Ιατρικό δίκαιο

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Βιργινία Σακελλαροπούλου, Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Άρθρα
14 Απριλίου 2020
Η επιδημία του κορονοϊού (COVID-19), η οποία πλήττει στις ημέρες μας και τη χώρα μας, επικαιροποιεί   ορισμένα θέματα ποινικής ευθύνης του ιατρού κατά την άσκηση του λειτουργήματός του, τα οποία ανακύπτουν κυρίως  λόγω της δυσαναλογίας μεταξύ αναγκών περίθαλψης και διαθέσιμων πόρων. Πώς  θα αξιολογηθεί ποινικά η συμπεριφορά του ιατρού  ο οποίος επιλέγει τους ασθενείς οι οποίοι θα εισαχθούν στις ΜΕΘ αποκλείοντας άλλους  ασθενείς οι οποίοι  διατρέχουν τον αυτό κίνδυνο ζωής; Ποία η ποινική αντιμετώπιση του ιατρού ο οποίος αποσωληνώνει ασθενή νοσηλευόμενο σε ΜΕΘ  για  να καταλάβει την μοναδική διαθέσιμη κλίνη άλλος ασθενής έχων την αυτήν ανάγκη υποστήριξης των ζωτικών του λειτουργιών; Το παρόν άρθρο επιδιώκει να προσεγγίσει τα θέματα αυτά και άλλα συναφή.
Yamin, Alicia Ely, A
Journal of Human Rights Practice, 12(2), 260-267 
Available at SSRN: 24 Feb 2021
Αναφέρονται τρία μαθήματα και οι επιπτώσεις αυτών των μαθημάτων από τη διαταραχή που προκλήθηκε από την πανδημία  στους τομείς της δικαιοσύνης της υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
João Gentil
European Journal of Public Health, Volume 31, Issue Supplement_2, August 2021, ckab120.029, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab120.029
Published: 03 August 2021
Σε αυτή την  εργασία, γίνεται ανάλυση και ενημέρωση σχετικά με την υπάρχουσα γνώση για τον δισταγμό στον εμβολιασμό από ηθική και βιοηθική σκοπιά.
Cope, Kevin L. et al.
George Mason Legal Studies Research Paper No. LS 21-11, Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper No. 2021-37,
Virginia Law and Economics Research Paper No. 2021-15, UCLA School of Law, Public Law Research Paper No. 21-31, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3910194
Last revised: 10 Sep 2021
Παρότι υπάρχει συναίνεση μεταξύ νομικών εμπειρογνωμόνων ότι τα διαβατήρια εμβολίων είναι συχνά συνταγματικά επιτρεπτά, ωστόσο, δεν έχει γίνει σχεδόν καμία σοβαρή ανάλυση σχετικά με το εάν ένα διαβατήριο εμβολίου μπορεί να είναι συνταγματικό δικαίωμα: εάν μια κυβέρνηση είναι συνταγματικά υποχρεωμένη να εξαιρεί τους πλήρως εμβολιασμένους από μέτρα περιορισμού της ελευθερίας.
Using public health law to contain the spread of COVID-19
Griffith, R., Health Law, Swansea University, United Kingdom
British Journal of Nursing, Volume 29, Issue 5, Pages 326-327
March 12, 2020
Η συνεργασία των ασθενών παραμένει το κλειδί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ένα άτομο, ή ομάδες ατόμων, να διαδώσουν τον ιό τότε ο νόμος περί δημόσιας υγείας (έλεγχος των ασθενειών) του 1984 και οι διατάξεις του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλίσουν τον εντοπισμό, τον έλεγχο και την απομόνωση αυτών των ανθρώπων. Δεδομένου ότι το COVID-19 θεωρείται σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε επείγοντα κανονιστικά μέτρα που παρέχουν περαιτέρω εξουσίες για τον περιορισμό της περαιτέρω διάδοσης του ιού.
Kochenov, Dimitry and Veraldi, Jacquelyn D,
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3826649
Posted: 19 Apr 2021
Αμφισβητείται το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό (DGC) που προτείνει η  ΕΕ για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών. Το πιστοποιητικό δεν αφορά  μεγάλο αριθμό πολιτών της ΕΕ, που έχουν εμβολιαστεί με τα μη εγκεκριμένα από το EMA  Sputnik V ή Sinopharm, βάζοντας τις βάσεις για τον κατακερματισμό μέσω της γεωπολιτικής και του διμερισμού.
Mandatory COVID-19 Vaccination: It’s Worth a Shot
Hart, Morgan
Working Paper Series,  Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3773968
Posted: 01 Feb 2021
Η παγκόσμια κούρσα για την ανάπτυξη εμβολίων για την COVID-19 μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα όταν, ιστορικά, τα εμβόλια χρειάζονται χρόνια έρευνας και δοκιμών πριν φτάσουν στην διάθεσή τους, εγείρονται πολλά ερωτήματα και ανησυχίες.
Al-Azri, N.
Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1-8. doi:10.1017/dmp.2020.449
Published online by Cambridge University Press: 19 November 2020
Στον τομέα της υγείας, η οποιαδήποτε νομική ασάφεια αναφορικά με τη νομική ευθύνη και την ασυλία των εργαζομένων, δημιουργεί ανασφάλεια και ανησυχία. Το άρθρο επισημαίνει γιατί είναι απαραίτητη η ηθική και νομική σαφήνεια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης καταστροφών και έκτακτων αναγκών, για ένα ισχυρό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και ώστε οι εργαζόμενοι να λειτουργούν σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
Gerke, Sara and Stern, Ariel Dora and Minssen, Timo
npj Digit. Med. 3, 94 (2020). https://doi.org/10.1038/s41746-020-0306-7, Available at SSRN
Posted: 09 Jul 2021
Παρέχεται μια επισκόπηση του νέου ψηφιακού νόμου περί υγειονομικής περίθαλψης της Γερμανίας, συζητώνται οι τις προκλήσεις και τα αναπάντητα ερωτήματα πχ. θέματα απορρήτου και επισημαίνονται τα μαθήματα και οι ευκαιρίες για άλλες χώρες.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ιατρική των καταστροφών και των κρίσεων
Βιργινία Σακελλαροπούλου, Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Άρθρα
14 Απριλίου 2020
Η επιδημία του κορονοϊού (COVID-19), η οποία πλήττει στις ημέρες μας και τη χώρα μας, επικαιροποιεί ορισμένα θέματα ποινικής ευθύνης του ιατρού κατά την άσκηση του λειτουργήματός του, τα οποία ανακύπτουν κυρίως  λόγω της δυσαναλογίας μεταξύ αναγκών περίθαλψης και διαθέσιμων πόρων.

Pages