Ιατρική αυξημένης φροντίδας και Εντατική θεραπεία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Malli F, Lampropoulos IC, Papagiannis D, Papathanasiou IV, Daniil Z, Gourgoulianis KI.
Vaccines (Basel). 2022 Feb 21;10(2):337. doi: 10.3390/vaccines10020337. PMID: 35214795; PMCID: PMC8876225.
Published: 21 February 2022

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

I. d. M. B. Filho, G. Aquino, R. S. Malaquias, G. Girão and S. R. M. Melo
IEEE Access, vol. 9, pp. 27262-27277, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3058448
Aναφέρεται η υλοποίηση πλατφόρμας υγειονομικής περίθαλψης σε μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς με COVID-19 στη Βραζιλία, βασισμένης στο IoT, για την παροχή απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.
Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease
Liu, Wei1, et al.
Chinese Medical Journal, May 5, 2020 - Volume 133 - Issue 9 - p 1032-1038
doi: 10.1097/CM9.0000000000000775
Προσδιορίζονται διάφοροι παράγοντες που συντελούν στην εξέλιξη και έκβαση της νόσου COVID-19, όπως η ηλικία, το ιστορικό καπνίσματος, η μέγιστη θερμοκρασία του σώματος κατά την εισαγωγή στη νοσηλευτική μονάδα, η αναπνευστική ανεπάρκεια, η λευκωματίνη και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη.

Pages