Κλινική Ιατρική

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Tsitsilonis, O.E.; Paraskevis, D.; Lianidou, E.; Pierros, V.; Akalestos, A.; Kastritis, E.; Moutsatsou, P.; Scorilas, A.; Sphicopoulos, T.; Terpos, E.; Thomaidis, N.; Tsakris, A.; Voulgaris, N.; Daskalaki, C.C.; Evangelakou, Z.; Fouki, C.; Gianniou, D.D.; Gumeni, S.; Kostaki, E.-G.; Kostopoulos, I.V.; Manola, M.S.; Orologas-Stavrou, N.; Panteli, C.; Papanagnou, E.-D.; Rousakis, P.; Sklirou, A.D.; Smilkou, S.; Stergiopoulou, D.; Trougakos, I.P.; Tsiodras, S.; Sfikakis, P.P.; Dimopoulos, M.-A.
Life 2020, 10, 214, DOI: 10.3390/life10090214
Published: 21 September 2020
Tsitsilonis, O.E.; Paraskevis, D.; Lianidou, E.; Terpos, E.; Akalestos, A.; Pierros, V.; Kostaki, E.G.; Kastritis, E.; Moutsatsou, P.; Politou, M.; Scorilas, A.; Sphicopoulos, T.; Thomaidis, N.; Trougakos, I.P.; Tsakris, A.; Voulgaris, N.; Daskalaki, C.C.; Evangelakou, Z.; Fouki, C.; Gianniou, D.D.; Gumeni, S.; Kostopoulos, I.V.; Manola, M.S.; Orologas-Stavrou, N.; Panteli, C.; Papanagnou, E.-D.; Rousakis, P.; Sklirou, A.D.; Smilkou, S.; Stergiopoulou, D.; Tsiodras, S.; Dimopoulos, M.-A.; Sfikakis, P.P.
Vaccines 2021, 9, 207. https://doi.org/10.3390/vaccines9030207
Published: 2 March 2021
Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, Volume 14, Issue 4July–August 2020, Pages 469-471, https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.04.033
Available online 29 April 2020

 

Safety and COVID-19 Symptoms in Individuals Recently Vaccinated with BCG: a Retrospective Cohort Study
Simone J.C.F.M. Moorlag, ..Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis, et al.
Cell Reports Medicine, Volume 1, Issue 5, 2020, 100073, ISSN 2666-3791, https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2020.100073.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Self-reported COVID-19 symptoms on Twitter: an analysis and a research resource
Abeed Sarker,  Sahithi Lakamana,  Whitney Hogg-Bremer,  Angel Xie,  Mohammed Ali Al-Garadi,  Yuan-Chi Yang
Journal of the American Medical Informatics Association, ocaa116, https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa116
Published: 04 July 2020
Το φάσμα των συμπτωμάτων COVID-19 που εντοπίζονται στο Twitter μπορεί να συμπληρώσει αυτά που εντοπίζονται στις κλινικές εξετάσεις. Ανακτήθηκαν tweets χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την COVID-19 και πραγματοποιήθηκε ημιαυτόματο φιλτράρισμα για να εντοπιστούν και να ελεγθούν οι αυτοαναφορές χρηστών που είχαν θετικό αποτέλεσμα τεστ. Εξήχθηκαν 1002 συμπτώματα της COVID-19 και 668 μοναδικές εκφράσεις για αυτά τα συμπτώματα, όπως τα ανέφεραν 203 θετικά ελεγμένοι χρήστες στα tweets τους.
Scientists find evidence that novel coronavirus infects the mouth’s cells
Catherine Evans
National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR)
Thursday, March 25, 2021
Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων έχει βρει στοιχεία ότι το SARS-CoV-2, ο ιός που προκαλεί το COVID-19, μολύνει κύτταρα στο στόμα.
SARS-CoV-2 Transmission From People Without COVID-19 Symptoms.
Johansson MA, Quandelacy TM, Kada S, et al.
JAMA Netw Open. 2021;4(1):e2035057. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.35057
January 7, 2021
Στόχος της έρευνας είναι να αξιολογηθεί το ποσοστό των μεταδόσεων του ιού SARS-CoV-2 στην κοινότητα, που πιθανόν να προκύψουν από άτομα χωρίς συμπτώματα.
SARS-CoV-2 is detectable using sensitive RNA saliva testing days before viral load reaches detection range of low-sensitivity nasal swab tests
Emily S. Savela, Alexander Winnett, Anna E. Romano, et al.
medRxiv 2021.04.02.21254771; doi: https://doi.org/10.1101/2021.04.02.21254771
Τα διαγνωστικά test υψηλής ευαισθησίας που χρησιμοποιούν σάλιο μπορούν να ανιχνεύσουν τη μόλυνση SARS-CoV-2, ημέρες νωρίτερα από τα test χαμηλής ευαισθησίας που χρησιμοποιούν ρινικά  επιχρίσματα
Steph H Tan, Orchid Allicock, Mari Armstrong-Hough, Anne L Wyllie,
The Lancet Respiratory Medicine, 2021,  https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00178-8.
Available online 19 April 2021
Η ανάγκη  για φθηνές, ευρέως διαθέσιμες και βιώσιμες μεθόδους που επιτρέπουν εύκολα επαναλαμβανόμενους ελέγχους για covid-19 είναι δυνατόν να καλυφθεί  ελέγχοντας το σάλιο

Pages