Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Α guide to vaccinology: from basic principles to new developments
Pollard, A.J., Bijker, E.M.
Nat Rev Immunol (2020). https://doi.org/10.1038/s41577-020-00479-7
Published: 22 December 2020
Μια πολύ ευανάγνωστη επισκόπηση της ιστορίας, της ανάπτυξης και του αντίκτυπου των εμβολίων, την  ανοσοποίηση, πώς λειτουργεί η ανοσία της αγέλης. Περιλαμβάνται πολλά γραφήματα που διευκολύνουν την κατανόηση.
What scientists know about new, fast-spreading coronavirus variants
David Adam
Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01390-4
24 May 2021
Βασικά ερωτήματα που παραμένουν, αφορούν τις παραλλαγές B.1.617, το πόσο γρήγορα μπορούν να μεταδοθούν, την ανοσία και το πώς μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της πανδημίας.
Maghbooli, Zhila and Ebrahimi, Mehdi et al.
Preprints with The Lancet, available in SSRN: https://ssrn.com/abstract=3616008
Posted: 14 Jul 2020
Ο στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των επιπέδων 25-υδροξυβιταμίνης D στον ορό με τα ανεπιθύμητα κλινικά αποτελέσματα, τις παραμέτρους της ανοσολογικής λειτουργίας και τη θνησιμότητα σε ασθενείς με λοίμωξη από SARS-CoV-2.
Victoria Contreras-Bolívar, Beatriz García-Fontana, Cristina García-Fontana & Manuel Muñoz-Torres
Postgraduate Medicine, DOI: 10.1080/00325481.2021.2017647
Published online: 27 Dec 2021
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι μια ανασκόπηση των τρεχόντων δεδομένων που συσχετίζουν την κατάσταση της βιταμίνης D με την μόλυνση, την εξέλιξη ή/και τη σοβαρότητα της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 και να εκτιμηθεί κατά πόσον η πρόληψη μέσω συμπληρώματος βιταμίνης D μπορεί να αποτρέψει τη λοίμωξη ή/και να βελτιώσει την έκβαση τςη νόσου μετά από αυτή
Iwasaki, Y., Abe, T., Wada, K. et al.
BMC Microbiol 22, 73 (2022). https://doi.org/10.1186/s12866-022-02484-3
Published10 March 2022
Ο ιός SARS-CoV-2 αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και ένα σημαντικό ζήτημα για τον χαρακτηρισμό αυτού του ταχέως εξελισσόμενου ιού είναι η διαλεύκανση διαφόρων πτυχών των αλλαγών στην αλληλουχία του γονιδιώματός τους.
Tracking changes in SARS-CoV-2 Spike: evidence that D614G increases infectivity of the COVID-19 virus
B. Korber, W.M. Fischer, S. Gnanakaran et al. on behalf of the Sheffield COVID-19 Genomics Group
Cell, DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.06.043
Published: July 02, 2020
Το ιικό στέλεχος του SARS-CoV-2 που είναι το πλέον καθιερωμένο παγκοσμίως είναι αυτό που ονομάζεται D614 και η μετάλλαξη αφορά στην αλλαγή αμινοξέων της πρωτεΐνης των ακίδων. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής δείχνουν ότι ένα νεότερο στέλεχος, το G614 είναι πιο μολυσματικό, σχετίζεται με υψηλότερα ιικά φορτία ανώτερης αναπνευστικής οδού, ωστόσο δεν προκύπτει αυξημένη σοβαρότητα της νόσου.
Avidan U Neumann, et al.
The Lancet, Volume 398, Issue 10297, 2021, Pages 299-300, ISSN 0140-6736, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01427-6.
Published:July 24, 2021
Η Συνεργατική Ομάδα RECOVERY ανέφερε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην επιβίωση ασθενών με COVID-19 που λάμβαναν αναστολέα tocilizumab ιντερλευκίνης (IL) -6.
Dhama, K., Patel, S.K., Kumar, R. et al.
Environ Sci Pollut Res (2021). https://doi.org/10.1007/s11356-021-14429-w
Published: 15 May 2021
 Αυτό το άρθρο παρέχει στοιχεία για τις επιβλαβείς επιπτώσεις των απολυμαντικών στον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον και προτείνει στρατηγικές μετριασμού της χρήσης.  Συζητούνται πιθανές τεχνολογίες και προσεγγίσεις για τη μείωση  των επιπτώσεων και την ανάπτυξη ασφαλών, προσιτών και αποτελεσματικών απολυμαντικών

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Feketea, Gavriela, Vasiliki Vlacha, Georgios Tsiros, Panagiota Voila, et al.
Journal of Personalized Medicine 11, no. 8: 712. https://doi.org/10.3390/jpm11080712
Published: 25 July 2021
Towards effective COVID‑19 vaccines: Updates, perspectives and challenges (Review)
Daniela Calina, Demetrios Petrakis, Demetrios A. Spandidos, Aristidis Tsatsakis, et al
International Journal of Molecular Medicine, Pages: 3-16, https://doi.org/10.3892/ijmm.2020.4596
Published online on: May 6, 2020 

Pages