Ιατρική αυξημένης φροντίδας και Εντατική θεραπεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Nalbandian, A., Sehgal, K., Gupta, A. et al.
Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01283-z
Published 22 March 2021
Μια περιεκτική ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας αποκαλύπτει τις παρατεταμένες επιδράσεις του μετά-οξέος COVID-19 συνδρόμου, το οποίο επίσης ονομάζεται long COVID.
Adam Hampshire, Doris A. Chatfield, et al.
eClinicalMedicine, Volume 47, 2022, 101417, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101417.
May 2022
Προκαταρκτικά στοιχεία έχουν επισημάνει μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ της σοβαρής COVID-19 και των επίμονων γνωστικών δυσλειτουργιών. Επιχειρείται ο προσδιορισμός κατά πόσον οι γνωστικές δυσλειτουργίες σχετίζονται με κλινικά χαρακτηριστικά της οξείας φάσης ή με την κατάσταση της ψυχικής υγείας στο σημείο της αξιολόγησης και η εκτίμηση του ρυθμού αποκατάστασης, εάν αυτή είναι εφικτή.
Gabrielle White-Dzuro, Lauren E. Gibson, et al.
Postgraduate Medicine, DOI: 10.1080/00325481.2020.1823094
Published online: 04 Nov 2020
Εξετάζονται οι πολυσυστημικές επιπλοκές της COVID-19 και οι σχετικές στρατηγικές θεραπείες για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών με σοβαρή νόσο COVID-19.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Fradelos, Evangelos C., Stylianos Boutlas, Eleni Tsimitrea, Alexandra Sistou, Konstantinos Tourlakopoulos, Ioanna V. Papathanasiou, and Konstantinos I. Gourgoulianis. 
Journal of Personalized Medicine 12, no. 5: 728. https://doi.org/10.3390/jpm12050728
Published: 30 April 2022
Karageorgou, V., Papaioannou, A.I., Kallieri, M., Blizou, M., Lampadakis, S., Sfika, M., Krouskos, A., Papavasileiou, V., Strakosha, F., Vandorou, K.T., et al.
J. Clin. Med. 2023, 12(18), 5904, https://doi.org/10.3390/jcm12185904
Published: 11 September 2023
Operation of ultrasonography services in a dedicated paediatric hospital and a university hospital in Greece under the COVID-19 pandemic
Maria Raissaki, Marina Vakaki, Alexandros Kotziamanis, Efthymia Alexopoulou, Chrisoula Koumanidou, Apostolos Karantanas
Pediatric Radiology, https://doi.org/10.1007/s00247-020-04725-x
Accepted: 18 May 2020
Papafaklis, M. I., Katsouras, C. S., Tsigkas, G., Toutouzas, K., Davlouros, P., Hahalis, G. N., … Michalis, L. K. 
Clinical Cardiology, n/a(n/a), 10.1002/clc.23424.  DOI: https://doi.org/10.1002/clc.23424
First published: 21 July 2020
JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY,   DOI: 10.1111/jdv.16593 
First published: 16 May 2020 

Pages