Ιατρική αυξημένης φροντίδας και Εντατική θεραπεία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Intensive Care Nurses' Experience of Caring in Greece, A Qualitative Study
Parissopoulos, Stelios, Timmins, Fiona, Mpouzika, Meropi, Mantzorou, Marianna, Kapadochos, Theodore, Papagaroufali, Eleni
Healthcare 2023, 11(2), 164; https://doi.org/10.3390/healthcare11020164
Published: 5 January 2023
Routsi, C.; Magira, E.; Kokkoris, S.; Siembos, I.; Vrettou, C.; Zervakis, D.; Ischaki, E.; Malahias, S.; Sigala, I.; Asimakos, A.; Daidou, T.; Kaltsas, P.; Douka, E.; Sotiriou, A.; Markaki, V.; Temberikidis, P.; Koroneos, A.; Politis, P.; Mastora, Z.; Dima, E.; Tsoutsouras, T.; Papahatzakis, I.; Gioni, P.; Strilakou, A.; Maragouti, A.; Mizi, E.; Kanavou, A.; Sarri, A.; Gavrielatou, E.; Mentzelopoulos, S.; Kalomenidis, I.; Papastamopoulos, V.; Kotanidou, A.; Zakynthinos, S.
J. Clin. Med. 2020, 9(11), 3730; https://doi.org/10.3390/jcm9113730
Published: 20 November 2020
Karamouzos, V., Fligou, F., Gogos, C. and Velissaris, D.
Monaldi Archives for Chest Disease, 90(2). doi: 10.4081/monaldi.2020.1323
Jun 9, 2020 
Kapriniotis K, Giannis D, Geropoulos G, Evangeliou AP, Ziogas IA, Panagiotopoulos N.
Exp Clin Transplant. 2021 Nov;19(11):1117-1123. doi: 10.6002/ect.2020.0289. Epub 2021 Feb 1. PMID: 33535932.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Svoboda, J., Tkadlec, J., Pavlogiannis, A. et al.
Sci Rep 12, 1526 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-05333-5
Published 27 January 2022
Aναπτύσσεται και αναλύεται ένα απλό στοχαστικό μοντέλο για την εξάπλωση της νόσου στον ανθρώπινο πληθυσμό και παρακολουθείται  πώς εξελίσσεται ο αριθμός των μολυσμένων και βαρέως πασχόντων ατόμων με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να εκτιμηθεί η πίεση που ασκείται στο σύστημα υγείας. 
Garlasco J, Canepari A, Giacobone G, et al.
Waste Management & Research. January 2022. doi:10.1177/0734242X221074195
First Published January 28, 2022
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην εκτίμηση της αύξησης της παραγωγής αποβλήτων υγειονομικού υλικού από την περίθαλψη, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με βάση δεδομένα από ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
Melissa J Bloomer, Kristen Ranse
Intensive and Critical Care Nursing, 2022, 103259, ISSN 0964-3397, https://doi.org/10.1016/j.iccn.2022.103259.
20 April 2022
Η κρίση της COVID-19 ανέδειξε ως επείγουσα την ανάγκη για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των συστημάτων υποστήριξη της φροντίδας στο τέλος της ζωής. Τώρα, δύο χρόνια μετά, πρέπει να επανεξεταστεί τι είναι σημαντικό στο τέλος της ζωής για τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους νοσηλευτές, τώρα και στο μέλλον.
Hospital admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) compared with alpha (B.1.1.7) variants of concern: a cohort study
Katherine A Twohig, Tommy Nyberg, et al.
The Lancet Infectious Diseases, 2021, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00475-8.
Available online 27 August 2021
Πραγματοποιήθηκε μελέτη κοόρτης με ανάλυση δεδομένων για 43.338 θετικούς ασθενείς με COVID-19 για να συγκριθεί η σοβαρότητα και ο κίνδυνος νοσηλείας, της παραλλαγής δέλτα με της παραλλαγής άλφα.
Lixue Huang, Xia Li, et al.
The Lancet Respiratory Medicine, 2022, ISSN 2213-2600, https://doi.org/10.1016/S2213-2600(22)00126-6.
Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί η εξέλιξη των αποτελεσμάτων για την υγεία σε επιζώντες νοσοκομειακών ασθενών με διαφορετική αρχική βαρύτητα της νόσου, καθ' όλη τη διάρκεια 2 ετών μετά την οξεία νόσηση COVID-19 και να προσδιοριστεί η κατάσταση ανάρρωσής τους.
Pairo-Castineira, E., Rawlik, K., Bretherick, A.D. et al.
Nature (2023), https://doi.org/10.1038/s41586-023-06034-3
Published: 17 May 2023
Μια ανάλυση DNA από περισσότερους από 24.000 ανθρώπους που είχαν COVID-19 και χρειάστηκαν θεραπεία στην εντατική μονάδα έχει καταλήξει σε περισσότερες από δώδεκα νέες γενετικές συνδέσεις με τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Η μελέτη, η οποία έχει περισσότερους από 2.000 συγγραφείς, υπογραμμίζει τον ρόλο του ανοσοποιητικού συστήματος στα μεταγενέστερα στάδια της ιδιαίτερα σοβαρής COVID-19. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν κάποια μέρα να συμβάλουν στην ανάπτυξη θεραπειών για την COVID-19 - και ενδεχομένως και άλλες ασθένειες που προκαλούν οξεία αναπνευστική δυσχέρεια ή σήψη.

Pages