Στατιστική και Πιθανότητες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMoa2114255
September 15, 2021
Σε αυτή τη μελέτη αξιολογήθηκαν στοιχεία από τη βάση δεδομένων του Ισραηλινού Υπουργείου Υγείας για 1.137.804 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω και είχαν πλήρως εμβολιαστεί με BNT162b2, για να διαπιστωθεί ότι τα ποσοστά επιβεβαιωμένης σοβαρής Covid-19 ήταν σημαντικά χαμηλότερα μεταξύ εκείνων που έλαβαν αναμνηστική (τρίτη) δόση του εμβολίου.
Protection Across Age Groups of BNT162b2 Vaccine Booster against Covid-19
Yinon M. Bar-On, et al.
medRxiv 2021.10.07.21264626; doi: https://doi.org/10.1101/2021.10.07.21264626
Posted October 07, 2021
Προκειμένου να μελετηθεί η ενισχυτική επίδραση της αναμνηστικής δόσης του εμβολίου για COVID-19, συγκρίθηκαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα με σοβαρή λοίμωξη ή θάνατο από Covid-19 που έλαβαν αναμνηστική δόση ≥12 ημέρες νωρίτερα με μια ομάδα χωρίς αναμνηστική δόση.
Nicola Veronese, Carlo Saccaro, et al.
Ageing Research Reviews, Volume 72, 2021, 101489, https://doi.org/10.1016/j.arr.2021.101489.
December 2021
Διερευνάται η αβεβαιότητα και η απροθυμία εμβολιασμού κατά της COVID-19 σε ηλικιωμένους (άτομα άτομα ηλικίας >60 ετών) καθώς και οι παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται αυτή. 
Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENE-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study
Marina Pollán, Beatriz Pérez-Gómez, et al.
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31483-5
Published:July 06, 2020
Παρά τον υψηλό αντίκτυπο της Covid-19 στην Ισπανία, οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη αντισωμάτων στον πληθυσμό παραμένουν χαμηλές. Αυτή η μέχρι στιγμής μεγαλύτερης σε κλίμακα μελέτη, εκτιμά το ποσοστό ανοσίας κάτω του 3% στις παράκτιες περιοχές και υψηλότερο άλλες σε περιοχές της Ισπανίας με πιο εκτεταμένη εξάπλωση της νόσου. Αυτά τα νούμερα δείχνουν ανεπαρκή για να επιτευχθεί μια "ανοσία της αγέλης" στην Covid-19, η οποία άλλωστε στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξασφαλιστεί.
Population-level COVID-19 mortality risk for non-elderly individuals overall and for non-elderly individuals without underlying diseases in pandemic epicenters
John P. A. Ioannidis, Cathrine Axfors, Despina G. Contopoulos-Ioannidis
MedRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.05.20054361
Poste: April 08, 2020
Στόχος της έρευνας είναι να εκτιμηθεί ο κίνδυνος θανάτου για ασθενείς COVID-19 ηλικίας <65 ετών σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, να εκτιμηθεί ο απόλυτος κίνδυνος θανάτου του COVID-19 στον γενικό πληθυσμό και τέλος να κατανοηθεί το ποσοστό θνησιμότητας του COVID-19 σε μη ηλικιωμένα άτομα χωρίς υποκείμενα νοσήματα.
Necessity of COVID-19 vaccination in previously infected individuals
Nabin K. Shrestha, Patrick C. Burke, Amy S. Nowacki, Paul Terpeluk, Steven M. Gordon
medRxiv 2021.06.01.21258176; doi: https://doi.org/10.1101/2021.06.01.21258176
Posted June 05, 2021.
Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εκτιμηθεί η αναγκαιότητα εμβολιασμού COVID-19 των ατόμων που είχαν στο παρελθόν μολυνθεί με SARS-CoV-2.
Myocarditis after Covid-19 Vaccination in a Large Health Care Organization
Guy Witberg, et al.
The New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMoa2110737
October 6, 2021
Αξιολογείται η συχνότητα εμφάνισης μυοκαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό με BNT162b2 mRNA σε έναν μόνο οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης στο Ισραήλ και περιγράφεται η κλινική πορεία και η σοβαρότητα της νόσου από μια ανασκόπηση των διαγραμμάτων ασθενών.
Lin Liu, Shu-Yu Ni, et al.
EClinicalMedicine, Volume 40, 2021, 101111, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101111.
Published:September 07, 2021
Σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες μελέτες παρατήρησης που περιλαμβάνουν κοόρτη και αφορούσαν σε εκτίμηση κινδύνου και συσχέτιση της ευαισθησίας για ψυχικές ή νευρολογικές διαταραχές και της σοβαρότητας νόσησης/θνησιμότητας από COVID-19

 

Yu L, Halalau A, Dalal B, Abbas AE, Ivascu F, Amin M, et al. 
PLoS ONE 16(4): e0249285. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249285
Published: April 1, 2021
Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούν αλγόριθμους XGBoost και catBoost μπορούν να προβλέψουν την ανάγκη για μηχανική αναπνευστική υποστήριξη και τη θνησιμότητα σε ασθενείς με COVID-19, με πολύ υψηλή ακρίβεια
Intensity and frequency of extreme novel epidemics
Marco Marani, Gabriel G. Katul, William K. Pan, Anthony J. Parolari
Proceedings of the National Academy of Sciences Aug 2021, 118 (35) e2105482118; DOI: 10.1073/pnas.2105482118
August 31, 2021
Συγκεντρώνεται και αναλύεται ένα σύνολο δεδομένων μεγάλων επιδημιών, τεσσάρων αιώνων παγκοσμίως. Τα ευρήματα υποδηλώνουν υψηλή πιθανότητα παρατήρησης πανδημιών παρόμοιων με την COVID-19,  (πιθανότητα να το αντιμετωπίσει κανείς στη ζωή του σήμερα περίπου 38%), η οποία μπορεί να διπλασιαστεί επόμενες δεκαετίες.

Pages