Επιστήμη της συμπεριφοράς

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Koch, J.; Frommeyer, B.; Schewe, G.
Sustainability 2020, 12(24), 10247; https://doi.org/10.3390/su122410247
Published: 8 December 2020
Αυτή η μελέτη διερευνά τα κίνητρα για την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών που ανήκουν ηλικιακά στις γενιές Y και Z, σε συνθήκες COVID-19. Εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ κανονιστικών, χρηστικών και ηδονικών αγοραστικών κινήτρων και αγοραστικών προθέσεων, χρησιμοποιώντας μοντέλα δομικών εξισώσεων (SEM)
Bijlsma, Michiel and van der Cruijsen, Carin and Jonker, Nicole
De Nederlandsche Bank Working Paper No. 728, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3959866 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3959866
Posted: 17 Nov 2021
Ακολούθως της αύξησης της παρουσίας των καταναλωτών στο διαδίκτυο κατά την COVID-19, επιχείται η διερεύνηση του τι οδηγεί τη στάση τους απέναντι στην κοινή χρήση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και τις προτιμήσεις των καταναλωτών σε σχέση με τον τύπο των δεδομένων, τη διαχείρισή τους ή τον τύπο της εταιρείας που τα χρησιμοποιεί.
No evidence that collective-good appeals best promote COVID-related health behaviors
Nathaniel Rabb, David Glick, Attiyya Houston, Jake Bowers, David Yokum
Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2021, 118 (14) e2100662118; DOI: 10.1073/pnas.2100662118
April 6, 2021
Οι μελέτες συμπεριφοράς COVID-19 δεν φέρνουν καμία άμεση απόδειξη ότι η επίκληση του συλλογικού οφέλους, λειτουργεί θετικά στην προώθηση συμπεριφορών προστασίας της δημόσιας υγείας .
Citation: Hotez PJ
PLoS Biol 19(7): e3001369. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001369
Published: July 28, 2021
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιθετικότητα κατά της επιστήμης και των επιστημόνων στην Αμερική προέρχεται από τρεις πηγές: 1) ακροδεξιά μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, 2) συντηρητικά ειδησεογραφικά μέσα και 3) ομάδες διαμόρφωσης σκέψης που παρέχουν πνευματικές βάσεις για να τροφοδοτήσουν τα δύο πρώτα στοιχεία
Measuring Unemployment in Crisis: Effects of COVID-19 on Potential Biases in the CPS
Heffetz, Ori and Reeves, Daniel
Working Paper Series, available at SSRN, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3752738
Posted: 26 Dec 2020
Εξετάζεται σε ποιο βαθμό συμβάλει η μεροληψία στις έρευνες για το επίσημο ποσοστό ανεργίας, καθώς η COVID-19 πλήττει την οικονομία των ΗΠΑ.
Bughin, Jacques R. et al.
Working Paper Series, Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3757618
Posted: 01 Jan 2021
Αυτή η έρευνα περιλαμβάνει στοιχεία από τις πρώιμες μελέτες σχετικά με την πρόθεση εμβολιασμού κατά του ιού της COVID-19, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ενηλίκων σε 6 ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο)
Ethan Goffman
Sustainability: Science, Practice and Policy, Volume 16, Issue 1, 10 December 2020, Pages 48-52, DOI: 10.1080/15487733.2020.1765678
Η πανδημία Covid-19 δίνει την ευκαιρία για ένα νέο είδος παγκοσμιοποίησης, στην οποία οι άνθρωποι ζουν μια περισσότερο προσαρμοσμένη σε τοπικό επίπεδο ζωή, από ό, τι τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά με μεγαλύτερη παγκόσμια ευαισθητοποίηση και παγκόσμια συνεργατική ηθική. 
Teichman, Doron and Underhill, Kristen
American Journal of Law and Medicine (2020), Hebrew University of Jerusalem Legal Research, Columbia Law and Economics Working Paper, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3691822
September 13, 2020
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει την πρώτη ολοκληρωμένη ανάλυση της συμβολής της επιστήμης της συμπεριφοράς στο σχεδιασμό νόμων και κανονισμών ως απάντηση στην πανδημία COVID-19. Υποστηρίζεται ότι οι εντολές και όχι οι προτροπές πρέπει να είναι το κύριο νομικό εργαλείο που θα χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του κινδύνου κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Kamenidou, I.E.; Stavrianea, A.; Mamalis, S.; Mylona, I. 
International Journal of Environmental Research and Public Health 17(19):6964, DOI: 10.3390/ijerph17196964
September 2020
Gkentzi D, Benetatou E, Karatza A, Marangos M, Varvarigou A, Dimitriou G.
Infect Chemother. 2021 Jun;53(2):364-367.   https://doi.org/10.3947/ic.2020.0153
Published online Apr 29, 2021

Pages