Γυναικολογία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Εγκυμοσύνη και COVID-19
Ιωάννης Κ. Θανασάς
Επιστημονικά Χρονικά, Τόμος 238ος, Τέυχος 2, 2020, σελ. 238-256
Papapanou, M.; Papaioannou, M.; Petta, A.; Routsi, E.; Farmaki, M.; Vlahos, N.; Siristatidis, C.
Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 596. https://doi.org/10.3390/ijerph18020596
Journal of Minimally Invasive Gynecology, DOI:https://doi.org/10.1016/j.jmig.2020.04.023
Available online 24 April 2020
Dimitra Dimopoulou, Pinelopi Triantafyllidou, Anna Daskalaki, Garyfallia Syridou & Vassiliki Papaevangelou
The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, DOI: 10.1080/14767058.2020.1838481
Published online: 08 Nov 2020
Dagklis, Themistoklis and Tsakiridis, Ioannis and Mamopoulos, Apostolos and Athanasiadis, Apostolos and Papazisis, Georgios
SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3588542
Posted, 18 May 2020
 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Pregnancy and COVID: what the data say
Nidhi Subbaraman
Nature 591, 193-195 (2021),  doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00578-y
09 March 2021
Οι έγκυες γυναίκες με COVID-19 φαίνεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας και σοβαρής νόσου όμως οι κίνδυνοι για το έμβρυο είναι λίγοι.
Barbara Chmielewska, et al.
Lancet Global Health, DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00079-6
Published:March 31, 2021
Πραγματοποιείται μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση ερευνών σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στις μητέρες, τα έμβρυα και τα νεογνά.