Γυναικολογία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Εγκυμοσύνη και COVID-19
Ιωάννης Κ. Θανασάς
Επιστημονικά Χρονικά, Τόμος 238ος, Τέυχος 2, 2020, σελ. 238-256
Martinez-Portilla RJ, Sotiriadis A, Chatzakis C, Torres-Torres J, et al.
Ultrasound Obstet Gynecol. 2021 Feb;57(2):224-231. doi: 10.1002/uog.23575. PMID: 33320401.
First published: 15 December 2020
Papapanou, M.; Papaioannou, M.; Petta, A.; Routsi, E.; Farmaki, M.; Vlahos, N.; Siristatidis, C.
Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 596. https://doi.org/10.3390/ijerph18020596
Journal of Minimally Invasive Gynecology, DOI:https://doi.org/10.1016/j.jmig.2020.04.023
Available online 24 April 2020
Antsaklis, Panagiotis, Tasias, Konstantinos, Psarris, Alexandros, Theodora, Marianna, Daskalakis, George and Rodolakis, Alexandros
Journal of Perinatal Medicine, vol. 49, no. 6, 2021, pp. 686-690. https://doi.org/10.1515/jpm-2021-0070
Published by De Gruyter June 29, 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Hilde Engjom, Thomas van den Akker, et al.
The Lancet Regional Health - Europe, Volume 13, 2022, 100313, https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100313.
February 2022
Τα ευρήματά της μελέτης υπογραμμίζουν το μήνυμα προς τις μη εμβολιασμένες έγκυες γυναίκες, τους συντρόφους τους, τους επαγγελματίες υγείας που φροντίζουν έγκυες γυναίκες, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους πολιτικούς ότι ο εμβολιασμός προστατεύει από σοβαρή νόσηση.
Pregnancy influences immune responses to SARS-CoV-2
Cristian Ovies, Eleanor C Semmes, Carolyn B Coyne
Sci Transl Med 2021 Oct 27;13(617):eabm2070. doi: 10.1126/scitranslmed.abm2070. Epub 2021 Oct 27.
19 Oct 2021
Η εγκυμοσύνη και το φύλο του εμβρύου επηρεάζουν την ποιότητα των αποκρίσεων των αντισωμάτων και την ανοσοποίηση απέναντι στη μόλυνση από SARS-CoV-2
Pregnancy and COVID: what the data say
Nidhi Subbaraman
Nature 591, 193-195 (2021),  doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00578-y
09 March 2021
Οι έγκυες γυναίκες με COVID-19 φαίνεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας και σοβαρής νόσου όμως οι κίνδυνοι για το έμβρυο είναι λίγοι.
Barbara Chmielewska, et al.
Lancet Global Health, DOI:https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00079-6
Published:March 31, 2021
Πραγματοποιείται μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση ερευνών σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στις μητέρες, τα έμβρυα και τα νεογνά.

Pages