Κλινική Ιατρική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Gretchen Vogel, Jennifer Couzin-Frankel
Science, doi:10.1126/science.abj7796
Jun. 1, 2021
Έρευνες στο Ισραήλ υποστηρίζουν οτι το εμβόλιο COVID-19 από Pfizer, BioNTech φαίνεται να θέτει τους νεαρούς άνδρες σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μυοκαρδίτιδας.
Levine-Tiefenbrun, M., Yelin, I., Katz, R. et al.
Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01316-7
Published 29 March 2021
Οι λοιμώξεις του SARS-CoV-2 που εμφανίστηκαν 12 ή περισσότερες ημέρες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου BNT162b2 mRNA συσχετίστηκαν με χαμηλότερα ιικά φορτία
How COVID-19 can damage the brain
Michael Marshall
Nature 585, 342-343 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-02599-5
15 September 2020
Μερικοί άνθρωποι που νοσούν με COVID-19 παρουσιάζουν νευρολογικές ή ψυχιατρικές επιπλοκές. Οι επιστήμονες αγωνίζονται να καταλάβουν γιατί.
Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe
Athanasios Damialis, et al. 
Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2021, 118 (12) e2019034118; DOI: 10.1073/pnas.2019034118
Χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο δεδομένων από 130 σταθμούς, σε 31 χώρες και πέντε ηπείρους για να διερευνηθεί εάν η αερομεταφερόμενη γύρη, σε συνέργεια με την υγρασία και τη θερμοκρασία, επηρεάζει το ποσοστό μόλυνσης από SARS-CoV-2.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ischemic Stroke Epidemiology During the COVID-19 Pandemic Navigating Uncharted Waters With Changing Tides
Tsivgoulis, Georgios; Katsanos, Aristeidis H; et al.
STROKE  Volume: 51  Issue: 7  Pages: 1924-1926  DOI: 10.1161/STROKEAHA.120.030791 
Published: JUL 2020
Trougakos, I.P., Stamatelopoulos, K., Terpos, E. et al.
J Biomed Sci 28, 9 (2021). https://doi.org/10.1186/s12929-020-00703-5
Published: 12 January 2021

Hyperglycemia and the novel Covid-19 infection: Possible pathophysiologic mechanisms
Ioannis Ilias, Lina Zabuliene
Medical Hypotheses, Volume 139, June 2020, Article 109699, https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109699

Routsi, C.; Magira, E.; Kokkoris, S.; Siembos, I.; Vrettou, C.; Zervakis, D.; Ischaki, E.; Malahias, S.; Sigala, I.; Asimakos, A.; Daidou, T.; Kaltsas, P.; Douka, E.; Sotiriou, A.; Markaki, V.; Temberikidis, P.; Koroneos, A.; Politis, P.; Mastora, Z.; Dima, E.; Tsoutsouras, T.; Papahatzakis, I.; Gioni, P.; Strilakou, A.; Maragouti, A.; Mizi, E.; Kanavou, A.; Sarri, A.; Gavrielatou, E.; Mentzelopoulos, S.; Kalomenidis, I.; Papastamopoulos, V.; Kotanidou, A.; Zakynthinos, S.
J. Clin. Med. 2020, 9(11), 3730; https://doi.org/10.3390/jcm9113730
Published: 20 November 2020
Karamouzos, V., Fligou, F., Gogos, C. and Velissaris, D.
Monaldi Archives for Chest Disease, 90(2). doi: 10.4081/monaldi.2020.1323
Jun 9, 2020 

Pages