Κλινική Ιατρική

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Thromboembolic risk and anticoagulant therapy in COVID-19 patients: emerging evidence and call for action
Anastasios Kollias , Konstantinos G Kyriakoulis , Evangelos Dimakakos , Garyphallia Poulakou , George S Stergiou , Konstantinos Syrigos
Br J Haematol. 2020 Jun;189(5):846-847. doi: 10.1111/bjh.16727.
Epub 2020 May 4
The Potential Role of Super Spread Events in SARS-COV-2 Pandemic; a Narrative Review
Anthony M. Kyriakopoulos,  Apostolis Papaefthymiou,  Nikolaos Georgilas,  Michael Doulberis,  Jannis Kountouras
Archives of Academic Emergency Medicine, Vol. 8 No. 1 (2020), 7 January 2020 , Page e74
https://doi.org/10.22037/aaem.v8i1.749
Published 22 September 2020
Plachouri, Kerasia-Maria; Georgiou, Sophia
JOURNAL OF AMBULATORY CARE MANAGEMENT   Volume: ‏ 44   Issue: ‏ 1   Special Issue: ‏ SI   Pages: ‏ 85-86  
Published: ‏ JAN-MAR 2021

The first case of COVID-19 treated with the complement C3 inhibitor AMY-101
Sara Mastaglio, Annalisa Ruggeri, … DespinaYancopoulou, Dimitrios C.Mastellos, et al.
Clinical Immunology, Article 108450, https://doi.org/10.1016/j.clim.2020.108450
Available online 29 April 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The Physiological Impact of Masking Is Insignificant and Should Not Preclude Routine Use During Daily Activities, Exercise, and Rehabilitation
Haraf, Rebecca H ; et al.
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention: January 2021 - Volume 41 - Issue 1 - p 1-5 doi: 10.1097/HCR.0000000000000577
Διενεργήθηκε μια εστιασμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση της επίδρασης διαφόρων τύπων μάσκας στην πνευμονική λειτουργία σε κατάσταση ηρεμίας και κατά την άσκηση
The implications of silent transmission for the control of COVID-19 outbreak
Seyed M. Moghadas, Meagan C. Fitzpatrick, Pratha Sah, et al.
PNAS, https://doi.org/10.1073/pnas.2008373117
First published July 6, 2020
Διαπιστώνεται ότι πολλά από τα περιστατικά με COVID-19 μπορεί να οφείλονται σε σιωπηλή μετάδοση από έναν συνδυασμό νοσούντων που είτε βρίσκονται σε προ-συμπτωματικό στάδιο είτε είναι ασυμπτωματικοί. Κατά συνέπεια, ακόμη και αν απομονωθούν όλοι οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα δεν αποκλείεται να αναπτυχθεί κάποια μεγάλη εστία.
Delbressine JM, et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(11):6017. https://doi.org/10.3390/ijerph18116017
Published: 3 June 2021
Διερευνώνται οι μακροπρόθεσμες συνέπειες και οι πιθανές θεραπευτικές επιλογές για την καθοδήγηση των ασθενών κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης από την COVID-19
The four most urgent questions about long COVID
Michael Marshall
Nature 594, 168-170 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01511-z
09 June 2021
Οι επιστήμονες αρχίζουν να έχουν γνώσεις σχετικά με την παρατεταμένη διαταραχή που επηρεάζει μερικούς ανθρώπους που έχουν μολυνθεί με SARS-CoV-2, αλλά πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.
Science, doi:10.1126/science.abg2000
Dec. 16, 2020
Ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να ενσωματώσει το γενετικό του υλικό στα ανθρώπινα κύτταρα, προκαλώντας σύγχιση στις διαγνωστικές εξετάσεις  για την COVID-19

Pages