Υγεία του παιδιού

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Cathy Creswell, Adrienne Shum, Samantha Pearcey, et al.
The Lancet Child & Adolescent Health, 2021, https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00177-2.
Published:June 24, 2021
Οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας, ιδίως για τους πιο μειονεκτούντες, υπογραμμίζουν τη σημασία της αναγνώρισης και της κάλυψης των αναγκών υποστήριξης για παιδιά και νέους.
Mina Fazel, Stephen Puntis, Simon R. White, et al.
EClinicalMedicine, 2021, 101144, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101144.
Available online 27 September 2021
Διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων που εμφανίζονται διστακτικά στον εμβολιασμό, χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από μια μεγάλη έρευνα σε 27.910 μαθητές ηλικίας 9-18 ετών από 180 σχολεία στην Αγγλία.
Why aren’t kids getting vaccinated?
Bianca Nogrady
MIT Technology review, February 8, 2021
Τα παιδιά διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από  covid-19 ενώ υπάρχουν ηθικά ζητήματα σχετικά με τις δοκιμές εμβολίων σε παιδιά - αλλά η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.
Use of face masks did not impact COVID-19 incidence among 10–12-year-olds in Finland
Aapo Juutinen, Emmi Sarvikivi, Päivi Laukkanen-Nevala, Otto Helve
medRxiv 2022.04.04.22272833; doi: https://doi.org/10.1101/2022.04.04.22272833
Posted April 07, 2022
Στόχος της μελέτης είναι η σύγκριση της συχνότητας εμφάνισης του COVID-19 μεταξύ των παιδιών ηλικίας 10-12 ετών μεταξύ πόλεων με διαφορετικές συστάσεις σχετικά με τη χρήση μάσκας προσώπου στα σχολεία.
Coma, Ermengol and Català, Martí and Méndez-Boo and et al.
Working paper, Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4046809
Posted: 7 Mar 2022
Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της μάσκας πραγματοποιήθηκε μια αναδρομική πληθυσμιακή μελέτη μεταξύ 599.314 παιδιών ηλικίας προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό τον υπολογισμό της επίπτωσης του SARS-CoV-2 και των ποσοστών δευτερογενούς προσβολής
Gagandeep Kang
The Lancet Global Health, VOLUME 10, ISSUE 2, E155-E156, FEBRUARY 01, 2022, DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00543-X
Open Access Published:February, 2022 
Η εργασία χρησιμοποιεί ισχυρά συστήματα δεδομένων για να μελετήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στον συνήθη εμβολιασμό και να αξιολογήσει τα κενά ανοσίας στα παιδιά.
Nature 601, 180-183 (2022), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00027-4
12 January 2022
Οι ειδικοί που ερευνούν την παιδική ανάπτυξη αναρωτιούνται αν η πανδημία διαμορφώνει τον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ronald N. Kostoff, Daniela Calina, Darja Kanduc, Michael B. Briggs, Panayiotis Vlachoyiannopoulos, Andrey A. Svistunov, Aristidis Tsatsakis
Toxicology Reports, Volume 8, 2021, Pages 1665-1684, https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2021.08.010.
Available online 14 September 2021
Feketea, Gavriela, Vasiliki Vlacha, Georgios Tsiros, Panagiota Voila, et al.
Journal of Personalized Medicine 11, no. 8: 712. https://doi.org/10.3390/jpm11080712
Published: 25 July 2021

Pages