Επιστήμη της συμπεριφοράς

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Moon J, Choe Y, Song H.
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(4):1593. https://doi.org/10.3390/ijerph18041593
Published: 8 February 2021
Αυτή η μελέτη στοχεύει να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των καταναλωτικών προτύπων των καταναλωτών (online vs. offline) σε περιόδους ισχυρής εξωτερικής επίδρασης, όπως μια πανδημία.
Guidi, Sebastian and Romano, Alessandro and Sotis, Chiara
Yale Law Journal, Forthcoming, Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3850152
Posted: 26 May 2021 Last Revised: 03 Jun 2021
Τo διαβατήριo εμβολιασμού είναι έντονα πολωτική συζήτηση στις ΗΠΑ. Πραγματοποιείται διαδικτυακό πείραμα για να διερευνηθεί η επίδραση της επισήμανσης ότι το διαβατήριο εμβολιασμού δεν είναι τόσο νέα ιδέα.
Dr. Jorge Pelegrín-Borondo, Dr. Mario Arias-Oliva, Dr. Ala Ali Almahameed, Dr. Miguel Prado Román
European Research on Management and Business Economics, 2021, 100171, https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2021.100171.
Available online 12 October 2021
Αυτή η εργασία αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των ατόμων να εμβολιαστούν για Covid-19, χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο Γνωσιακό-Συναισθηματικό-Κανονιστικό μοντέλο.
COVID-19 vaccine hesitancy in a representative working-age population in France: a survey experiment based on vaccine characteristics
Michaël Schwarzinger, et al.
The Lancet Public Health, DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00012-8
Published: February 05, 2021
Αξιολογείται η διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό για COVID-19 σε έναν αντιπροσωπευτικό πληθυσμό, σε ηλικία εργασίας, στη Γαλλία.
Gao, X., Li, H., He, W., & Zeng, W. 
Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1-22. doi:10.1017/dmp.2021.291
Published online by Cambridge University Press:  09 September 2021
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει το βαθμό διστακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό για την COVID-19 μεταξύ φοιτητών ιατρικής στο Γουχάν της Κίνας και να εντοπίσει τους παράγοντες και τα εμπόδια που σχετίζονται με την απόφαση εμβολιασμού τους.
COVID-19 vaccine hesitancy among medical students.
Victoria C Lucia, Arati Kelekar, Nelia M Afonso
Journal of Public Health, fdaa230, DOI: https://doi.org/10.1093/pubmed/fdaa230
Published: 26 December 2020
Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που αξιολόγησε την διστακτικότητα, απέναντι στα νέα εμβόλια για COVID-19, μεταξύ των φοιτητών ιατρικής των ΗΠΑ και υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προώθηση του εμβολιασμού COVID-19.
Billauer, Barbara P.
J. American Council on Science and Health, Nov. 2, 2020, Available at SSRN,  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3765525
Posted: 18 Jan 2021
Γίνεται αναφορά στην ανησυχητική κλιμάκωση των αντιδράσεων στον εμβολιασμό για Covid-19, και του αντιεμβολιαστικού κινήματος, μια τάση που φαίνεται να πλήτει τη Μαύρη κοινότητα της Αμερικής ιδιαίτερα σκληρά.
Günter Kampf
The Lancet, VOLUME 398, ISSUE 10314, P1871, NOVEMBER 20, 2021, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02243-1
Published: November 20, 2021
Τα εμβολιασμένα άτομα έχουν χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέρος της πανδημίας. Είναι λοιπόν λάθος και επικίνδυνο να μιλάμε για "πανδημία μη εμβολιασμένων"
Hill QC, M.
Laws 2020, 9(4), 27; https://doi.org/10.3390/laws9040027
Published : 26 November 2020
Αυτό το άρθρο ασχολείται με την επίδραση της αντίδρασης του κράτους στην απειλή εξάπλωσης του Coronavirus με τα επιβεβλημένα περιοριστικά μέτρα, στην θρησκευτική ελευθερία των πολιτών τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.
Fernando, Imali et al.
Working Paper Series, Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3770202
Posted: 21 Jan 2021
Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι να συστηματοποιήσει και να οργανώσει τις σύγχρονες γνώσεις σχετικά με τη συσσώρευση αποθεμάτων αγαθών κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας

Pages