Επιστήμη της συμπεριφοράς

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Wheat, Chris and Duguid, James
Working Paper Series, JP Morgan Chase & Co. - JP Morgan Chase Institute, Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4082144
Posted: 28 Apr 2022
Το Ινστιτούτο JPMorgan Chase ανέλυσε την καταναλωτική συμπεριφορά των κατοίκων της Νέας Υόρκης καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Διερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης κατανέμουν τις δαπάνες για γενικά αγαθά και είδη παντοπωλείου σε διαφορετικά κανάλια αγορών (online/offline) και διαφορετικούς τύπους λιανοπωλητών (κορυφαίοι λιανοπωλητές/άλλοι λιανοπωλητές). 
Awad-Núñez, S., Julio, R., Gomez, J. et al.
Eur. Transp. Res. Rev. 13, 20 (2021). https://doi.org/10.1186/s12544-021-00476-4
Η εργασία στοχεύει στη μελέτη και στην κατανόηση της προθυμίας των πολιτών να υιοθετήσουν ένα σύνολο μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των δημόσιων μεταφορών,  σε πιθανή μόλυνση  από COVID-19 και την προθυμία να πληρώσουν για αυτά.
Zhang W, Hu L, Park J.
Social Science Computer Review. January 2022. doi:10.1177/08944393211053743
First Published January 17, 2022
Η παρούσα έρευνα διεξήγαγε υπολογιστική ανάλυση κειμένου 2.918.376 tweets που στάλθηκαν από 829.686 διαφορετικούς χρήστες των ΗΠΑ σχετικά με το COVID-19 από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 25 Μαΐου 2020. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση κρίσης από το κοινό και η στάση του απέναντι στις ενέργειες της κυβέρνησης στις κρίσεις καθοδηγείται από την πολιτική του ταυτότητα.
Eliza E. Cameron, Simon A. Moss et al.
Journal of Pharmacy Practice and Research, https://doi.org/10.1002/jppr.1758
First published: 05 December 2021
Αυτή η μελέτη αξιολογεί τις αντιλήψεις των φαρμακοποιών για τη συγκέντρωση αποθεμάτων ειδών φαρμακείου από τους καταναλώτες, τον αντίκτυπο της αποθήκευσης αποθεμάτων, την επιθετική ή εχθρική συμπεριφορά από τους πελάτες και την ετοιμότητα απέναντι στην COVID-19 ή/και άλλες μελλοντικές πανδημίες.
Paying people for getting vaccinated? A favorable solution for both vaccine-hesitant persons and the public
Alexander Reese,Ingo Pies
Bioethics, https://doi.org/10.1111/bioe.13001
First published: 15 January 2022
Μια αλλαγή προοπτικής που θα ευνοεί την πληρωμή των ανθρώπων για τον εμβολιασμό αντί για την επιβολή κυρώσεων για τη μη εμβολιαστική τους συμπεριφορά, φαίνεται να είναι τόσο εφικτή όσο και ενδεδειγμένη.
Borda Marta, Grishchenko Natalia, Kowalczyk-Rólczyńska Patrycja
Frontiers in Public Health, 10, 2022, DOI=10.3389/fpubh.2022.846641    
Αξιολογείται η ετοιμότητα των ασθενών να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές λύσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης που εφαρμόζονται στις χώρες της ΕΕ, ως απάντηση στην τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας
Seufert, A., Poignée, F., Hoßfeld, T. et al.
Humanit Soc Sci Commun 9, 140 (2022). https://doi.org/10.1057/s41599-022-01161-0
Published 21 April 2022
Διερευνάται ο αντίκτυπος του lockdown στην επικοινωνιακή συμπεριφορά ειδικότερα στην εφαρμογή για άμεσα μηνύματα WhatsApp για κινητά τηλέφωνα. Οι αξιολογήσεις βασίζονται σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων με 2.577 ιστορικά ιδιωτικών συνομιλιών με 25.378.093 μηνύματα από 51.973 χρήστες.
Opinion: The importance of offering vaccine choice in the fight against COVID-19
Mark T. Hughes, Paul G. Auwaerter, Michael R. Ehmann, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences Oct 2021, 118 (43) e2117185118; DOI: 10.1073/pnas.2117185118
October 26, 2021
Σε αυτό το άρθρο γνώμης υποστηρίζεται οτι ανεξάρτητα με τα κίνητρα και τις διευκολύνσεις που δίνονται για την προαγωγή του εμβολιασμού για την COVID-19, η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των παρεχόμενων εμβολίων θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των στρατηγικών εμβολιασμού.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages