Περιβαλλοντικές μελέτες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Water usage pattern in the aftermath of COVID-19
Prasad, H. D. Venu, Naveena, K.
Environment Conservation Journal ; 23(1/2):258, 2022, https://doi.org/10.36953/ECJ.021995-2210
Published online:22 February 2022
Η διατήρηση της καλής υγείας και η αποφυγή της ιογενούς λοίμωξης είναι ο πρωταρχικός στόχος για το άτομο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Το νερό, ως παγκόσμιος διαλύτης, χρησιμοποιείται ευρέως για τον καθαρισμό των απολυμαντικών σε δημόσιους χώρους και ατομικά, σε επίπεδο νοικοκυριού. Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε για να ανιχνεύσει τυχόν αλλαγές στο πρότυπο κατανάλωσης νερού από τα νοικοκυριά μετά την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19.
He, J., Zhang, Y., Yi, Z.
Humanities and Social Sciences Communications, Volume 10, Issue 1, December 2023, Article number 568, https://doi.org/10.1057/s41599-023-02085-z
Published: 13 September 2023
Μεγάλη προσοχή δόθηκε πρόσφατα στη συζήτηση για την ανθεκτικότητα της διακυβέρνησης γειτονιάς, στο πλαίσιο της απάντησης σε απειλές όπως οι πανδημίες και η κλιματική αλλαγή. Αυτό το άρθρο ασχολείται με την ανθεκτική διακυβέρνηση γειτονιάς, τονίζοντας τη σημασία της ιστορικής εξέλιξης της συνεργατικής διακυβέρνησης στον μηχανισμό απόκρισης κατά τη διάρκεια κρίσεων.
The dynamics of the first wave of COVID-19 on environment and wildlife– a boon or a bane?
Sharma, Yashita, Mago, Yashika, Rawal, Vagisha
Environment Conservation Journal ; 23(1/2):183, 2022, https://doi.org/10.36953/ECJ.021905-2162
Published online: 22 February 20
Αυτή η εργασία ανασκόπησης παρουσιάζει τις επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας COVID-19 στο περιβάλλον, όπως η σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του αέρα και του νερού, η μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου και, σαν αποτέλεσμα, ένας καθαρότερος και πιο ήσυχος βιότοπος για την άγρια ζωή. Υπάρχουν ωστόσο και αρνητικές πτυχές, όπως η μείωση της ανακύκλωσης και η αύξηση των απορριμμάτων, η αυξημένη λαθροθηρία και ακόμη ο μοναχικός εγκλεισμός των ζώων των ζωολογικών κήπων.
Science policy frameworks for a post-pandemic green economic recovery
Zachariadis, Theodoros, Giannakis, Elias, Taliotis, Constantinos, Karmellos, Marios, Fylaktos, Nestor, Howells, Mark, Blyth, Will, Hallegatte, Stéphane
Energy Strategy Reviews, Volume 45, January 2023, 101035, https://doi.org/10.1016/j.esr.2022.101035
Available online 18 December 2022
Καθώς τα τρέχοντα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης υπερβαίνουν τα όρια του πλανήτη, πολλοί ηγέτες έχουν τονίσει την ανάγκη υιοθέτησης πράσινων πολιτικών τόνωσης της οικονομίας στον απόηχο της πανδημίας COVID-19. Αυτό το άρθρο παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών για το σχεδιασμό μιας στρατηγικής οικονομικής ανάκαμψης ευθυγραμμισμένης με τους στόχους σταθεροποίησης του κλίματος.
Paralipomena of a Pandemic
Marchesini, R.
Interlitteraria ; 27(1):99-112, 2022, https://doi.org/10.12697/IL.2022.27.1.8
Published 2022-09-01
Η πανδημία, η οποία έχει επηρεάσει ολόκληρο τον κόσμο και έχει πολλά θύματα, έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής μας και έχει τη δική της αφηγηματική δομή που θα ήταν ενδιαφέρον να ανακληθεί. Αναμφίβολα, παρά το γεγονός ότι η επιστημονική φαντασία μάς έχει συνηθίσει σε δυστοπίες και σενάρια αποκάλυψης, η ξαφνική έκτακτη επιδημιολογική ανάγκη μάς βρήκε απροετοίμαστους. Δύσκολα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι θα εγκαταλείπαμε απότομα συνήθειες που θεωρούσαμε παγιωμένες, όπως το να μπορούμε να ταξιδεύουμε, να συναντάμε φίλους, να συγκεντρωνόμαστε σε δημόσιους χώρους, να πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο, να πηγαίνουμε στο σχολείο. Η πανδημία τα ακύρωσε ξαφνικά όλα αυτά. Τι προκάλεσε όμως αυτή την πανδημία; Ίσως ένας απλός ιός από μια ασιατική αγορά νωπών προϊόντων; Ίσως η ακραία συνδεσιμότητα του ανθρώπινου δικτύου; Ίσως οι οικολογικές αλλοιώσεις που έχουμε προκαλέσει; Ή μήπως η πανδημία είναι αποτέλεσμα μιας βαθύτερης πολιτισμικής κρίσης;
Mobility and Recovery in Europe: Impact of the Covid-19 Crisis A European Comparative Analysis
Nicodème, C.
Transportation Research Procedia, Volume 69, 2023, Pages 902-909, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.02.251
Available online 22 February 2023
Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να παρέχει μια εικόνα των επιπτώσεων της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία στους τομείς της κινητικότητας και των μεταφορών σε 11 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία , Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο). Η προσέγγιση ήταν να συγκριθεί η εξέλιξη της κινητικότητας πριν και μετά την εμφάνιση της υγειονομικής κρίσης. Επιπλέον, να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσαρμόσει τη στήριξή τους στις υποδομές μεταφορών, σε συνέχεια ανάλυσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης ("ΕΕ επόμενης γενιάς").
From COVID-19 to Green Recovery with natural capital accounting
Vardon, M.; Lucas, P.; Bass, S.; Agarwala, M.; Bassi, A. M.; Coyle, D.; Dvarskas, A.; Farrell, C. A.; Greenfield, O.; King, S.; Lok, M.; Obst, C.; O'Callaghan, B.; Portela, R.; Siikamäki, J.
Ambio 52(1):15-29, 2023, https://doi.org/10.1007/s13280-022-01757-5
Published: 27 July 2022
Η πανδημία COVID-19 και οι επακόλουθες κοινωνικές και οικονομικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης προκάλεσαν τεράστιες δημόσιες δαπάνες και αύξησαν το παγκόσμιο χρέος. Η οικονομική ανάκαμψη αποτελεί τώρα μια ευκαιρία για την ανοικοδόμηση του φυσικού κεφαλαίου παράλληλα με το οικονομικό, υλικό, κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, για μακροπρόθεσμο κοινωνικό όφελος. Ωστόσο, η λήψη αποφάσεων στις μέρες μας κυριαρχείται από οικονομικές επιταγές και από συστήματα πληροφοριών που δεν λαμβάνουν υπόψη την εξάρτηση της κοινωνίας από το φυσικό κεφάλαιο και τις υπηρεσίες που παρέχει στο οικοσύστημα.
Environment and COVID-19 incidence: A critical review
Jiatong Han, Jie Yin, Xiaoxu Wu, Danyang Wang, Chenlu Li
Journal of Environmental Sciences, Volume 124, February 2023, Pages 933-951, https://doi.org/10.1016/j.jes.2022.02.016
Available online 21 February 2022
Αυτή η ανασκόπηση συνοψίζει τη συσχέτιση μεταξύ της επίπτωσης της πανδημίας COVID-19 και των περιβαλλοντικών παραγόντων. Επικεντρώνεται σε τρία κύρια ευρήματα. Πρώτον, διαπιστώθηκε ότι μεμονωμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν επίδραση στην επίπτωση της πανδημίας COVID-19, αλλά με χωρική ετερογένεια και αβεβαιότητα. Δεύτερον, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες ασκούν διαδραστικά αποτελέσματα στην επίπτωση της COVID-19. Ειδικότερα, οι αλληλεπιδράσεις των φυσικών παραγόντων μπορούν να επηρεάσουν τη μετάδοση του κορωνοϊού με μικρο- και μακρο- τρόπους, επηρεάζοντας την επιβίωση του SARS-CoV-2, καθώς και την ανθρώπινη κινητικότητα και τις συμπεριφορές. Τρίτον, ο αντίκτυπος της επίπτωσης της COVID-19 στο περιβάλλον έγκειται στο γεγονός ότι τα lockdown λόγω της πανδημίας προκάλεσαν βελτίωση της ποιότητας του αέρα, αλλαγές στην άγρια ζωή και κοινωνικοοικονομική ύφεση.
Dwelling in times of COVID-19: An analysis on habitability and environmental factors of Spanish housing
Miguel Ángel Navas-Martín, Ignacio Oteiza, Teresa Cuerdo-Vilches
Journal of Building Engineering, 105012, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.105012
Available online 5 August 2022
Ως διερευνητική μελέτη, κατά τη διάρκεια του εθνικού lockdown στην Ισπανία, την άνοιξη του 2020, διανεμήθηκε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο σχετικά με τα νοικοκυριά και τη στέγαση. Ελήφθησαν περισσότερες από 1673 έγκυρες απαντήσεις. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση επιλέγοντας κοινωνικοδημογραφικές, εδαφικές (ενδιαιτήματος) και οικιστικές μεταβλητές, όπως η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος, η διαθεσιμότητα εξωτερικών χώρων και οι προοπτικές για αλλαγές. Επίσης, μια λογιστική παλινδρόμηση βοήθησε στη δημιουργία πολυμεταβλητών αιτιακών σχέσεων συνδεδεμένων με την εξαρτημένη μεταβλητή «γενική ικανοποίηση από την κατοικία».

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Prokopis K. Theodoridi, Theofanis V. Zacharatos
Socio-Economic Planning Sciences, Volume 83, October 2022, Article number 101338, https://doi.org/10.1016/j.seps.2022.101338
Available online 20 May 2022

Pages