Eπιστήμες περιβάλλοντος

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Nature 586, 653 (2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-02972-4
23 October 2020
Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε με σιγουριά αν η COVID είναι εποχιακή σαν τη γρίπη, ωστόσο το πώς θα μοιάζει θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες που δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί, συμπεριλαμβανομένου του πόσο διαρκεί η ανοσία  και πόσο πιθανή είναι η επαναμόλυνση.
Varsha Vijay, Christopher R. et al.
Biological Conservation, Volume 257, 2021, 109078, ISSN 0006-3207, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109078.
Χρησιμοποιούνται δεδομένα αναζήτησης στο Διαδίκτυο από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διερεύνηση των αλλαγών στις δημόσιες πληροφορίες που αναζητώνται κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, για θέματα σχετικά με τη εμπλοκή της υγείας και του περιβάλλοντος

Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19
Stefan Gössling, Daniel Scott & C. Michael Hall
Journal of Sustainable Tourism, DOI: 10.1080/09669582.2020.1758708
Published online: 27 Apr 2020
Με το μέγεθος της πανδημίας COVID-19, προκύπτει επιτακτική η ανάγκη να μην επιστρέψουμε business as usual όταν τελειώσει η κρίση, αλλά να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία επανεξέτασης του παγκόσμιου τουρισμού. Η πρόκληση είναι τώρα να διδαχθούμε συλλογικά από αυτήν την παγκόσμια τραγωδία για να επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό του τουρισμού σε βιώσιμο και πιο ευθυγραμμισμένο με τους Sustainable Development Goals (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.

Increased plastic pollution due to COVID-19 pandemic: Challenges and recommendations
Ana L.Patrício Silva, Joana C.Prata, Tony R.Walker, Armando C.Duarte, Wei Ouyang, Damià Barcelò, Teresa Rocha-Santos
Chemical Engineering Journal, Volume 405, 1 February 2021, 126683 https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.126683
Τα πλαστικά έχουν καταστεί σοβαρή διασυνοριακή απειλή για τα φυσικά οικοσυστήματα και την υγεία του ανθρώπου. Η κατάσταση πιθανότατα θα επιδεινωθεί από την υπερβολική χρήση και κατανάλωση πλαστικών μίας χρήσης (συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού ατομικής προστασίας όπως μάσκες και γάντια) λόγω πανδημίας COVID-19.
Hasan, Neaz A. et al.
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3722737
Department of Aquaculture, Bangladesh Agricultural University
Posted: 24 Nov 2020 
Η αργή αποικοδόμηση του πολυπροπυλενίου και του πολυαιθυλενίου που προέρχονται από τις μάσκες οδηγεί σε τεράστια ρύπανση από μικροπλαστικά στα υδάτινα περιβάλλοντα. Διατυπώνονται ορισμένες συστάσεις για τον μετριασμό αυτών των χρόνιων επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Patil, Seema Harshad; Jain, Yatharth; and Marathe, Vedant
Library Philosophy and Practice (e-journal). 4769. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/4769
Πραγματοποιήθηκε βιβλιομετρική ανάλυση σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2001 έως σήμερα, για την κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην εμφάνιση μολυσματικών ασθενειών.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

The noise climate at the time of SARS-CoV-2 VIRUS/COVID-19 disease in Athens – Greece: The case of Athens International Airport and the Athens Ring Road (Attiki Odos)
Konstantinos Vogiatzis, Vassiliki Zafiropoulou, Georgia Gerolymatou, Dimitrios Dimitriou, Bill Halkias, Aristofanis Papadimitriou,  and Aristeidis Konstantinidis
NOISE MAPPING, Volume: 7 Issue: 1 Pages: 154-170, DOI: 10.1515/noise-2020-0014
Published online: 26 Sep 2020
Editorial: Economics of the Environment in the Shadow of Coronavirus
Ian J. Bateman, ….Phoebe Koundouri, ….. Anastasios Xepapadeas
Environmental and Resource Economics volume 76, pages519–523(2020)
Published: 04 August 2020
COVID-19's impact on the atmospheric environment in the Southeast Asia region
Kasturi Devi Kanniah,  ...... Dimitris G. Kaskaoutis,  et al.
Science of The Total Environment, Volume 73620 September 2020, Article 139658,  doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.139658
Published online 2020 May 25
Kaskaoutis, D.G.; Grivas, G.; Liakakou, E.; Kalivitis, N.; Kouvarakis, G.; Stavroulas, I.; Kalkavouras, P.; Zarmpas, P.; Dumka, U.C.; Gerasopoulos, E.; Mihalopoulos, N.
Atmosphere 2021, 12, 231. https://doi.org/10.3390/atmos12020231
Published: 8 February 2021

Pages