Ιατρική αυξημένης φροντίδας και Εντατική θεραπεία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Prognostic Role of Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor at the Emergency Department: A Position Paper by the Hellenic Sepsis Study Group
Dimitrios Velissaris, George Dimopoulos, John Parissis, Zoi Alexiou, Nikolaos Antonakos, Dimitrios Babalis, Styliani Gerakari, Vassileios Kaldis, Pantelis Koutoukas, Malvina Lada, Konstantinos Leventogiannis, Ioannis Pantazopoulos, Antonios Papadopoulos, Eftihia Polyzogopoulou, Charalambos Gogos, Apostolos Armaganidis, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis
Infect Dis Ther. : 1–10.  doi: 10.1007/s40121-020-00301-w
May 12, 2020
Fradelos, Evangelos C., Stylianos Boutlas, Eleni Tsimitrea, Alexandra Sistou, Konstantinos Tourlakopoulos, Ioanna V. Papathanasiou, and Konstantinos I. Gourgoulianis. 
Journal of Personalized Medicine 12, no. 5: 728. https://doi.org/10.3390/jpm12050728
Published: 30 April 2022
Operation of ultrasonography services in a dedicated paediatric hospital and a university hospital in Greece under the COVID-19 pandemic
Maria Raissaki, Marina Vakaki, Alexandros Kotziamanis, Efthymia Alexopoulou, Chrisoula Koumanidou, Apostolos Karantanas
Pediatric Radiology, https://doi.org/10.1007/s00247-020-04725-x
Accepted: 18 May 2020
Papafaklis, M. I., Katsouras, C. S., Tsigkas, G., Toutouzas, K., Davlouros, P., Hahalis, G. N., … Michalis, L. K. 
Clinical Cardiology, n/a(n/a), 10.1002/clc.23424.  DOI: https://doi.org/10.1002/clc.23424
First published: 21 July 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Nalbandian, A., Sehgal, K., Gupta, A. et al.
Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01283-z
Published 22 March 2021
Μια περιεκτική ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας αποκαλύπτει τις παρατεταμένες επιδράσεις του μετά-οξέος COVID-19 συνδρόμου, το οποίο επίσης ονομάζεται long COVID.
Adam Hampshire, Doris A. Chatfield, et al.
eClinicalMedicine, Volume 47, 2022, 101417, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101417.
May 2022
Προκαταρκτικά στοιχεία έχουν επισημάνει μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ της σοβαρής COVID-19 και των επίμονων γνωστικών δυσλειτουργιών. Επιχειρείται ο προσδιορισμός κατά πόσον οι γνωστικές δυσλειτουργίες σχετίζονται με κλινικά χαρακτηριστικά της οξείας φάσης ή με την κατάσταση της ψυχικής υγείας στο σημείο της αξιολόγησης και η εκτίμηση του ρυθμού αποκατάστασης, εάν αυτή είναι εφικτή.
Gabrielle White-Dzuro, Lauren E. Gibson, et al.
Postgraduate Medicine, DOI: 10.1080/00325481.2020.1823094
Published online: 04 Nov 2020
Εξετάζονται οι πολυσυστημικές επιπλοκές της COVID-19 και οι σχετικές στρατηγικές θεραπείες για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών με σοβαρή νόσο COVID-19.

Pages