Ιατρικό δίκαιο

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Βιργινία Σακελλαροπούλου, Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Άρθρα
14 Απριλίου 2020
Η επιδημία του κορονοϊού (COVID-19), η οποία πλήττει στις ημέρες μας και τη χώρα μας, επικαιροποιεί   ορισμένα θέματα ποινικής ευθύνης του ιατρού κατά την άσκηση του λειτουργήματός του, τα οποία ανακύπτουν κυρίως  λόγω της δυσαναλογίας μεταξύ αναγκών περίθαλψης και διαθέσιμων πόρων. Πώς  θα αξιολογηθεί ποινικά η συμπεριφορά του ιατρού  ο οποίος επιλέγει τους ασθενείς οι οποίοι θα εισαχθούν στις ΜΕΘ αποκλείοντας άλλους  ασθενείς οι οποίοι  διατρέχουν τον αυτό κίνδυνο ζωής; Ποία η ποινική αντιμετώπιση του ιατρού ο οποίος αποσωληνώνει ασθενή νοσηλευόμενο σε ΜΕΘ  για  να καταλάβει την μοναδική διαθέσιμη κλίνη άλλος ασθενής έχων την αυτήν ανάγκη υποστήριξης των ζωτικών του λειτουργιών; Το παρόν άρθρο επιδιώκει να προσεγγίσει τα θέματα αυτά και άλλα συναφή.
Yamin, Alicia Ely, A
Journal of Human Rights Practice, 12(2), 260-267 
Available at SSRN: 24 Feb 2021
Αναφέρονται τρία μαθήματα και οι επιπτώσεις αυτών των μαθημάτων από τη διαταραχή που προκλήθηκε από την πανδημία  στους τομείς της δικαιοσύνης της υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Using public health law to contain the spread of COVID-19
Griffith, R., Health Law, Swansea University, United Kingdom
British Journal of Nursing, Volume 29, Issue 5, Pages 326-327
March 12, 2020
Η συνεργασία των ασθενών παραμένει το κλειδί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ένα άτομο, ή ομάδες ατόμων, να διαδώσουν τον ιό τότε ο νόμος περί δημόσιας υγείας (έλεγχος των ασθενειών) του 1984 και οι διατάξεις του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλίσουν τον εντοπισμό, τον έλεγχο και την απομόνωση αυτών των ανθρώπων. Δεδομένου ότι το COVID-19 θεωρείται σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε επείγοντα κανονιστικά μέτρα που παρέχουν περαιτέρω εξουσίες για τον περιορισμό της περαιτέρω διάδοσης του ιού.
Kochenov, Dimitry and Veraldi, Jacquelyn D,
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3826649
Posted: 19 Apr 2021
Αμφισβητείται το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό (DGC) που προτείνει η  ΕΕ για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών. Το πιστοποιητικό δεν αφορά  μεγάλο αριθμό πολιτών της ΕΕ, που έχουν εμβολιαστεί με τα μη εγκεκριμένα από το EMA  Sputnik V ή Sinopharm, βάζοντας τις βάσεις για τον κατακερματισμό μέσω της γεωπολιτικής και του διμερισμού.
Mandatory COVID-19 Vaccination: It’s Worth a Shot
Hart, Morgan
Working Paper Series,  Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3773968
Posted: 01 Feb 2021
Η παγκόσμια κούρσα για την ανάπτυξη εμβολίων για την COVID-19 μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα όταν, ιστορικά, τα εμβόλια χρειάζονται χρόνια έρευνας και δοκιμών πριν φτάσουν στην διάθεσή τους, εγείρονται πολλά ερωτήματα και ανησυχίες.
Al-Azri, N.
Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1-8. doi:10.1017/dmp.2020.449
Published online by Cambridge University Press: 19 November 2020
Στον τομέα της υγείας, η οποιαδήποτε νομική ασάφεια αναφορικά με τη νομική ευθύνη και την ασυλία των εργαζομένων, δημιουργεί ανασφάλεια και ανησυχία. Το άρθρο επισημαίνει γιατί είναι απαραίτητη η ηθική και νομική σαφήνεια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης καταστροφών και έκτακτων αναγκών, για ένα ισχυρό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και ώστε οι εργαζόμενοι να λειτουργούν σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Covid-19 and Privacy in the European Union: A Legal Perspective on Contact Tracing
Hannah van Kolfschooten, A. de Ruijter
Contemporary Security Policy, Amsterdam Law School Researc, Paper No. 2020-18
Posted 20 May 2020
Όταν μια ασθένεια αποτελεί απειλή για την ασφάλεια, η ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για την καταπολέμηση της νόσου και της υποχρέωσης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συχνά διαταράσεται. Η τρέχουσα υγειονομική κρίση COVID-19 ανέδειξε ότι η ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης των επαφών, θέτει προκλήσεις στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής. Η εργασίας επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η οποία έχει μερικά από τα ισχυρότερα καθεστώτα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων.

HARRIS, J.
Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 1-12. doi:10.1017/S096318012000095X
Published online by Cambridge University Press:  23 November 2020
Ο συγγραφέας προτείνει την Αρχή της Αξίας της Ζωής (Value of Lives Principle) ως μια δίκαιη και αποτελεσματική προσέγγιση για την πρόσβαση στο εμβόλιο και αντιπαραβάλλει το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης με άλλες όπως το Πρότυπο Δίκαιης Προτεραιότητας (Fair Priority Model).
Charting the Legality of Religious-based Exemptions to COVID-19 Vaccinations
Hodge, James G. and Carey, Emily
Working paper series, Arizona State University (ASU), available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3816538
Posted: 31 Mar 2021
Στο κείμενο εργασίας, εξετάζεται η νομιμότητα των εξαιρέσεων από τους εμβολιασμούς για θρησκευτικούς λόγους

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ιατρική των καταστροφών και των κρίσεων
Βιργινία Σακελλαροπούλου, Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Άρθρα
14 Απριλίου 2020
Η επιδημία του κορονοϊού (COVID-19), η οποία πλήττει στις ημέρες μας και τη χώρα μας, επικαιροποιεί ορισμένα θέματα ποινικής ευθύνης του ιατρού κατά την άσκηση του λειτουργήματός του, τα οποία ανακύπτουν κυρίως  λόγω της δυσαναλογίας μεταξύ αναγκών περίθαλψης και διαθέσιμων πόρων.

Pages