Ιατρική αυξημένης φροντίδας και Εντατική θεραπεία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Prognostic Role of Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor at the Emergency Department: A Position Paper by the Hellenic Sepsis Study Group
Dimitrios Velissaris, George Dimopoulos, John Parissis, Zoi Alexiou, Nikolaos Antonakos, Dimitrios Babalis, Styliani Gerakari, Vassileios Kaldis, Pantelis Koutoukas, Malvina Lada, Konstantinos Leventogiannis, Ioannis Pantazopoulos, Antonios Papadopoulos, Eftihia Polyzogopoulou, Charalambos Gogos, Apostolos Armaganidis, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis
Infect Dis Ther. : 1–10.  doi: 10.1007/s40121-020-00301-w
May 12, 2020
Fradelos, Evangelos C., Stylianos Boutlas, Eleni Tsimitrea, Alexandra Sistou, Konstantinos Tourlakopoulos, Ioanna V. Papathanasiou, and Konstantinos I. Gourgoulianis. 
Journal of Personalized Medicine 12, no. 5: 728. https://doi.org/10.3390/jpm12050728
Published: 30 April 2022
Karageorgou, V., Papaioannou, A.I., Kallieri, M., Blizou, M., Lampadakis, S., Sfika, M., Krouskos, A., Papavasileiou, V., Strakosha, F., Vandorou, K.T., et al.
J. Clin. Med. 2023, 12(18), 5904, https://doi.org/10.3390/jcm12185904
Published: 11 September 2023
Operation of ultrasonography services in a dedicated paediatric hospital and a university hospital in Greece under the COVID-19 pandemic
Maria Raissaki, Marina Vakaki, Alexandros Kotziamanis, Efthymia Alexopoulou, Chrisoula Koumanidou, Apostolos Karantanas
Pediatric Radiology, https://doi.org/10.1007/s00247-020-04725-x
Accepted: 18 May 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Prognostic factors for mortality, intensive care unit and hospital admission due to SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis of cohort studies in Europe
Vardavas, Constantine I; Mathioudakis, Alexander G; Nikitara, Katerina; Stamatelopoulos, Kimon; Georgiopoulos, Georgios; Phalkey, Revati; Leonardi-Bee, Jo; Fernandez, Esteve; Carnicer-Pont, Dolors; Vestbo, Jørgen; Semenza, Jan C; Deogan, Charlotte; Suk, Jonathan E; Kramarz, Piotr; Lamb, Favelle; Penttinen, Pasi
Eur Respir Rev ; 31(166)2022 Dec 31, http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Published online November 2, 2022
Καθώς η θνησιμότητα από τη νόσο του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) εξαρτάται ισχυρά από την ηλικία, η εργασία αυτή στοχεύει να εντοπίσει υποομάδες πληθυσμού με αυξημένο κίνδυνο για ανεπιθύμητη έκβαση από την COVID-19, χρησιμοποιώντας δεδομένα από ευρωπαϊκές μελέτες κοόρτης προσαρμοσμένα ανάλογα με την ηλικία/φύλο. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν οι πληθυσμοί που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ωφεληθούν από τους αναμνηστικούς εμβολιασμούς.
Nalbandian, A., Sehgal, K., Gupta, A. et al.
Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01283-z
Published 22 March 2021
Μια περιεκτική ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας αποκαλύπτει τις παρατεταμένες επιδράσεις του μετά-οξέος COVID-19 συνδρόμου, το οποίο επίσης ονομάζεται long COVID.
Angela Tolotti, Loris Bonetti, Corina Elena Luca, Michele Villa, Sarah Jayne Liptrott, Laura Maria Steiner, Colette Balice-Bourgois, Annette Biegger and Dario Valcarenghi
Healthcare 2024, 12(1), 114, https://doi.org/10.3390/healthcare12010114
Published: 3 January 2024
Η πανδημία COVID-19 επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη νοσηλευτική φροντίδα. Αυτή η μελέτη είχε στόχο να κατανοήσει ποιες νοσηλευτικές παρεμβάσεις ήταν καθοριστικές για την ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθενών με COVID-19, διερευνώντας τις εμπειρίες ασθενών και νοσηλευτών.
Adam Hampshire, Doris A. Chatfield, et al.
eClinicalMedicine, Volume 47, 2022, 101417, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101417.
May 2022
Προκαταρκτικά στοιχεία έχουν επισημάνει μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ της σοβαρής COVID-19 και των επίμονων γνωστικών δυσλειτουργιών. Επιχειρείται ο προσδιορισμός κατά πόσον οι γνωστικές δυσλειτουργίες σχετίζονται με κλινικά χαρακτηριστικά της οξείας φάσης ή με την κατάσταση της ψυχικής υγείας στο σημείο της αξιολόγησης και η εκτίμηση του ρυθμού αποκατάστασης, εάν αυτή είναι εφικτή.

Pages