Στατιστική και Πιθανότητες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMc2201607
March 23, 2022
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας ανάλυσης των προφίλ εξουδετέρωσης έναντι έξι παραλλαγών του ιού SARS-CoV-2 σε δείγματα ορού που ελήφθησαν από άτομα που ανάρρωσαν από λοίμωξη με την παραλλαγή omicron BA.1, με ή χωρίς προϋπάρχουσα ανοσία κατά του SARS-CoV-2.
Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals
Nabin K. Shrestha, Patrick C. Burke, Amy S. Nowacki, Paul Terpeluk, Steven M. Gordon
medRxiv 2021.06.01.21258176; doi: https://doi.org/10.1101/2021.06.01.21258176
Posted June 05, 2021.
Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εκτιμηθεί η αναγκαιότητα εμβολιασμού COVID-19 των ατόμων που είχαν στο παρελθόν μολυνθεί με SARS-CoV-2.
Myocarditis after Covid-19 Vaccination in a Large Health Care Organization
Guy Witberg, et al.
The New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMoa2110737
October 6, 2021
Αξιολογείται η συχνότητα εμφάνισης μυοκαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό με BNT162b2 mRNA σε έναν μόνο οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης στο Ισραήλ και περιγράφεται η κλινική πορεία και η σοβαρότητα της νόσου από μια ανασκόπηση των διαγραμμάτων ασθενών.
Lin Liu, Shu-Yu Ni, et al.
EClinicalMedicine, Volume 40, 2021, 101111, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101111.
Published:September 07, 2021
Σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες μελέτες παρατήρησης που περιλαμβάνουν κοόρτη και αφορούσαν σε εκτίμηση κινδύνου και συσχέτιση της ευαισθησίας για ψυχικές ή νευρολογικές διαταραχές και της σοβαρότητας νόσησης/θνησιμότητας από COVID-19

 

Vargová, L., Kačmár, P., Baník, G., & Lačný, M. 
PsyArXiv. April 28. doi:10.31234/osf.io/syweg.
April 28 2022
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ψυχομετρική αξιολόγηση και διερεύνηση της σχέσης δύο κλιμάκων άγχους που σχετίζονται με την COVID: Pandemic anxiety scale (PAS) και Coronavirus anxiety scale (γνωστή ως Coronaphobia scale)
Yu L, Halalau A, Dalal B, Abbas AE, Ivascu F, Amin M, et al. 
PLoS ONE 16(4): e0249285. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249285
Published: April 1, 2021
Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούν αλγόριθμους XGBoost και catBoost μπορούν να προβλέψουν την ανάγκη για μηχανική αναπνευστική υποστήριξη και τη θνησιμότητα σε ασθενείς με COVID-19, με πολύ υψηλή ακρίβεια
Haddad, Anneke and Janda, Aleš and Renk, Hanna and et al.
Preprints with The Lancet, Available at SSRN:  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4048831
Posted: 3 Mar 2022
Εξετάζονται τα μακροχρόνια συμπτώματα COVID σε μια ομάδα παιδιών, εφήβων και ενηλίκων που νόσησαν αλλά και των εκτεθειμένων αλλά μη μολυσμένων μελών του οικογενειακού τους κύκλου, περίπου 1 έτος μετά τη μόλυνση. Διερευνώνται και ομαδοποιούνται τα επίμονα συμπτώματα.
Borch, L., Holm, M., Knudsen, M. et al.
Eur J Pediatr (2022). https://doi.org/10.1007/s00431-021-04345-z
Published 09 January 2022
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση των συμπτωμάτων και της διάρκειας της "μακράς COVID" σε παιδιά, μέσω μίας πανεθνικής μελέτης κοόρτης με τη συμμετοχή 37.522 παιδιώ ηλικίας 0-17 ετών
Intensity and frequency of extreme novel epidemics
Marco Marani, Gabriel G. Katul, William K. Pan, Anthony J. Parolari
Proceedings of the National Academy of Sciences Aug 2021, 118 (35) e2105482118; DOI: 10.1073/pnas.2105482118
August 31, 2021
Συγκεντρώνεται και αναλύεται ένα σύνολο δεδομένων μεγάλων επιδημιών, τεσσάρων αιώνων παγκοσμίως. Τα ευρήματα υποδηλώνουν υψηλή πιθανότητα παρατήρησης πανδημιών παρόμοιων με την COVID-19,  (πιθανότητα να το αντιμετωπίσει κανείς στη ζωή του σήμερα περίπου 38%), η οποία μπορεί να διπλασιαστεί επόμενες δεκαετίες.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Bellos I, Karageorgiou V, Viskin D.
Vaccine. 2022 Mar 15;40(12):1768-1774. doi: 10.1016/j.vaccine.2022.02.017. Epub 2022 Feb 7. PMID: 35153093; PMCID: PMC8818354.
15 March 2022

Pages