Ιατρική αυξημένης φροντίδας και Εντατική θεραπεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

I. d. M. B. Filho, G. Aquino, R. S. Malaquias, G. Girão and S. R. M. Melo
IEEE Access, vol. 9, pp. 27262-27277, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3058448
Aναφέρεται η υλοποίηση πλατφόρμας υγειονομικής περίθαλψης σε μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς με COVID-19 στη Βραζιλία, βασισμένης στο IoT, για την παροχή απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.
Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease
Liu, Wei1, et al.
Chinese Medical Journal, May 5, 2020 - Volume 133 - Issue 9 - p 1032-1038
doi: 10.1097/CM9.0000000000000775
Προσδιορίζονται διάφοροι παράγοντες που συντελούν στην εξέλιξη και έκβαση της νόσου COVID-19, όπως η ηλικία, το ιστορικό καπνίσματος, η μέγιστη θερμοκρασία του σώματος κατά την εισαγωγή στη νοσηλευτική μονάδα, η αναπνευστική ανεπάρκεια, η λευκωματίνη και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη.
A mobile isolator that eases the life of ICU staffs during COVID-19
Yu, L.; Han, F.
Critical Care (London, England) ; 26(1):284, 2022, https://doi.org/10.1186/s13054-022-04146-2
Published: 20 September 2022
Στο ξεκίνημα της πανδημίας COVID-19, περισσότεροι ασθενείς χρειάστηκε να εισαχθούν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για θεραπεία και διάσωση. Καθώς η εμφάνιση της COVID-19 θεωρήθηκε μία νέα απειλή για την ασφάλεια του ιατρικού προσωπικού στη ΜΕΘ, ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αποφυγή νοσοκομειακής λοίμωξης κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID. Σε πολλές περιπτώσεις, το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης φοβάται να μπει και να βγει από τη ΜΕΘ λόγω του κινδύνου να εκτεθεί στην COVID-19. Επομένως, πρέπει να υιοθετηθεί αποτελεσματική στρατηγική και μέτρα για την αποφυγή της μετάδοσης της COVID μεταξύ των ασθενών και των εργαζομένων στην υγειονομική περίθαλψη, στη ΜΕΘ.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages