Ιατρική αυξημένης φροντίδας και Εντατική θεραπεία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Zareifopoulos, N., Lagadinou, M., Karela, A., Karantzogiannis, G., & Velissaris, D.
Monaldi Arch Chest Dis. 2020 Apr 8;90(1). doi: 10.4081/monaldi.2020.1296
Apr 8, 2020
Intensive Care Nurses' Experience of Caring in Greece, A Qualitative Study
Parissopoulos, Stelios, Timmins, Fiona, Mpouzika, Meropi, Mantzorou, Marianna, Kapadochos, Theodore, Papagaroufali, Eleni
Healthcare 2023, 11(2), 164; https://doi.org/10.3390/healthcare11020164
Published: 5 January 2023

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Looking to the Future to Prepare for Covid-19’s Second Wave
Ewelina Biskup,  & Edward Prewitt
NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery 2020; 03, Vol. 1 No. 3 | May — June 2020
DOI:https://doi.org/10.1056/CAT.20.0106
Η γιατρός και ερευνήτρια για την πανδημία Covid-19, στην Κίνα, η Ewelina Biskup, συζητά για την εμπειρία της και επευθύνει κάλεσμα για μια προσπάθεια συλλογής και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data) για την διαχείριση των πολλών αναπάντητων ερωτημάτων σχετικά με τον νέο ιό.
Ο Edward Prewitt, παίρνει συνέντευξη από την Ewelina Biskup, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής και Επιστημών Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Σαγκάης στην Κίνα και ερευνήτρια στο  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Βασιλεία της Ελβετίας. Πρόκειται για την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2020.

Lessons Learned From the COVID-19 Pandemic as Experienced by Older Adults Treated for COVID-19
Ruth E. Pel-Littel, Diny E. Stekelenburg, et al.
Gerontology and Geriatric Medicine, https://doi.org/10.1177/23337214221086831
First Published March 27, 2022
Η παρούσα μελέτη καταλήγει στην ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή, από κοινού λήψη αποφάσεων και συντονισμένη παροχή πληροφοριών για την αποκατάσταση και μείωση των ψυχολογικών επιπτώσεων σε ηλικιωμένους ασθενείς COVID-19 που αναρρώνουν στο νοσοκομείο ή στο σπίτι.
Interventions using digital technology to promote family engagement in the adult intensive care unit: An integrative review
Shin, Ji Won, Choi, JiYeon, Tate, Judith
Heart & Lung, Volume 58, March–April 2023, Pages 166-178, https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2022.12.004
Available online 15 December 2022
Αυτή η ολοκληρωμένη ανασκόπηση είχε ως στόχο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση μελετών που χρησιμοποίησαν την ψηφιακή τεχνολογία για την προώθηση της συμμετοχής της οικογένειας σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ενηλίκων καθώς και τη σύνθεση των ευρημάτων της μελέτης.
Svoboda, J., Tkadlec, J., Pavlogiannis, A. et al.
Sci Rep 12, 1526 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-05333-5
Published 27 January 2022
Aναπτύσσεται και αναλύεται ένα απλό στοχαστικό μοντέλο για την εξάπλωση της νόσου στον ανθρώπινο πληθυσμό και παρακολουθείται  πώς εξελίσσεται ο αριθμός των μολυσμένων και βαρέως πασχόντων ατόμων με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να εκτιμηθεί η πίεση που ασκείται στο σύστημα υγείας. 
Garlasco J, Canepari A, Giacobone G, et al.
Waste Management & Research. January 2022. doi:10.1177/0734242X221074195
First Published January 28, 2022
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην εκτίμηση της αύξησης της παραγωγής αποβλήτων υγειονομικού υλικού από την περίθαλψη, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με βάση δεδομένα από ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
Melissa J Bloomer, Kristen Ranse
Intensive and Critical Care Nursing, 2022, 103259, ISSN 0964-3397, https://doi.org/10.1016/j.iccn.2022.103259.
20 April 2022
Η κρίση της COVID-19 ανέδειξε ως επείγουσα την ανάγκη για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των συστημάτων υποστήριξη της φροντίδας στο τέλος της ζωής. Τώρα, δύο χρόνια μετά, πρέπει να επανεξεταστεί τι είναι σημαντικό στο τέλος της ζωής για τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους νοσηλευτές, τώρα και στο μέλλον.

Pages