Κοινωνικά θέματα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Social dimensions of the novel coronavirus (nCoV) outbreak and response: meeting report
Roundtable at the Wellcome Trust, London, 3rd February 2020
Social Science in Humanitarian Action Platform
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην οικολογική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική διάσταση της νέας πανδημίας, ξεκινώντας από το γεγονός ότι πρόκειται για μια ζωονοτική λοίμωξη που ξέσπασε εντός του δεδομένου κινεζικού πλαισίου και εξαπλώθηκε στο ευρύτερο παγκόσμιο περιβάλλον. Οι τομείς προτεραιότητας της συζήτησης περιλάμβαναν την κινητικότητα και τη μετανάστευση των ανθρώπων, τα μέσα διαβίωσης, το εμπόριο και τις επενδύσεις, τις πρακτικές υγείας και το γεωπολιτικό πλαίσιο της πανδημίας.
Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση, εντόπισαν πιθανές περιοχές των Κοινωνικών Επιστημών, όπως αυτές που σχετίζονταν με την ποικιλομορφία των κοινωνικών συστημάτων, τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, το μεταναστευτικό πλαίσιο, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εμφάνιση και έκβαση της πανδημίας.

Social Capital in the Response to COVID-19
Nicholas Pitas, Colin Ehmer
American Journal of Health Promotion 1-3, DOI: 10.1177/0890117120924531
Published May 12, 2020
Το υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια κρίσεων, δημιουργεί για τις κοινότητες τις δυνατότητες για αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Σε κοινότητες χαμηλού κοινωνικού κεφαλαίου η ανάσχεση της πανδημίας COVID-19 και η ανάκαμψη από αυτή μπορεί να παρεμποδιστεί. Προτείνεται άτομα, κοινότητες και κρατικές δομές να συνεργαστούν για την ενίσχυση και την επέκταση των κοινωνικών δικτύων.

Six ways to juggle science and childcare from home
Robin Lloyd
Nature, CAREER FEATURE
22 APRIL 2020
Σε συνθήκες περιορισμού στο σπίτι, εξαιτίας του COVID-19, έξι ερευνητές-γονείς περιγράφουν τις προσπάθειές τους να διαχειριστούν την παραγωγικότητά τους, να ξεπεράσουν τις εντάσεις που προκύπτουν και να εξισορροπήσουν τα οικογενειακά και εργασιακά τους καθήκοντα.

Sick at Heart: A Fundamental Reason the United States Was Unprepared for the COVID-19 Emergency
Frankford, David M.,
Rutgers University Law Review , 72(5) Sept. 2020, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3623432
June 9, 2020
Αυτό το άρθρο εξηγεί έναν θεμελιώδη λόγο για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν προετοιμασμένες για την πανδημία COVID-19: Έχει  θεσμοθετηθεί και συστηματικά δημιουργηθεί μια εγωιστική κουλτούρα στο σύστημα χρηματοδότησης και παροχής της υγειονομικής περίθαλψης.
Scientists’ worlds will shrink in the wake of the pandemic
Smriti Mallapaty
Nature, doi: 10.1038/d41586-020-01523-1
04 JUNE 2020
Η πανδημία ανάγκασε τους ερευνητές να αντιμετωπίσουν περιορισμούς στις μετακινήσεις τους, γεγονός που  θα επηρεάσει τον τρόπο διεξαγωγής της επιστήμης. Κάποιοι φοβούνται ότι αυτοί οι περιορισμοί θα οδηγήσουν σε έναν κόσμο που ευνοεί τους ελίτ επιστήμονες και τις εδραιωμένες ομάδες που έχουν μικρότερες ανάγκες δικτύωσης, οτι άλλες ομάδες ενδέχεται να χάσουν συνεργάτες και να περιθωριοποιηθούν και ότι η επιτόπια εργασία θα γίνει μία πολυτέλεια. Θα μπορούσε όμως να συμβεί και το αντίθετο: οι περιορισμοί να οδηγήσουν σε εκδημοκρατισμό της επιστήμης, εάν η εικονική εργασία επιτρέπει περισσότερες διασυνδέσεις για άτομα που δεν μπορούν να ταξιδέψουν εύκολα.

Responding to Covid‐19: How to Navigate a Public Health Emergency Legally and Ethically
Lawrence O. Gostin, Eric A. Friedman, Sarah A. Wetter
The Hastings Center Report, Volume50, Issue2, March/April 2020 Pages 8-12
Issue Online: 20 April 2020
Λίγες νεο-αναδυόμενες μολυσματικές ασθένειες έχουν θέσει τόσο ζωτικές ηθικές προκλήσεις, τόσο πιεστικά και δραματικά, όπως ο COVID-19. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε το Covid ‐ 19 ως παγκόσμια πανδημία και κήρυξε τη δημόσια υγεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όταν τα συστήματα υγείας εξωθούνται πέρα από τα όρια αντοχής τους, πώς μπορούμε να διαθέσουμε με ηθικό τρόπο, υλικά και υπηρεσίες υγείας που σπανίζουν; Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι περιθωριοποιημένοι πληθυσμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζονται; Και πώς εξισορροπούμε, ηθικά και νομικά, τη δημόσια υγεία με τις πολιτικές ελευθερίες;

Maria do Mar Pereira
Gender Work Organ. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1111/gwao.12618
First published: 10 January 2021
Γίνεται μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ακαδημαϊκή εργασία και, συγκεκριμένα, στις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Refugee and migrant health in the COVID-19 response
Hans Henri P Kluge, et al.
The Lancet, DOI:10.1016/S0140-6736(20)30791-1
Published: March 31, 2020
Σε μια συνεχιζόμενη προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19), οι χώρες έχουν κλείσει τα σύνορα τους και θέτουν περιορισμούς στις μετακινήσεις. Οι ενέργειες αυτές έχουν επηρεάσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε όλο τον κόσμο. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM) και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανακοίνωσαν στις 10 Μαρτίου 2020 ότι τα ταξίδια επανεγκατάστασης για πρόσφυγες θα ανασταλούν προσωρινά. Από τις 29 Μαρτίου 2020, ο ΠΟΥ ανέφερε 146 χώρες και περιοχές με περιστατικά COVID-19, πολλές από τις οποίες έχουν μεγάλο πληθυσμό προσφύγων.

Maria Neufeld, Filipa Alves da Costa, Carina Ferreira-Borges
The Lancet Regional Health - Europe, Volume 4, 2021, 100088, https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100088.
Άτομα που δεν μπορούν να τηρήσουν κοινωνική απόσταση λόγω των συνθηκών διαβίωσής τους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων σε χώρους κράτησης, θεωρούνται μεταξύ των ευάλωτων ατόμων και εκείνων με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης.

Preparedness and Lessons Learned from the Novel Coronavirus Disease
Gudi SK, Tiwari KK
INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE,  Volume: 11,  Issue: 2 , Pages: 108-112, DOI:10.34172/ijoem.2020.1977 
Published: APR 2020 
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένας νέος coronavirus (SARS-CoV-2) εξελίχθηκε σε απειλή για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινή ζωή. Αναμφίβολα, τα διδάγματα από τις προηγούμενες επιδημίες των κορονοϊών, όπως το Αναπνευστικό Σύνδρομο της Μέσης Ανατολής (MERS) και το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (SARS), δεν ήταν επαρκή και έτσι η παγκόσμια κοινότητα ήταν ανέτοιμη να αντιμετωπίσει  τις προκλήσεις της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19. Ωστόσο, δίνεται τώρα η ευκαιρία για νέα μαθήματα, για εξέταση και εφαρμογή νέων πρακτικών ώστε η ανθρωπότητα να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει τέτοιες επιδημίες τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Pages