Αστικές μελέτες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Jianting Zhao, Guibo Sun and Chris Webster
Landscape and Urban Planning, Volume 242, February 2024, 104931, https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2023.104931
Available online 3 November 2023
Το πείραμα δρόμου είναι μια στρατηγική πρακτική αστικοποίησης που περιλαμβάνει την εφαρμογή προσωρινών αλλαγών στη χρήση των δρόμων μέσω ρυθμιστικών ή φυσικών παρεμβάσεων, με στόχο μια ανθρωποκεντρική μετάβαση. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, οι πόλεις σε όλο τον κόσμο εφάρμοσαν πειράματα στον δρόμο για να καλύψουν την ανάγκη για κοινωνικά αποστασιοποιημένες φυσικές και εμπορικές δραστηριότητες. Στην εργασία αυτή αναπτύχθηκε μία γεωχωρική βάση δεδομένων, για την τεκμηρίωση των πειραμάτων δρόμου που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας, επιτρέποντας την ποσοτική ανάλυση αυτών των παρεμβάσεων.
Huang, Y., Ma, L., Cao, J.
Travel Behaviour and Society, Volume 34, January 2024, 100696, https://doi.org/10.1016/j.tbs.2023.100696
Available online 11 October 2023
Η πανδημία COVID-19 περιόρισε σημαντικά την πρόσβαση των κατοίκων σε υπηρεσίες και τη συμμετοχή σε κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες, επιδεινώνοντας τις διακρίσεις στον τομέα των μεταφορών. Οι στρατηγικές περιβαλλοντικής παρέμβασης αναμένεται να μετριάσουν το μειονέκτημα, αλλά οι σχετικές γνώσεις είναι περιορισμένες. Με βάση δεδομένα έρευνας στη Μελβούρνη της Αυστραλίας κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω COVID-19, διερευνήθηκε ο αντίκτυπος του περιβάλλοντος της γειτονιάς στις διακρίσεις στον τομέα των μεταφορών.
Examining who benefited from green infrastructure during the coronavirus pandemic in 2020: Considering the issues of access to green areas from socioeconomic and environmental perspectives
Uchiyama, Yuta, Kohsaka, Ryo
Journal of Environmental Management, Volume 322, 15 November 2022, 116044, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116044
Available online 26 August 2022
Η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου ήταν ένα από τα πιο αμφισβητούμενα ζητήματα κατά την πρώτη περίοδο έκτακτης ανάγκης λόγω του κορονοϊού στην Ιαπωνία, το 2020. Η πρόσβαση εξετάστηκε χρησιμοποιώντας μια μεγάλης κλίμακας διαδικτυακή έρευνα ερωτηματολογίου. Πραγματοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών και των περιβαλλοντικών παραγόντων και έγινε μία τυπολογία των ερωτηθέντων, ως προς το εάν είναι δικαιούχοι πράσινων υποδομών.
Sam Pollock, Kaushan W. Devasurendra, Adam Weiss, Alexandre de Barros, S.C. Wirasinghe, Lina Kattan
Travel Behaviour and Society, Volume 34, January 2024, 100678, https://doi.org/10.1016/j.tbs.2023.100678
Available online 19 September 2023
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τον σχεδιασμό και τα ευρήματα μιας έρευνας δηλωμένης προτίμησης που διεξήχθη στο Κάλγκαρι του Καναδά για τη διερεύνηση των επιπτώσεων των διαφορετικών μέτρων ασφαλείας, των επιπέδων κινδύνου της πανδημίας, των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών μεταφοράς, του συνωστισμού και των δημογραφικών στοιχείων στην ελκυστικότητα της μετακίνησης.
Dwelling in times of COVID-19: An analysis on habitability and environmental factors of Spanish housing
Miguel Ángel Navas-Martín, Ignacio Oteiza, Teresa Cuerdo-Vilches
Journal of Building Engineering, 105012, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.105012
Available online 5 August 2022
Ως διερευνητική μελέτη, κατά τη διάρκεια του εθνικού lockdown στην Ισπανία, την άνοιξη του 2020, διανεμήθηκε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο σχετικά με τα νοικοκυριά και τη στέγαση. Ελήφθησαν περισσότερες από 1673 έγκυρες απαντήσεις. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση επιλέγοντας κοινωνικοδημογραφικές, εδαφικές (ενδιαιτήματος) και οικιστικές μεταβλητές, όπως η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος, η διαθεσιμότητα εξωτερικών χώρων και οι προοπτικές για αλλαγές. Επίσης, μια λογιστική παλινδρόμηση βοήθησε στη δημιουργία πολυμεταβλητών αιτιακών σχέσεων συνδεδεμένων με την εξαρτημένη μεταβλητή «γενική ικανοποίηση από την κατοικία».
Zhao, P., Gao, Y.
Humanit Soc Sci Commun 10, 633 (2023), https://doi.org/10.1057/s41599-023-02155-2
Published: 03 October 2023
Η μετεγκατάσταση θέσεων εργασίας και κατοικιών διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αστική χωρική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη. Καθώς η πανδημία COVID-19 άλλαξε δραματικά τη μορφή της ανθρώπινης κινητικότητας, είναι πιθανό να έχει επηρεάσει τα μεμονωμένα πρότυπα μετεγκατάστασης. Αυτή η μελέτη χρησιμοποιεί δεδομένα σηματοδότησης κινητών τηλεφώνων από το 2018 έως το 2022 στο Πεκίνο, για να εξετάσει και να συγκρίνει τις συμπεριφορές μετεγκατάστασης θέσεων εργασίας και κατοικιών των επιβατών εντός πόλης, πριν και μετά την πανδημία.
Langer, M., Schmude, J.
European Journal of Tourism Research, Volume 361, November 2024, Article number 3607, https://doi.org/10.54055/ejtr.v36i.3137
Published: 2023-11-02
Αυτή η εργασία μελετά την επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην αναζήτηση μιας βιώσιμης αποανάπτυξης του τουριστικού μοντέλου της Βαρκελώνης. Από αυτή την άποψη, αναλύονται οι κεντρικές εξελίξεις στον τουριστικό τομέα της Βαρκελώνης από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 και σκιαγραφούνται οι επιπτώσεις αυτών των εξελίξεων για το κίνημα αποανάπτυξης στην πόλη.
COVID-19 and the importance of urban green spaces
Davies, Clive; Sanesi, Giovanni
Urban For Urban Green ; 74: 127654, 2022 Aug, https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127654
Available online 20 June 2022
Σε αντίξοους καιρούς, είναι προφανές ότι, στο αστικό πλαίσιο, οι διαθέσιμοι και προσβάσιμοι χώροι πρασίνου δεν είναι πολυτέλεια αλλά απαραίτητη συνιστώσα του κοινού μας χώρου. Ενώ είναι δύσκολο να διασφαλιστούν επαρκείς αστικοί χώροι πρασίνου για όλους τους πολίτες σε ολοένα και πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις, με βάση τα συσσωρευμένα τεκμήρια που παρέχονται σε αυτό το ειδικό τεύχος, το μήνυμα προς αυτούς που ασκούν δημόσια πολιτική είναι σαφές: οι χώροι πρασίνου στις διάφορες μορφές τους, κήποι, πάρκα, αστικά δάση και πράσινες υποδομές δεν είναι ανθρώπινη πολυτέλεια αλλά ανθρώπινη αναγκαιότητα.
Roland Bouffanais & Sun Sun Lim
Nature 583, 352-355 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-02072-3
10 JULY 2020
Οι κυβερνήσεις χρειάζονται εργαλεία για να αξιολογήσουν πού βρίσκονται στις πόλεις τα σημεία υψηλού κινδύνου COVID-19. Μελέτες big-data για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι μετακινούνται σε αστικές περιοχές σε συνδυασμό με επιδημιολογικά μοντέλα θα διευκολύνουν τον εντοπισμό των σημείων όπου η ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί ταχύτερα και πιο μακριά.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Evaluating the public acceptance of sustainable mobility interventions responding to Covid-19: The case of the Great Walk of Athens and the importance of citizen engagement
Kyriakidis, Charalampos, Chatziioannou, Ioannis, Iliadis, Filippos, Nikitas, Alexandros, Bakogiannis, Efthimios
Cities, Volume 132, January 2023, 103966, https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103966
Available online 29 August 2022

Pages