Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Racine N, McArthur BA, Cooke JE, Eirich R, Zhu J, Madigan S.
JAMA Pediatr. Published online August 09, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.2482
August 9, 2021
Σε αυτή τη μετα-ανάλυση 29 μελετών που περιελάμβαναν 80.879 νέους παγκοσμίως, διερευνάται ο επιπολασμός των κλινικά αυξημένων συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης παιδιών και εφήβων κατά τη διάρκεια της COVID-19.
Damian F Santomauro, Ana M Mantilla Herrera, et al.
The Lancet, 2021, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02143-7, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621021437
Published:October 08, 2021
Σε αυτή τη μελέτη, στόχος είναι να ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στον επιπολασμό και την επιβάρυνση των μείζονων καταθλιπτικών διαταραχών και αγχωδών διαταραχών παγκοσμίως το 2020.
PloS ONE, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246427
Published: February 2, 2021
Πραγματοποποιείται μια βιβλιομετρική μελέτη δημοσιευμένων ερευνών σε τέσσερα ιατρικά περιοδικά μεγάλου αντίκτυπου,  για να προσδιοριστούν οι διαφορές στα χαρακτηριστικά των δημοσιευμάτων που σχετίζονται με το COVID-19 σε σύγκριση με αυτών που δεν αφορούν την πανδημία.
From danger to destination: changes in the language of endemic disease during the COVID-19 pandemic
Nerlich, Brigitte; Jaspal, Rusi
Medical Humanities 2023, https://doi.org/10.1136/medhum-2022-012433
First published June 2, 2023
Στις αρχές του 2022, η λέξη «ενδημικό» έγινε τσιτάτο, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, και πυρήνας για τη διαμόρφωση νέων κοινωνικών αναπαραστάσεων της πανδημίας COVID-19. Η λέξη συνήθως αναφέρεται σε μια ασθένεια που είναι συνεχώς παρούσα, της οποίας η επίπτωση είναι σχετικά σταθερή και διατηρείται σε ένα βασικό επίπεδο σε οποιαδήποτε δεδομένη τοποθεσία. Με τον καιρό, το «ενδημικό» πέρασε από τον επιστημονικό λόγο στον πολιτικό λόγο, όπου χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να υποστηρίξει ότι η πανδημία είχε τελειώσει και οι άνθρωποι έπρεπε τώρα να μάθουν να «ζουν» με τον ιό. Σε αυτό το άρθρο εξετάζονται οι αναδυόμενες έννοιες, οι εικόνες και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις του όρου «ενδημικό» στις αγγλόφωνες ειδήσεις μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 18 Ιανουαρίου 2022.
Haas JW, Bender FL, Ballou S, et al.
JAMA Netw Open. 2022;5(1):e2143955. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.43955
January 18, 2022
Η μελέτη συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυση διαπίστωσε ότι το ποσοστό των παρενεργειών που παρατηρούνται στα σκέλη placebo των δοκιμών εμβολίων COVID-19, ήταν σημαντικό  - το εύρημα αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στα δημόσια προγράμματα εμβολιασμού.
Misa Mi, Yingting Zhang, Lin Wu, and Wendy Wu
College & Research Libraries Vol 81, No 7 (2020) 
Με την εκθετική αύξηση των περιπτώσεων COVID-19 οι διοικήσεις των πανεπιστημίων και οι σχολές αντιμετώπισαν προκλήσεις σε όλα τα μέτωπα για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών κατά τη μετάβαση σε περιβάλλον απομακρυσμένης μάθησης. Ενόψει και του επ' αόριστον κλεισίματος των βιβλιοθηκών και πανεπιστημιουπόλεων, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες ανάγκες. 
Fake news and declining media trust during COVID 19 pandemic
Siddiqui, T.; Gupta, S.
International Journal of Health Sciences ; 6:8344-8356, 2022, https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS3.7916
Published 26-05-2022
Οι ψευδείς ειδήσεις δεν είναι νέο φαινόμενο και αποτελούν μια διαρκώς αυξανόμενη απειλή για πολλές δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Ινδία. Αυτό το άρθρο προσπαθεί να κατανοήσει την αυξανόμενη δυσπιστία των Ινδών προς τα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid 19. Η υγειονομική κρίση που ενέσκηψε κατά τη διάρκεια της πανδημίας κλόνισε πολλούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένου του τέταρτου πυλώνα της δημοκρατίας, των μέσων ενημέρωσης. Η μελέτη επιχείρησε μια περιεκτική συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση της αυξανόμενης δυσπιστίας προς τα μέσα ενημέρωσης και προσπάθησε να αξιολογήσει τους διάφορους παράγοντες που εμπλέκονται και οδηγούν στη δυσπιστία.
Exploring the impact of social media exposure patterns on people's belief in fake news during COVID-19: A cross-gender study
Wu, Y. H.; Mustafa, H.
Online Journal of Communication and Media Technologies, 13(3), 2023, Article No: e202326, https://doi.org/10.30935/ojcmt/13117
Published online: 26 Mar 2023
Τον καιρό της πανδημίας COVID-19 οι ψευδείς ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απείλησαν σοβαρά τη δημόσια υγεία. Σε αναζήτηση λύσης για αυτό το πρόβλημα, η παρούσα μελέτη εξέτασε πώς τα μοτίβα έκθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τους ανθρώπους που βλάπτονται σοβαρά από τις ψευδείς ειδήσεις. Με βάση τη θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας, αυτή η μελέτη διερεύνησε την επίδραση της σκόπιμης και της τυχαίας έκθεσης στην πίστη στις ψευδείς ειδήσεις μέσω του διαμεσολαβητικού ρόλου της προκατάληψης επιβεβαίωσης.
Exploring the Effect of Social Media and Spatial Characteristics During the COVID-19 Pandemic in China
Zhan, X. X.; Zhang, K.; Ge, L.; Huang, J.; Zhang, Z.; Wei, L.; Sun, G. Q.; Liu, C.; Zhang, Z. K.
IEEE Transactions on Network Science and Engineering ; 10(1):553-564, 01 Jan.-Feb. 2023, https://doi.org/10.1109/TNSE.2022.3217419
Date of Publication: 26 October 2022
Η κήρυξη της COVID-19 ως πανδημίας ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό τη διάδοση σχετικών πληροφοριών σε κοινωνικές πλατφόρμες, όπως το Twitter, το Facebook και το WeChat. Σε αυτή τη μελέτη διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο η ασθένεια και η πληροφορία συν-εξελίσσονται στον πληθυσμό. Η μελέτη εστιάζει στην COVID-19 και στην πληροφορία γύρω από αυτήν κατά την περίοδο που η ασθένεια είχε εξαπλωθεί ευρέως στην Κίνα, δηλαδή από τις 25 Ιανουαρίου έως τις 24 Μαρτίου 2020.
Evaluating research performance of Coronavirus and Covid-19 pandemic using scientometric indicators
Sidhartha Sahoo, Shriram Pandey
Online Information Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/OIR-06-2020-0252
Publication date: 8 October 2020
Αυτή η μελέτη είναι μια προσπάθεια αξιολόγησης της επιστημονικής βιβλιογραφίας στον τομέα της πανδημίας Covid-19 με βάση επιστημονικούς δείκτες: αναδεικνύονται οι πιο παραγωγικές χώρες και οι σχετικές παραπομπές, τα ιδρύματα, οι συγγραφείς, τα δίκτυα συνεργασιών, κτλ στον θεματικό τομέα της έρευνας coronavirus και Covid-19.

Pages