Πνευμονολογία και Αναπνευστικές παθήσεις

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Follow-up study of the pulmonary function and related physiological characteristics of COVID-19 survivors three months after recovery
Yu-Miao Zhao, Yao-Min Shang, et al.
EClinicalMedicine 2020 Aug;25:100463. DOI: 10.1016/j.eclinm.2020.100463
Αλλοιώσεις στη φυσιολογία και τη λειτουργία των πνευμόνων, εντοπίζονται σε σημαντικό ποσοστό μη-κρίσιμων περιστατικών επιζώντων της COVID-19, ακόμα και 3 μήνες μετά την απαλλαγή τους από τη νόσο. Το γεγονός καθιστά απαραίτητη τη μετέπειτα παρακολούθηση των ασθενών αυτών για τη σωστή διαχείριση τυχόν επίμονων ή απότοκων μακροπρόθεσμων συνεπειών.
Deposition distribution of the new coronavirus (SARS-CoV-2) in the human airways upon exposure to cough-generated droplets and aerosol particles.
Madas, B.G., Füri, P., Farkas, Á. et al.
Sci Rep 10, 22430 (2020). DOI:  https://doi.org/10.1038/s41598-020-79985-6
Published:  31 December 2020
Η μελέτη ερευνά τον τρόπο με τον οποίο το SARS-CoV-2 από το περιβάλλον εναποτίθεται στους αεραγωγούς και φτάνει στους υποδοχείς των κυττάρων-στόχων, έναν μηχανισμό που δεν έχει επαρκώς ερευνηθεί.
COVID-19 Vaccines May Not Prevent Nasal SARS-CoV-2 Infection and Asymptomatic Transmission.
Bleier BS, Ramanathan M, Lane AP.
Otolaryngology–Head and Neck Surgery., doi:10.1177/0194599820982633
First Published December 15, 2020
Καθώς γίνονται διαθέσιμα τα πρώιμα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα υποψήφιων εμβολίων για την COVID-19, έρευνες εστιάζουν στο εάν τα εμβόλια θα είναι ικανά αποτρέψουν την τοπική λοίμωξη SARS-CoV-2 και να "μπλοκάρουν" να μεταδώσουν ζωντανό ιό από τον άνω αεραγωγό.
Clearance and Persistence of SARS‐CoV‐2 RNA in COVID‐19 patients
Anália Carmo, et al.
Journal of Medical Virology, https://doi.org/10.1002/jmv.26103
First published:02 June 2020
Στόχος της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί ο χρόνος που χρειάζεται ένας ασθενής για να επιτύχει μη ανιχνεύσιμα επίπεδα SARS ‐ CoV ‐ 2 σε δείγματα ανώτερης αναπνευστικής οδού. Η μελέτη απέδειξε ότι οι περισσότεροι ασθενείς είχαν θετικά αποτελέσματα για περισσότερο από δύο εβδομάδες και ότι η εμμονή του ιικού RNA δεν σχετίζεται απαραίτητα με σοβαρή ασθένεια, αλλά μπορεί να προκύψει από ασθενέστερη ασθενέστερη ανοσοαπόκριση .
Dabhi, Dr. Sanjay Kumar
Mol Biol 10 (2021):285., Accepted Paper Series available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3938775
Posted: 15 Oct 2021
Η εργασία μετά από σαφείς ενδείξεις οτι η χρήση μάσκας δεν επηρεάζει το επίπεδο οξυγόνου αυτού που την φοράει, καταλήγει οτι ο αντίθετος ισχυρισμός είναι πραγματικά μύθος και όχι πραγματικότητα.
JAMA, DOI:10.1001/jama.2020.3227
Published online: March 4, 2020
Οι κορονοϊοί εμπλέκονται σε νοσοκομειακές λοιμώξεις, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον ως οδό μετάδοσης. Παρομοίως, έχει αναφερθεί η νοσοκομειακή μετάδοση του νέου κορονοϊού 2 (SARS-CoV-2) που προκαλεί σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη. Ωστόσο, ο τρόπος μετάδοσης και η έκταση της μόλυνσης του περιβάλλοντος είναι υπό μελέτη.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages