Στατιστική και Πιθανότητες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Illness characteristics of COVID-19 in children infected with the SARS-CoV-2 Delta variant
Erika Molteni, Carole H. Sudre, et al.
medRxiv 2021.10.06.21264467; doi: https://doi.org/10.1101/2021.10.06.21264467
Posted October 07, 2021.
Αξιολογήθηκε το προφίλ της ασθένειας (επιπολασμός συμπτωμάτων, διάρκεια και σοβαρότητα), εισαγωγή σε νοσοκομείο και παρουσία συμπτωμάτων επί μακρόν, σε 109.626 παιδιά σχολικής ηλικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Clare Wilson
New Scientist, Volume 251, Issue 3353, 2021, Page 10, ISSN 0262-4079, https://doi.org/10.1016/S0262-4079(21)01673-0.
Η Αγγλία θα μπορούσε σύντομα να δει έως και 7.000 νοσηλείες την ημέρα,από covid-19, αλλά αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά διαφορετικά πιθανά σενάρια
Available online: 21 March 2020
Πολλές σοβαρές συζητήσεις γίνονται σχετικά με τον τρόπο ανάσχεσης της εξάπλωσης της επιδημίας COVID-19, ιδίως στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, π.χ. από το κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων έως τον αποκλεισμό ολόκληρων πόλεων και χωρών. Μεταξύ αυτών, μια εναλλακτική πρόταση στρατηγικής ήταν να επιτρέψει στον ιό (SARS-CoV-2) να εξαπλωθεί για να αυξήσει την ανοσία της αγέλης, αλλά παράλληλα να προστατεύσει τους ηλικιωμένους και τους πολίτες που είναι οι πλέον ευάλωτοι σε αυτόν τον ιό. Πριν από την υιοθέτηση μιας από αυτές τις στρατηγικές, είναι απαραίτητο να υπολογιστούν και να ληφθούν υπόψη ο αριθμός των δευτερογενών λοιμώξεων (R0) αλλά και ο πραγματικός αριθμός (Rt) για έναν δεδομένο πληθυσμό.
Healthy longevity in the time of COVID-19: a conceptual framework
Marilyne Menassa, Esther MC Vriend, Oscar H Franco,
The Lancet Healthy Longevity, Volume 2, Issue 5, 2021, Pages e243-e244, ISSN 2666-7568, https://doi.org/10.1016/S2666-7568(21)00026-X.
Published:May, 2021
Οι εκτιμήσεις του Γραφείου Εθνικών Στατιστικών στην Αγγλία και την Ουαλία δείχνουν μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση 0,9 ετών για τις γυναίκες και 1,2 ετών για τους άνδρες σε σύγκριση με το 2019

Game theoretic modelling of infectious disease dynamics and intervention methods: a review
Chang, SL (Chang, Sheryl L.); Piraveenan, M (Piraveenan, Mahendra); Pattison, P (Pattison, Philippa); Prokopenko, M (Prokopenko, Mikhail)
JOURNAL OF BIOLOGICAL DYNAMICS  Volume: 14  Issue: 1  Pages: 57-89  DOI: 10.1080/17513758.2020.1720322 
Published online: 29 Jan 2020
Γίνεται μια ανασκόπηση ερευνητικών μελετών που χρησιμοποιούν τη θεωρία παιγνίων για να μοντελοποιήσουν τη λήψη αποφάσεων των ατόμων κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας. Οι συγγραφείς, επιχειρούν να ταξινομήσουν τη βιβλιογραφία και να εντοπίσουν τις αναδυόμενες τάσεις σε αυτόν τον τομέα. Η βιβλιογραφία ταξινομείται με βάση (i) τύπο μοντελοποίησης πληθυσμού (κλασικό ή δικτυακό), (ii) συχνότητα του παιγνίου (μη επαναλαμβανόμενο ή επαναλαμβανόμενο) και (iii) τύπο υιοθέτησης στρατηγικής (αυτομάθηση ή απομίμηση) .

Frequency of surveillance testing necessary to reduce transmission of the Delta variant of SARS-CoV-2
Ahmed Elbanna, Nigel Goldenfeld
medRxiv 2021.10.01.21262806; doi: https://doi.org/10.1101/2021.10.01.21262806
Posted October 04, 2021.
Εκτιμάται οτι η μείωση της μετάδοσης του SARS-CoV-2 είναι εφικτή με ελέγχους (tests) και επιτήρηση ενός ευαίσθητου πληθυσμού σε διαφορετικές συχνότητες, συγκρίνοντας τις περιπτώσεις του αρχικού στελέχους του ιού όσο και της παραλλαγής Delta

Estimating the infection horizon of COVID-⁠19 in eight countries with a data-⁠driven approach
G. D. Barmparis, G. P. Tsironis
arXiv:2003.14334v3 [q-⁠bio.PE]
last revised 6 Apr 2020
Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει όλες τις χώρες του κόσμου προκαλώντας σημαντικό αριθμό θανάτων και πρωτοφανή διατάραξη της κοινωνικής, οικονομικής και εκπαιδευτικής οργάνωσης, από τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που πρώτα εφάρμοσε η Κίνα. Η εκτίμηση για τη διάρκεια της λοίμωξης και τον αναμενόμενο αριθμό κρουσμάτων, είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στην εργασία, αξιοποιούνται ως  βάση αναφοράς τα δεδομένα για την εξέλιξη της νόσου στην Κίνα και αξιολογούνται τα δεδομένα από οκτώ χώρες, προκειμένου να γίνει μια εκτίμηση της πορείας της λοίμωξης, του αναμενόμενου αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων ανά χώρα και ίσως το σημαντικότερο, τη διάρκεια της επιδημίας σε κάθε μία από αυτές τις χώρες. Οι ενδείξεις είναι  ότι η Ιταλία, η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες έχουν ήδη περάσει το υψηλότερο σημείο επιπολασμού της νόσου, ενώ η Ελλάδα, η Γαλλία και η Γερμανία είναι κοντά σε αυτό.

Estimating the Final Epidemic Size for COVID-19 Outbreak using Improved Epidemiological Models
Rajesh Ranjan
MedRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.12.20061002
Posted April 16, 2020.
Γίνεται εκτίμηση των τελικών διαστάσεων της επιδημίας του COVID-19, διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών με τη χρήση του λογιστικού μοντέλου, του μοντέλου SIR και γενικευμένων μοντέλων SEIR. Βρέθηκε ότι τόσο το μοντέλο SIR όσο και τα γενικευμένα SEIR δίνουν παρόμοιες εκτιμήσεις για περιοχές όπου οι επιδημικές καμπύλες δείχνουν σημάδια επιπέδωσης. Σύμφωνα με αυτά τα μοντέλα, το τελικό μέγεθος της επιδημίας στις ΗΠΑ, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία θα μπορούσε να είναι 1.1, 0.22, 0.24 και 0.19 εκατομμύρια κρούσματα αντίστοιχα.
Physics of Fluids 33, 115130 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0070528
Published Online: 23 November 2021
Σε αυτή την εργασία, αξιολογούνται οι στατιστικές κατανομές της θέσης και του μεγέθους των σταγονιδίων που εξατμίζονται μετά από βήχα, χαρακτηρίζοντας έτσι την εγγενή στοχαστικότητα των αναπνευστικών εκλύσεων λόγω ακανόνιστης ατμοσφαιρικής κίνησης

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Estimating the infection horizon of COVID-19 in eight countries with a data-driven approach
G. D. Barmparis, G. P. Tsironis
Chaos, Solitons & Fractals, Volume 135, June 2020, 109842, Article 109842, doi: 10.1016/j.chaos.2020.109842
Available online 27 April 2020

Pages