Επιστήμη της συμπεριφοράς

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Teichman, Doron and Underhill, Kristen
American Journal of Law and Medicine (2020), Hebrew University of Jerusalem Legal Research, Columbia Law and Economics Working Paper, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3691822
September 13, 2020
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει την πρώτη ολοκληρωμένη ανάλυση της συμβολής της επιστήμης της συμπεριφοράς στο σχεδιασμό νόμων και κανονισμών ως απάντηση στην πανδημία COVID-19. Υποστηρίζεται ότι οι εντολές και όχι οι προτροπές πρέπει να είναι το κύριο νομικό εργαλείο που θα χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του κινδύνου κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας
Evan Clarkson, John D. Jasper,
Personality and Individual Differences, Volume 186, Part B, 2022, 111391, https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111391.
February 2022
Από δεδομένα που συλλέχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2021 καταδείχτηκε ότι τα αυξημένα επίπεδα συντηρητισμού και ισχυρής διαδικασίας επιβολής εμβολιασμού από τις κυβερνήσεις, συσχετίζονται με χαμηλότερη συναίνεση εμβολιασμού για Covid-19
Incentives can spur COVID-19 vaccination uptake
Heike Klüver, Felix Hartmann, Macartan Humphreys, Ferdinand Geissler, Johannes Giesecke
Proceedings of the National Academy of Sciences Sep 2021, 118 (36) e2109543118; DOI: 10.1073/pnas.2109543118
September 7, 2021
Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 20.500 διαδικτυακούς ερωτηθέντες στη Γερμανία, αξιολογείται αποτελεσματικότητα τριών στρατηγικών για την αύξηση των εμβολιασμών.
Science, doi:10.1126/science.caredit.abi7624
Mar. 29, 2021
Από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα έως τις μονάδες εντατικής θεραπείας και από τα επιστημονικά περιοδικά έως τους κυβερνητικούς φορείς, οι επιστήμονες που καταπολεμούν την πανδημία έχουν την αίσθηση οτι χτυπούν έναν τοίχο.
How do people support each other in emergencies? A qualitative exploration of altruistic and prosocial behaviours during the COVID-19 pandemic
Selin Tekin,Monica Sager,Audrey Bushey,Yawen Deng,Özden Melis Uluğ
Analyses of Social Issues and Public Policy,  https://doi.org/10.1111/asap.12277
First published: 24 October 2021
Διεξάχθηκε μια ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και εξετάστηκαν 104 αλτρουιστικές ιστορίες από διαφορετικές χώρες, που συγκεντρώθηκαν από το Ball State University Center for Peace and Conflict Studies στις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη της πανδημίας COVID-19
Christie Aschwanden
Nature 593, 331-333 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01317-z
18 May 2021
Η πανδημία διδάσκει βασικά μαθήματα σχετικά με την κρίση, την επικοινωνία και την παραπληροφόρηση και υποδεικνύει τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες μελετούν το ζήτημα της δημόσιας υγείας
Meira Levinson, Alan C. Geller, Joseph G. Allen,
The Lancet Regional Health - Americas, 2021, 100032, https://doi.org/10.1016/j.lana.2021.100032.
Available online 6 August 2021
Επανεξετάζεται η βιβλιογραφία η σχετική με την ασφάλεια των σχολείων και με τις συνθήκες εκείνες που διαμορφώνουν τις επιλογές των οικογενειών και των διδασκόντων για επιστροφή στη δια ζώσης εκπαίδευση. 
Michele Costola, Matteo Iacopini, Carlo R.M.A. Santagiustina
Finance Research Letters, Volume 42, 2021, 101884, ISSN 1544-6123, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101884.
Σε αυτό το άρθρο, αναλύεται η σχέση μεταξύ της ανησυχίας του κοινού και των χρηματοπιστωτικών αγορών χρησιμοποιώντας δεδομένα μηχανών αναζήτησης από το Google Trends στις χώρες ενδιαφέροντος Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες
Green, Georgina and Albuquerque, Bruno
Working Paper Series, Bank of England and International Monetary Fund (IMF), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4020711
Posted: 16 Mar 2022
Μελετάται το πώς οι ανησυχίες των νοικοκυριών για τη μελλοντική οικονομική τους κατάσταση μπορούν να επηρεάσουν την οριακή ροπή προς κατανάλωση (Marginal Propensity to Consume -MPC) κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Χρησιμοποιείται μια αντιπροσωπευτική έρευνα νοικοκυριών στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages