Κοινωνικά θέματα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Pandemic school closures: risks and opportunities
The Lancet Child & Adolescent Health
Available online: 8 April 2020
Η νέα ασθένεια του κορονοϊού 2019 (COVID-19) σάρωσε 210 χώρες με πάνω από 1,2 εκατομμύρια κρούσματα και 67 594 θανάτους που αναφέρθηκαν έως τις 6 Απριλίου 2020. Οι περισσότερες χώρες έχουν εφαρμόσει περιοριστικά μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν την εξάπλωση και επίδραση του ιού, μεταξύ των οποίων το προσωρινό καθολικό κλείσιμο των σχολείων. Η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών και των εφήβων εμφανίζουν ήπια συμπτώματα όταν προσληφθούν από τον SARS-CoV-2. Με πάνω από το 90% των μαθητών και φοιτητών παγκοσμίως (πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια νέοι) να είναι σήμερα εκτός εκπαίδευσης, οι μεγαλύτερες απειλές και οι επιπτώσεις από το COVID-19 σε παιδιά και εφήβους βρίσκονται εκτός του πεδίου της ιατρικής.

Pandemic hit academic mothers hard, data show
Katie Langin
Science  12 Feb 2021: Vol. 371, Issue 6530, pp. 660, DOI: 10.1126/science.371.6530.660
Την πανδημία εντάθηκαν οι υπάρχουσες ανισότητες και δημιουργήθηκαν πρόσθετες προκλήσεις για τις γυναίκες, ιδίως εκείνες με παιδιά, οι οποίες αγωνίζονται να διατηρήσουν την παραγωγικότητά τους.
Mark Zastrow
Nature, TECHNOLOGY FEATURE, doi: 10.1038/d41586-020-01246-3
24 April 2020
Όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες αναφορές στα τέλη του 2019, για το ξέσπασμα ενός νέου κορονοϊού με επίκεντρο τη Wuhan της Κίνας, οι ερευνητές σε διάφορα επιστημονικά πεδία, εστίασαν τις προσπάθειές τους στη μελέτη και καταπολέμησή του. Αυτό που δεν ήταν τότε γνωστό ήταν αν οι ερευνητές θα μοιράζονταν τα δεδομένα τους. Ο διαμοιρασμός των ερευνητικών δεδομένων, τα σχέδια ανοιχτού κώδικά για ιατρικό εξοπλισμό και οι χομπίστες, όλα αξιοποιούνται για την καταπολέμηση του COVID-19. Αυτή είναι η δύναμη της ανοιχτής επιστήμης.
Creese, B., Khan, Z., et al.
International Psychogeriatrics, 1-21. doi:10.1017/S1041610220004135
Published online by Cambridge University Press:  17 December 2020
Η μελέτη στοχεύει στο να προσδιορίσει εάν η μοναξιά και η σωματική άσκηση συνδέονται με την κακή ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια μιας περιόδου υποχρεωτικής κοινωνικής αποστασιοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Andrea Ferrannini, Elisa Barbieri, Mario Biggeri, Marco R. Di Tommaso,
World Development, Volume 137, 2021, 105215, ISSN 0305-750X, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105215.
Το ερευνητικό ερώτημα σε αυτό το άρθρο αφορά κυρίως στη σχέση μεταξύ της συζήτησης για τη βιομηχανική πολιτική και των επιπτώσεών της από την άποψη της ανθρώπινης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της αειφορίας. Υποστηρίζεται οτι έχει ήδη επιτευχθεί ένα σημείο καμπής σε αυτή τη σχέση.
Impact of COVID-19 on the Careers of Women in Academic Sciences, Engineering, and Medicine
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26061, ISBNs:Prepublication: 978-0-309-26754-0
Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι αναταραχές που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 έθεσαν σε κίνδυνο την εμπλοκή, την εμπειρία και τη διατήρηση των γυναικών στο χώρο των STEMM .

Immunity Passports and Moral Hazard
Hemel, Daniel Jacob and Malani, Anup
SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3596569
Posted: 11 May 2020
Η ιδέα της χρήσης «διαβατηρίων ανοσίας» για την επανεκκίνηση της οικονομίας, εν αναμονή ενός εμβολίου για τον ιό SARS-CoV-2 κερδίζει συνεχώς προσοχή, καθώς η κρίση από τον Covid-19 συνεχίζεται. Αυτό το άρθρο αξιολογεί τον ηθικό κινδύνο από την υιοθέτηση διαβατηρίων ανοσίας.

How Do We Think the Covid-19 Crisis Will Affect Our Careers (If Any Remain)?
Baert, Stijn et al.
IZA Institute of Labor Economics, Discussion Paper No. 13164, SSRN: https://ssrn.com/abstract=3584927
Posted: 27 Apr 2020
Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη στον κόσμο που διερεύνησε τον αναμενόμενο αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 στη καριέρα και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των εργαζομένων. Πραγματοποιήθηκε έρευνα υψηλής ποιότητας με ομάδα Βέλγων υπαλλήλων. Παρατηρήθηκε ότι πολλά μέλη της ομάδας πιστεύουν ότι θα βλέπουν την αγορά εργασίας διαφορετικά και θα έχουν διαφορετικές προτεραιότητες σε σχέση με την εργασία στο μέλλον. Ειδικότερα, περισσότερα από τα μισά μέλη φαίνεται οτι μετά από την κρίση του COVID-19 έχουν αποδώσει μεγαλύτερη σημασία στις συνθήκες εργασίας και στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Fox, J, Bartholomae, S.
Financial Planning Review. 2020;e1103. https://doi.org/10.1002/cfp2.1103
First published: 26 December 2020
Αυτό το άρθρο παρέχει μια σύντομη περίληψη και ανασκόπηση του αντίκτυπου της πανδημίας COVID ‐ 19 στα οικονομικά των νοικοκυριών.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages