Μικροβιολογία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Codon usage and evolutionary rates of the 2019-nCoV genes
Maddalena Dilucca, Sergio Forcelloni, Athanasia Pavlopoulou, Alexandros G. Georgakilas, Andrea Giansanti
bioRxiv 2020.03.25.006569; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.25.006569
March 29, 2020

Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease: a consensus view from the AMiCl COST Action.
Colum P. Dunne, ...Theofilos Papadopoulos, et al.
Journal of Hospital Infection, VOLUME 105, ISSUE 2, P116-118, JUNE 01, 2020, DOI:https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.04.006
Available online 9 April 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The animal origin of SARS-CoV-2
Spyros Lytras, Wei Xia, Joseph Hughes, Xiaowei Jiang, David L. Robertson
Science  17 Aug 2021: e DOI: 10.1126/science.abh0117
Σε αυτό το άρθρο άποψης, υποστηρίζεται οτι η εμπορία, ευαίσθητων στους κοροναϊούς, ενδιάμεσων ζώων-ξενιστών είναι ένα σημαντικό θέμα κοινό στην προέλευση του SARS και της COVID-19.
Norouzbeigi, S., Yekta, R., et al.
Food Science & Nutrition, 00, 1– 7. https://doi.org/10.1002/fsn3.2481
First published: 20 July 2021
Η μελέτη είχε ως στόχο να αξιολογήσει την επίδραση του μαγειρέματος και της διαδικασίας μικροκυμάτων στη σταθερότητα του SARS-CoV-2, στα προϊόντα κρέατος και στο ψωμί.

Coronavirus found in Paris sewage points to early warning system
Christa Lesté-Lasserre
Science, doi:10.1126/science.abc3799
Apr. 21, 2020
Με δειγματοληψία λυμάτων σε όλο το Παρίσι για χρονικό διάστημα πάνω από 1 μήνα, οι ερευνητές εντόπισαν, σε αυτά, την αύξηση και στη συνέχεια τη μείωση των συγκεντρώσεων του νέου κορονοϊού. Η διακύμανση αντιστοιχεί στο μοτίβο της επιδημίας COVID-19 στην περιοχή, όπου τα περιοριστικά μέτρα οδήγησαν σε αναχαίτιση της εξάπλωσης της νόσου. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μελέτη με αυτή την τεχνολογία, είναι η πρώτη που μπορεί να ανιχνεύσει μια απότομη έξαρση της νόσου από τις συγκεντρώσεις ιών στα λύματα, πριν ακόμα προκληθεί η αντίστοιχη πίεση στις δομές υγείας. Αυτή η δυνατότητα της μεθόδου, λένε, την καθιστά ένα φτηνό μη επεμβατικό εργαλείο για την παρακολούθηση της παρουσίας της νόσου και την πρόβλεψη ενός δεύτερου κύματος έξαρσης.