Κλινική Ιατρική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

NEJM Catalyst Collection: Covid-19: Managing the Surge.
NEJM Catalyst Innovations in care delivery, 2020
Αυτό το ανοιχτής πρόσβασης τεύχος του NEJM Catalyst, αποτελεί μια συλλογή περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο παρελθόν σε άρθρα, μελέτες περιπτώσεων και συνομιλίες. Συγκεντρώνει έγκαιρες, σχετικές με την Covid-19 πληροφορίες για προσεγγίσεις, λύσεις και για τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν ανταποκριθεί στο κύμα της πανδημίας.
Gabrielle White-Dzuro, Lauren E. Gibson, et al.
Postgraduate Medicine, DOI: 10.1080/00325481.2020.1823094
Published online: 04 Nov 2020
Εξετάζονται οι πολυσυστημικές επιπλοκές της COVID-19 και οι σχετικές στρατηγικές θεραπείες για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών με σοβαρή νόσο COVID-19.
ScienceMag, doi:10.1126/science.abi5559
Mar. 17, 2021
Στα τρία τέταρτα των ανθρώπων που πέθαναν από την COVID-19 διαπιστώθηκε παρουσία του SARS-CoV-2 στην καρδιά. Η μελέτη προσφέρει πληροφορίες για το πώς η ασθένεια μπορεί να βλάψει την καρδιά και πώς μπορούν να βοηθήσουν ορισμένες θεραπείες.
Yu L, Halalau A, Dalal B, Abbas AE, Ivascu F, Amin M, et al. 
PLoS ONE 16(4): e0249285. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249285
Published: April 1, 2021
Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούν αλγόριθμους XGBoost και catBoost μπορούν να προβλέψουν την ανάγκη για μηχανική αναπνευστική υποστήριξη και τη θνησιμότητα σε ασθενείς με COVID-19, με πολύ υψηλή ακρίβεια
Low HDL and high triglycerides predict COVID-19 severity.
Masana, L., Correig, E., Ibarretxe, D. et al.
Sci Rep 11, 7217 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-86747-5
Published: 30 March 2021
Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της συσχέτισης του προφίλ των λιπιδίων στο πλάσμα με την κλινική εξέλιξη της λοίμωξης από SARS-CoV-2.
Is there a link between pre-existing antibodies acquired due to childhood vaccinations or past infections and COVID-19? A case control study
Sumbul B, Sumbul HE, et al.
PeerJ 9:e10910 https://doi.org/10.7717/peerj.10910
February 9, 2021
Η μελέτη διερευνά τον ισχυρισμό ότι η προϋπάρχουσα ανοσολογική μνήμη, που αποκτήθηκε από εμβολιασμούς στην παιδική ηλικία ή από προηγούμενες μολύνσεις παρέχουν κάποια προστασία έναντι της COVID-19.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Valentina Parma, Kathrin Ohla, ..., Iordanis Konstantinidis, et al.
Chemical Senses, Volume 45, Issue 7, September 2020, Pages 609–622, https://doi.org/10.1093/chemse/bjaa041
Published: SEP 2020
Papapanou, M.; Papaioannou, M.; Petta, A.; Routsi, E.; Farmaki, M.; Vlahos, N.; Siristatidis, C.
Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 596. https://doi.org/10.3390/ijerph18020596
Kamenidou, I.E.; Stavrianea, A.; Mamalis, S.; Mylona, I. 
International Journal of Environmental Research and Public Health 17(19):6964, DOI: 10.3390/ijerph17196964
September 2020

Pages