Επιστήμη της συμπεριφοράς

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Leon S Robertson
Journal of Public Health, Volume 43, Issue 2, June 2021, Pages 270–273, https://doi.org/10.1093/pubmed/fdab010
June 2021
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τις διαφορές στην εξάπλωση της COVID-19, για πολιτικές που προβλέπουν διαγνωστικά τέστ μόνο στα συμπτωματικά άτομα, στα συμπτωματικά συν τα πιο ευάλωτα ή επιτρέπουν τους ελέγχους κατά παραγγελία (on demand). 
Moon J, Choe Y, Song H.
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(4):1593. https://doi.org/10.3390/ijerph18041593
Published: 8 February 2021
Αυτή η μελέτη στοχεύει να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των καταναλωτικών προτύπων των καταναλωτών (online vs. offline) σε περιόδους ισχυρής εξωτερικής επίδρασης, όπως μια πανδημία.
Guidi, Sebastian and Romano, Alessandro and Sotis, Chiara
Yale Law Journal, Forthcoming, Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3850152
Posted: 26 May 2021 Last Revised: 03 Jun 2021
Τo διαβατήριo εμβολιασμού είναι έντονα πολωτική συζήτηση στις ΗΠΑ. Πραγματοποιείται διαδικτυακό πείραμα για να διερευνηθεί η επίδραση της επισήμανσης ότι το διαβατήριο εμβολιασμού δεν είναι τόσο νέα ιδέα.
Protogerou, A., Kontolaimou, A. and Caloghirou, Y. 
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJEBR-09-2021-0701
Article publication date: 23 March 2022
Dr. Jorge Pelegrín-Borondo, Dr. Mario Arias-Oliva, Dr. Ala Ali Almahameed, Dr. Miguel Prado Román
European Research on Management and Business Economics, 2021, 100171, https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2021.100171.
Available online 12 October 2021
Αυτή η εργασία αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των ατόμων να εμβολιαστούν για Covid-19, χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο Γνωσιακό-Συναισθηματικό-Κανονιστικό μοντέλο.
COVID-19 vaccine hesitancy in a representative working-age population in France: a survey experiment based on vaccine characteristics
Michaël Schwarzinger, et al.
The Lancet Public Health, DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00012-8
Published: February 05, 2021
Αξιολογείται η διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό για COVID-19 σε έναν αντιπροσωπευτικό πληθυσμό, σε ηλικία εργασίας, στη Γαλλία.
Wong MCS, Wong ELY, Cheung AWL, Huang J, Lai CKC, Yeoh EK, Chan PKS.
Vaccines. 2021; 9(11):1250. https://doi.org/10.3390/vaccines9111250
Published: 28 October 2021
Εξετάζονται οι αντιλήψεις και οι στάσεις, τα εμπόδια και οι διευκολύνσεις για τον εμβολιασμό για την COVID-19 σε έναν πληθυσμό με δωρεάν επιλογές εμβολίων και επαρκή αριθμό δόσεων, στο πλαίσιο τυχαιοποιημένης τηλεφωνικής έρευνας σε 1.195 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω από τοπν γενικό πληθυσμό στην Κίνα. 
Gao, X., Li, H., He, W., & Zeng, W. 
Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1-22. doi:10.1017/dmp.2021.291
Published online by Cambridge University Press:  09 September 2021
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει το βαθμό διστακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό για την COVID-19 μεταξύ φοιτητών ιατρικής στο Γουχάν της Κίνας και να εντοπίσει τους παράγοντες και τα εμπόδια που σχετίζονται με την απόφαση εμβολιασμού τους.
COVID-19 vaccine hesitancy among medical students.
Victoria C Lucia, Arati Kelekar, Nelia M Afonso
Journal of Public Health, fdaa230, DOI: https://doi.org/10.1093/pubmed/fdaa230
Published: 26 December 2020
Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που αξιολόγησε την διστακτικότητα, απέναντι στα νέα εμβόλια για COVID-19, μεταξύ των φοιτητών ιατρικής των ΗΠΑ και υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προώθηση του εμβολιασμού COVID-19.
Billauer, Barbara P.
J. American Council on Science and Health, Nov. 2, 2020, Available at SSRN,  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3765525
Posted: 18 Jan 2021
Γίνεται αναφορά στην ανησυχητική κλιμάκωση των αντιδράσεων στον εμβολιασμό για Covid-19, και του αντιεμβολιαστικού κινήματος, μια τάση που φαίνεται να πλήτει τη Μαύρη κοινότητα της Αμερικής ιδιαίτερα σκληρά.

Pages