Ιατρική αυξημένης φροντίδας και Εντατική θεραπεία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

H.C. Maltezou, T.V. Giannouchos, A. Pavli, P. Tsonou, X. Dedoukou, M. Tseroni, K. Papadima, D. Hatzigeorgiou, N.V. Sipsas, K. Souliotis
Journal of Hospital Infection, Volume 114, 2021, Pages 126-133, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2021.04.018.
August 2021

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A critical care perspective beyond China
Jordi Rello, ...Kostoula Arvaniti, et al.
Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine, Volume 39, Issue 2 April 2020 Pages 167-169,  https://doi.org/10.1016/j.accpm.2020.03.001
Available online 3 March 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Coronavirus Disease 2019 Hospitalizations Attributable to Cardiometabolic Conditions in the United States: A Comparative Risk Assessment Analysis
Meghan O’Hearn, Junxiu Liu, Frederick Cudhea, Renata Micha, and Dariush Mozaffarian
Journal of the American Heart Association. 2021;10:e019259, https://doi.org/10.1161/JAHA.120.019259
Originally published 25 Feb 2021
Εκτιμώνται οι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα νοσηλείας για COVID ‐ 19 όπως οι καρδιο-μεταβολικές καταστάσεις η φυλή / εθνικότητα, η ηλικία και το φύλο.
Salavati S, Rahimaghaee F, Seylani K.
Nursing Practice Today, Vol 9 No 1 (2022): Winter, https://doi.org/10.18502/npt.v9i1.7318
Η αποδοχή της ευθύνης της θεραπείας από τους ασθενείς όχι μόνο τους ωφελεί αλλά βοηθάει και τα νοσοκομεία. Η συνεργασία των ασθενών που μπορεί να ονομαστεί συν-δημιουργία θεωρείται αποτελεσματική στην οργανωτική ανάπτυξη.
I. d. M. B. Filho, G. Aquino, R. S. Malaquias, G. Girão and S. R. M. Melo
IEEE Access, vol. 9, pp. 27262-27277, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3058448
Aναφέρεται η υλοποίηση πλατφόρμας υγειονομικής περίθαλψης σε μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς με COVID-19 στη Βραζιλία, βασισμένης στο IoT, για την παροχή απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση.
Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease
Liu, Wei1, et al.
Chinese Medical Journal, May 5, 2020 - Volume 133 - Issue 9 - p 1032-1038
doi: 10.1097/CM9.0000000000000775
Προσδιορίζονται διάφοροι παράγοντες που συντελούν στην εξέλιξη και έκβαση της νόσου COVID-19, όπως η ηλικία, το ιστορικό καπνίσματος, η μέγιστη θερμοκρασία του σώματος κατά την εισαγωγή στη νοσηλευτική μονάδα, η αναπνευστική ανεπάρκεια, η λευκωματίνη και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη.

Pages