10.1073/pnas.2109229118
PNAS August 24, 2021
Πραγματοποιείται μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση της βιβλιογραφίας για την COVID-19 που αφορά σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένες λοιμώξεις. Αναλύοντας πάνω από 350 δημοσιεύματα, εκτιμήθηκε ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των κρουσμάτων είναι συμπωματικά.
Wu T, Yu P, Li Y, Wang J, Li Z, Qiu J, Cui L, Mou Y, Sun Y.
J Asthma. 2021 Apr 16:1-11. doi: 10.1080/02770903.2021.1917603. Epub ahead of print. PMID: 33863266.
Πραγματοποιήθηκε μια μετα-ανάλυση δημοσιευμάτων για τα επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά του COVID-19 σε ασθενείς με άσθμα για να διερευνηθεί εάν αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη σοβαρού COVID-19
Savolainen R.
Journal of Information Science. August 2021. doi:10.1177/01655515211040653
First Published August 19, 2021
Αυτή η μελέτη εξετάζει πώς αξιολογείται η αξιοπιστία του περιεχομένου στο πλαίσιο διαδικτυακών συζητήσεων πχ. εσφαλμένη πληροφορία ή παραπληροφόρηση, καθώς και η αξιοπιστία των συγγραφέων που δημιουργούν τέτοιες πληροφορίες.
Science, doi:10.1126/science.abj6981
May. 26, 2021 
Το επιτυχημένο σύστημα αναφοράς VAERS -Vaccine Adverse Event Reporting System, βοηθά στην επισήμανση πραγματικών προβλημάτων, αλλά η χρήση του μπορεί να αντιστραφεί.
Hotez PJ
PLoS Biol 19(1): e3001068. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001068
Στις ΗΠΑ, παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου πολιτικοποίηση της βιοϊατρικής επιστήμης που λειτουργεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η οποία εάν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, τα εμβόλια και άλλες βιοϊατρικές εξελίξεις δεν θα επαρκούν για να σταματήσουν την COVID-19.
Hotez PJ
PLoS Biol 19(1): e3001068. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001068
Μια αντι-επιστημονική εκστρατεία παραπληροφόρησης άνευ προηγουμένου και με επικεφαλής τόσο τις πολυεθνικές εταιρείες όσο και ορισμένες κυβερνήσεις, ειδικά της ρωσικής και των ΗΠΑ, τροφοδότησαν σε κάποιο βαθμό την πανδημία.
Sherwin, Brie DeBusk
Texas A&M Law Review (Forthcoming Spring 2021), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3681728 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3681728
Posted: 28 Aug 2020
Με τις θεωρίες συνωμοσίας, η παραπληροφόρηση και άλλα παρόμοια ρητορικά όπλα που χρησιμοποιούνται για να δυσφημίσουν τους επιστήμονες-εμπειρογνώμονες υγείας, δημιουργείται δυσπιστία στο κοινό και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Assessment of knowledge, attitude and practice towards 2019 novel coronavirus
Dimitrios Papagiannis, Foteini Malli, Ioanna Papathanasiou, Dimitrios Raptis, Ilias Dimeas, Evangelos C. Fradelos, Zoe Daniil, Georgios Rachiotis, Konstantinos I. Gourgoulianis
European Respiratory Journal Sep 2020, 56 (suppl 64) 2393; DOI: 10.1183/13993003.congress-2020.2393

Pages