Μελέτη βιβλιογραφίας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Victoria Contreras-Bolívar, Beatriz García-Fontana, Cristina García-Fontana & Manuel Muñoz-Torres
Postgraduate Medicine, DOI: 10.1080/00325481.2021.2017647
Published online: 27 Dec 2021
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι μια ανασκόπηση των τρεχόντων δεδομένων που συσχετίζουν την κατάσταση της βιταμίνης D με την μόλυνση, την εξέλιξη ή/και τη σοβαρότητα της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 και να εκτιμηθεί κατά πόσον η πρόληψη μέσω συμπληρώματος βιταμίνης D μπορεί να αποτρέψει τη λοίμωξη ή/και να βελτιώσει την έκβαση τςη νόσου μετά από αυτή
Sarah Humboldt-Dachroeden, Olivier Rubin, Snorre Sylvester Frid-Nielsen,
One Health, Volume 10, 2020, 100146, https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2020.100146.
Αυτό το άρθρο χρησιμοποιεί βιβλιομετρική ανάλυση για να διερευνήσει τις τάσεις, και τα χαρακτηριστικά της One Health όπως εμφανίζεται στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Η One Health έχει τη δυναμική να καθιερωθεί ως ένας ολοκληρωμένος ερευνητικός τομέας, εμπλέκοντας πολύπλευρη εμπειρία σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους.
Seven crucial research findings that can help people deal with COVID-19
Kirsten Weir
American Psychological Association
March 16, 2020
Η έρευνα στην Ψυχολογία και στην Ψυχική Υγεία που έχει γίνει ήδη στο παρελθόν με αφορμή παλαιότερες κρίσεις, μπορεί να βοηθήσει σήμερα τους ανθρώπους να διαχειριστούν τις ενημερωτικές αναφορές για τον κορονοϊό, με τις οποίες κατακλύζονται καθημερινά.
Ενώ η νέα πανδημία είναι μοναδική από πολλές απόψεις, υπάρχουν διδάγματα που μπορούν να εξαχθούν από την εκτεταμένη βιβλιογραφία που υπάρχει αναφορικά με τους ψυχολογικούς και συμπεριφορικούς τρόπους αντιμετώπισης των συνεπειών των μεγάλων καταστροφών.
SARS-CoV-2 involvement in central nervous system tissue damage
Muhammad Ali Haidar; Zaynab Shakkour; et al.
Neural Regeneration Research, volume 17, issue 6, pages 1,228-1,239
Published: 01 Jan 2022
Αυτή η επισκόπηση επιχειρεί να δώσει μια λεπτομερή εικόνα της νευρολογικής λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 και υπογραμμίζει τους πιθανούς μηχανισμούς που οδηγούν στις νευρολογικές εκδηλώσεις που παρατηρούνται σε μολυσμένους ασθενείς.
López-Belmonte J, Segura-Robles A, Moreno-Guerrero A-J, Parra-González M-E.
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education. 2021; 11(1):20-32, https://doi.org/10.3390/ejihpe11010003
Published: 10 January 2021
Στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την εξέλιξη της ηλεκτρονικής μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη βιβλιομετρική ανάλυση της σχετικής επιστημονική βιβλιογραφίας

Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis
Derek K Chu, et al.
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9
Published: June 01, 2020
Μια συστηματική μελέτη και μετα-ανάλυση διερευνά τη βέλτιστη απόσταση από άτομο σε άτομο και τη χρήσης μάσκας προσώπου και προστασίας των ματιών για την αποφυγή μετάδοσης των ιών. Η έρευνα των στοιχείων από 172 μελέτες σε 16 χώρες έδειξε ότι ο κίνδυνος μετάδοσης μειώνεται στο μισό για κάθε επιπλέον μέτρο απόστασης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η κάλυψη προσώπου με μάσκα μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης από 17% σε 3%, ενώ η προστασία των ματιών τον μειώνει από 16% σε 6%.

Evaluating research performance of Coronavirus and Covid-19 pandemic using scientometric indicators
Sidhartha Sahoo, Shriram Pandey
Online Information Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/OIR-06-2020-0252
Publication date: 8 October 2020
Αυτή η μελέτη είναι μια προσπάθεια αξιολόγησης της επιστημονικής βιβλιογραφίας στον τομέα της πανδημίας Covid-19 με βάση επιστημονικούς δείκτες: αναδεικνύονται οι πιο παραγωγικές χώρες και οι σχετικές παραπομπές, τα ιδρύματα, οι συγγραφείς, τα δίκτυα συνεργασιών, κτλ στον θεματικό τομέα της έρευνας coronavirus και Covid-19.
updated on April 3
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες εγκεκριμένες από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τον SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί τη νόσο του κορονοϊού 2019 COVID-19. Αρκετοί παράγοντες χρησιμοποιούνται σε ασθενείς σε κλινικές δοκιμές και πρωτόκολλα παρηγορητικής θεραπείας, που βασίζονται σε μελέτες δραστικότητας in vitro (έναντι του SARS-CoV-2 ή των σχετικών ιών) και σε περιορισμένης κλίμακας κλινική εμπειρία. Το παρόν κείμενο αποτελεί μια ανασκόπηση, των θεραπευτικών παραγόντων με σχόλια, ενδείξεις και αντενδείξεις, που βασίζεται σε εκτενή σχετική βιβλιογραφία.
Analysis of the Global Situation of COVID-19 Research Based on Bibliometrics
Yang Fan, Zhang B.S. Shuaijie et al.
Preprints with The Lancet, DOI http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3605135
Posted: 12 Jun 2020
Η πανδημία COVID-19 έχει δώσει ώθηση στη διεπιστημονική συνεργατική έρευνα και τα τρέχοντα αποτελέσματα επικεντρώνονται κυρίως στην προέλευση του ιού, στα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, στην κλινική έρευνα και στις μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας
2019 Novel coronavirus: where we are and what we know
Cheng, ZKJ (Cheng, Zhangkai J.); Shan, J (Shan, Jing)
Infection 48, 155–163 (2020). https://doi.org/10.1007/s15010-020-01401-y
Published: 18 February 2020
Υπάρχει ένα παγκόσμιο ξέσπασμα ενός νέου τύπου κορονοϊού (2019-nCoV), το οποίο προέρχεται από τη Wuhan στην Κίνα και έχει πλέον εξαπλωθεί σε άλλες 17 χώρες. Σε αυτό το στάδιο, η ετοιμότητα, η διαφάνεια και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την εκτίμηση των κινδύνων και την έναρξη δραστηριοτήτων ελέγχου της επιδημίας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν εκθέσεις από χώρους εστίασης και από εργαστήρια που υποστηρίζουν την έρευνα. Το παρόν άρθρο συγκεντρώνει και εδραιώνει τις ιολογικές, επιδημιολογικές, κλινικές στρατηγικές διαχείρισης από την αγγλική και την κινεζική αρθρογραφία, τα επίσημα κανάλια ειδήσεων και άλλα επίσημα κυβερνητικά έγγραφα. Επιπλέον, προσαρμόζοντας τον αριθμό των μολύνσεων με ένα εκθετικό μοντέλο ενός χρόνου, αναφέρουμε ότι η μόλυνση εξαπλώνεται με εκθετικό ρυθμό, με διπλασιασμό ανά 1,8 ημέρες.