Χωροταξικός και Πολεοδομικός σχεδιασμός

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Moreno, Carlos; Allam, Zaheer; Chabaud, Didier; Gall, Catherine; Pratlong, Florent
Smart Cities 2021, 4(1), 93-111; https://doi.org/10.3390/smartcities4010006
Published: 8 January 2021
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τη έννοια, που προτάθηκε αρχικά το 2016 από τον Carlos Moreno: η «Πόλη των 15 λεπτών». Μια ιδέα που κερδίζει έδαφος στα δημοφιλή μέσα ενημέρωσης για την υιοθέτησή της σε επίπεδο πολιτικής σε διάφορες πόλεις διαφορετικής κλίμακας και σε γεωγραφικές περιοχές.
Global Crisis Leadership for Disease‐Induced Threats: One Health and Urbanisation
John Connolly
Global Policy, DOI: 10.1111/1758-5899.12806
First published: 19 March 2020
Ο όρος "One Health" (OH) έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική και σημαντική θέση στις συζητήσεις που σχετίζονται με την ανάγκη μιας παγκόσμιας πολιτικής για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και την επικαιροποίηση των πολεοδομικών πολιτικών και των πολιτικών υγείας. Αυτό το άρθρο εξετάζει τις πολυεπίπεδες διαστάσεις του OH, με ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους που συνδέονται με την αύξηση της αστικοποίησης και τις απειλές που προκαλούν οι ασθένειες  από τη επαφή ζώου-ανθρώπου (π.χ. Corona virus, Ebola, γρίπη των πτηνών, ο ιός Q)