Ιατρικό δίκαιο

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Covid-19 and Privacy in the European Union: A Legal Perspective on Contact Tracing
Hannah van Kolfschooten, A. de Ruijter
Contemporary Security Policy, Amsterdam Law School Researc, Paper No. 2020-18
Posted 20 May 2020
Όταν μια ασθένεια αποτελεί απειλή για την ασφάλεια, η ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για την καταπολέμηση της νόσου και της υποχρέωσης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συχνά διαταράσεται. Η τρέχουσα υγειονομική κρίση COVID-19 ανέδειξε ότι η ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης των επαφών, θέτει προκλήσεις στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής. Η εργασίας επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η οποία έχει μερικά από τα ισχυρότερα καθεστώτα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων.

HARRIS, J.
Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 1-12. doi:10.1017/S096318012000095X
Published online by Cambridge University Press:  23 November 2020
Ο συγγραφέας προτείνει την Αρχή της Αξίας της Ζωής (Value of Lives Principle) ως μια δίκαιη και αποτελεσματική προσέγγιση για την πρόσβαση στο εμβόλιο και αντιπαραβάλλει το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης με άλλες όπως το Πρότυπο Δίκαιης Προτεραιότητας (Fair Priority Model).
Charting the Legality of Religious-based Exemptions to COVID-19 Vaccinations
Hodge, James G. and Carey, Emily
Working paper series, Arizona State University (ASU), available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3816538
Posted: 31 Mar 2021
Στο κείμενο εργασίας, εξετάζεται η νομιμότητα των εξαιρέσεων από τους εμβολιασμούς για θρησκευτικούς λόγους
C. Fradkin
Ethics, Medicine and Public Health, Volume 19, 2021, 100686, https://doi.org/10.1016/j.jemep.2021.100686.
December 2021
Στην επιστολή του προς τον εκδότη, ο συγγραφέας προτείνει αλλαγή πορείας αναφορικά με τον εμβολιασμό, υποστηρίζοντας οτι τα προγράμματα που βασίζονται σε κίνητρα είναι πολύ πιο ήπια.
Perin, M., De Panfilis, L.
BMC Med Ethics 22, 36 (2021). https://doi.org/10.1186/s12910-021-00603-9
Η μελέτη περιγράφει τα αποτελέσματα μιας επισκόπησης  των δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών που αναπτύχθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ειδικά όσον αφορά την ισορροπία της ισότητας και της αξιοπρέπειας στην κλινική πρακτική και τη φροντίδα των ασθενών.

Pages