Ιατρική αυξημένης φροντίδας και Εντατική θεραπεία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

COVID-19 Mortality Differences: Patient-related Data and Intensive Care Unit Load Are Prerequisites
Tsolaki, Vasiliki; Makris, Demosthenes; Zakynthinos, Epaminondas
Annals of the American Thoracic Society, Volume 19, Issue 9, Pages 1622 - 1623, https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.202203-230LE
September 2022
H.C. Maltezou, T.V. Giannouchos, A. Pavli, P. Tsonou, X. Dedoukou, M. Tseroni, K. Papadima, D. Hatzigeorgiou, N.V. Sipsas, K. Souliotis
Journal of Hospital Infection, Volume 114, 2021, Pages 126-133, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2021.04.018.
August 2021

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A critical care perspective beyond China
Jordi Rello, ...Kostoula Arvaniti, et al.
Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine, Volume 39, Issue 2 April 2020 Pages 167-169,  https://doi.org/10.1016/j.accpm.2020.03.001
Available online 3 March 2020

A Tri-Model Prediction Approach for COVID-19 ICU Bed Occupancy: A Case Study
Stasinos, N.; Kousis, A.; Sarlis, V.; Mystakidis, A.; Rousidis, D.; Koukaras, P.; Kotsiopoulos, I.; Tjortjis, C.
Algorithms 2023, 16(3), 140, https://doi.org/10.3390/a16030140
Published: 4 March 2023
Malli F, Lampropoulos IC, Papagiannis D, Papathanasiou IV, Daniil Z, Gourgoulianis KI.
Vaccines (Basel). 2022 Feb 21;10(2):337. doi: 10.3390/vaccines10020337. PMID: 35214795; PMCID: PMC8876225.
Published: 21 February 2022

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Coronavirus Disease 2019 Hospitalizations Attributable to Cardiometabolic Conditions in the United States: A Comparative Risk Assessment Analysis
Meghan O’Hearn, Junxiu Liu, Frederick Cudhea, Renata Micha, and Dariush Mozaffarian
Journal of the American Heart Association. 2021;10:e019259, https://doi.org/10.1161/JAHA.120.019259
Originally published 25 Feb 2021
Εκτιμώνται οι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα νοσηλείας για COVID ‐ 19 όπως οι καρδιο-μεταβολικές καταστάσεις η φυλή / εθνικότητα, η ηλικία και το φύλο.
Salavati S, Rahimaghaee F, Seylani K.
Nursing Practice Today, Vol 9 No 1 (2022): Winter, https://doi.org/10.18502/npt.v9i1.7318
Η αποδοχή της ευθύνης της θεραπείας από τους ασθενείς όχι μόνο τους ωφελεί αλλά βοηθάει και τα νοσοκομεία. Η συνεργασία των ασθενών που μπορεί να ονομαστεί συν-δημιουργία θεωρείται αποτελεσματική στην οργανωτική ανάπτυξη.

Pages