Επιστήμη της συμπεριφοράς

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Varsha Vijay, Christopher R. et al.
Biological Conservation, Volume 257, 2021, 109078, ISSN 0006-3207, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109078.
Χρησιμοποιούνται δεδομένα αναζήτησης στο Διαδίκτυο από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διερεύνηση των αλλαγών στις δημόσιες πληροφορίες που αναζητώνται κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, για θέματα σχετικά με τη εμπλοκή της υγείας και του περιβάλλοντος
Peter Sarich, Citadel J Cabasag, et al.
eClinicalMedicine, 2022, 101375, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101375.
Available online 12 April 2022
Πραγματοποιείται μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-αναλύσεις προκειμένου να αξιολογηθούν οι αλλαγές στη συμπεριφορά του καπνίσματος κατά τη διάρκεια των πρώτων φάσεων της πανδημίας COVID-19, πριν από τον εμβολιασμό το 2020.
Frankel, Jeffrey A. and Kotti, Randy
HKS Working Paper No. RWP21-021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3908033
Harvard University - Harvard Kennedy School (HKS)
Posted: 24 Aug 2021
Πώς εξηγείται η ευρεία διστακτικότητα στον εμβολιασμό; Αυτή η μελέτη αναλύει τα δεδομένα για τις κομητείες των ΗΠΑ και τις διαφορετικές επιστημολογικές, κοινωνικές και σε ένα βαθμό γεωγραφικές παραμέτρους
The Lancet Regional Health – Europe
The Lancet Regional Health - Europe, Volume 13, 2022,  https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100326.
February 2022,
Εμβολιασμένα και ανεμβολίαστα άτομα πρέπει να συνυπάρχουν με ανοχή, εμπιστοσύνη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον.
Bardosh, Kevin and Figueiredo, Alex de and Gur-Arie, Rachel and Jamrozik, Euzebiusz et al.
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4022798
Last revised: 3 Feb 2022
Σκιαγραφείται ένα σύνολο υποθέσεων για τους λόγους για τους οποίους οι πολιτικές που επιβάλουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό μπορεί να είναι αντιπαραγωγικές και επιβλαβείς, στο πλαίσιο των τομέων: (1) ψυχολογία της συμπεριφοράς, (2) πολιτική και δίκαιο, (3) Κοινωνία και οικονομία, (4) ακεραιότητας της επιστήμης και της δημόσιας υγείας.
Metzger, Daniel ; Paaso, Mikael ; Pursiainen, Vesa
Working Paper Series, Erasmus University Rotterdam (EUR) and University of St. Gallen, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3715926
Posted: 01 Nov 2020
Μελετάται ο ρόλος της στατιστικής παιδείας (στατιστικού εγγραμματισμού) στην ερμηνεία των πληροφοριών που σχετίζονται με την COVID-19, στην εκτίμηση του κινδύνου μόλυνσης και στον βαθμό συμμόρφωσης με τα περιοριστικά μέτρα. Πραγματοποιήθηκε μια μεγάλης κλίμακας έρευνα σε περίπου 4.000 ολλανδικά νοικοκυριά.
The role of fear in modern societies
Philip Hunter
EMBO Reports (2021) 22: e52157.https://doi.org/10.15252/embr.202052157
28 December 2020
Η πανδημία COVID-19 υπογράμμισε την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ του φόβου και της αποστροφής του, μεταξύ της ανάληψης κινδύνου και της αποφυγής του
Alexandre de Figueiredo, Heidi J. Larson, Stephen D. Reicher
EClinicalMedicine, 2021, 101109, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101109.
Πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη εθνική έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε 17.611 ενήλικες, σχετικά με τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει η εισαγωγή του μέτρου των διαβατηρίων εμβολιασμού στην τάση για αποδοχή του εμβολιασμού, μεταξύ διαφόρων κοινωνικοδημογραφικών ομάδων.
Gali Perry, Tal Jonathan-Zamir, Roni Factor
Policing: A Journal of Policy and Practice, 2021;, paab070, https://doi.org/10.1093/police/paab070
Published: 15 November 2021
Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται αν και πώς άλλαξαν οι στάσεις, τα δημόσια αισθήματα, η υποστήριξη και η προθυμία των πολιτών να συμμορφωθούν με την αστυνομία και το νόμο, καθώς η πανδημία προχωρά

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages