Κλινική Ιατρική

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Risk of stroke in hospitalized SARS-CoV-2 infected patients: A multinational study
Shima Shahjouei...Georgios Tsivgoulis, Paraskevi C. Fragkou, Emmanouil Karofylakis, Sotirios Tsiodras, et al.
EBIOMEDICINE, Volume: 59, Article Number: 102939, DOI: 10.1016/j.ebiom.2020.102939
Published: SEP 2020
Risk Factors for Severity in Children with Coronavirus Disease 2019 A Comprehensive Literature Review
Tsabouri, Sophia; Makis, Alexandros; Kosmeri, Chrysoula; et al.
PEDIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA   Volume: ‏ 68   Issue: ‏ 1   Pages: ‏ 321-338  
Published: ‏ FEB 2021
Marc Chadeau-Hyam,  Ioanna Tzoulaki, et al.
International Journal of Epidemiology, Volume 49, Issue 5, October 2020, Pages 1454–1467, https://doi.org/10.1093/ije/dyaa134
Remdesivir and tocilizumab: Mix or match
Karolina Akinosoglou  Dimitris Velissaris  Dimitris Ziazias  Christos Davoulos  Alexandros Tousis  Konstantinos Tsiotsios  Christina Kalogeropoulou  Alexandros Spyridonidis et al.
J Med Virol  2020 Jun 3;10.1002/jmv.26117. doi: 10.1002/jmv.26117
First published:03 June 2020 
Reactivation of Varicella Zoster Virus after Vaccination for SARS-CoV-2.
Psichogiou, M.; Samarkos, M.; Mikos, N.; Hatzakis, A.
Vaccines 2021, 9, 572. https://doi.org/10.3390/vaccines9060572
Published: 1 June 2021
Proposed Lung Ultrasound Protocol During the COVID‐19 Outbreak
Evangelia E. Vassalou, Apostolos H. Karantanas, Katerina M. Antoniou.
JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE, https://doi.org/10.1002/jum.15402
First published: 06 August 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Review: The Three Pillars of COVID-19 Convalescent Plasma Therapy
Massimo Franchini, Giancarlo Maria Liumbruno, et al.
Life 2021, 11(4), 354; doi:10.3390/life11040354
Published: 18 April 2021
Κριτική ανάλυση 3ων παραγόντων της κλινικής αποτελεσματικότητας της παθητικής ανοσοθεραπείας μέσω πλάσματος από άτομα που ανάρρωσαν από  COVID-19.
Science, doi:10.1126/science.abf1946
Oct. 16, 2020
Μία από τις μεγαλύτερες έρευνες στον κόσμο για τη θεραπεία της COVID-19 αυτή της WHO Solidarity Trial Consortium, ανακοίνωσε τα πολυαναμενόμενα προσωρινά αποτελέσματα που είναι απογοητευτικά. Καμία από τις τέσσερις θεραπείες της έρευνας στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 11.000 ασθενείς σε 400 νοσοκομεία σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν αύξησε τα αποσοστά επιβίωσης των ασθενών (ούτε καν το αντιιικό φάρμακο remdesivir). Τα αποτελέσματα της έρευνας προδημοσιεύτηκαν στο medRxiv https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine
Washington, DC: The National Academies Press. ISBN 978-0-309-68514-6 | DOI 10.17226/25984
November 9, 2020
Πρόκειται για μια νέα ταχεία έκθεση των εμπειρογνωμόνων της μόνιμης επιτροπής των National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine που εξετάζει τέσσερα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και την ερμηνία των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών τεστ για COVID-19. Ακόμα και όταν τα εμβόλια θα καταστούν ευρέως διαθέσιμα, οι διαγνωστικοί έλεγχοι θα συνεχίσουν να είναι κρίσιμοι για την παρακολούθηση της νόσου.
Rapid Expert Consultation on Allocating COVID-19 Monoclonal Antibody Therapies and Other Novel Therapeutics
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press. DOI: https://doi.org/10.17226/26063
January 29, 2021
Αυτή η ταχεία διαβούλευση με ειδικούς, επικεντρώνεται σε θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα (mAbs) εγκεκριμένες για χρήση σε ασθενείς που έχουν μολυνθεί με SARS-CoV-2.

Pages