Εργασιακές σχέσεις και Εργασία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Arnow-Richman, Rachel S.
ABA Journal of Labor and Employment Law , A Private Law Analysis, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3727532
Posted: 11 Nov 2020
Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το δημόσιο δίκαιο προσφέρει μικρή προστασία σε μεμονωμένους υπαλλήλους που ζητούν να παρατείνουν την εξ' αποστάσεως εργασία, πέρα από εκείνους με ειδικές ανάγκες. Η πλέον συνετή και με ενσυναίσθηση επιλογή για τους εργοδότες είναι να συνεχίσουν τις προσωρινές ρυθμίσεις για εξ' αποστάσεως εργασία, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
Impact of COVID-19 on the Careers of Women in Academic Sciences, Engineering, and Medicine
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26061, ISBNs:Prepublication: 978-0-309-26754-0
Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι αναταραχές που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 έθεσαν σε κίνδυνο την εμπλοκή, την εμπειρία και τη διατήρηση των γυναικών στο χώρο των STEMM .
Science, doi:10.1126/science.caredit.abi7624
Mar. 29, 2021
Από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα έως τις μονάδες εντατικής θεραπείας και από τα επιστημονικά περιοδικά έως τους κυβερνητικούς φορείς, οι επιστήμονες που καταπολεμούν την πανδημία έχουν την αίσθηση οτι χτυπούν έναν τοίχο.
Gaffney AW, Himmelstein DU, Woolhandler S.
JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2020.2926
Published online July 27, 2020
Όλες οι δημογραφικές ομάδες παρουσίασαν αυξημένα ποσοστά απουσίας από την εργασία τους λόγω ασθένειας, σε σχέση με το 2019. Τα ποσοστά αυτά ήταν σημαντικά μεγαλύτερα για τους μετανάστες, για τους εργαζόμενους ηλικίας 55 ετών και άνω και για τους εργαζόμενους χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Οι αυξήσεις ήταν παρόμοιες σε διάφορες πολιτείες, ανεξάρτητα εάν η νομοθεσία προβλέπει την άδεια ασθενείας άνευ αποδοχών ή με πληρωμή.
Reid Blackman
Harvard Business Review
May 28, 2020
Η πανδημία Covid-19 έστειλε έναν άνευ προηγουμένου αριθμό υπαλλήλων για εργασία από το σπίτι. Ταυτόχρονα, οι εργοδότες εντείνουν τις προσπάθειές τους για παρακολούθηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, ενώ η τεχνολογία προσφέρει πολλές λύσεις. Όμως μήπως ο έλεγχος απειλεί να διαβρώσει την εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων;

How Do We Think the Covid-19 Crisis Will Affect Our Careers (If Any Remain)?
Baert, Stijn et al.
IZA Institute of Labor Economics, Discussion Paper No. 13164, SSRN: https://ssrn.com/abstract=3584927
Posted: 27 Apr 2020
Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη στον κόσμο που διερεύνησε τον αναμενόμενο αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 στη καριέρα και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των εργαζομένων. Πραγματοποιήθηκε έρευνα υψηλής ποιότητας με ομάδα Βέλγων υπαλλήλων. Παρατηρήθηκε ότι πολλά μέλη της ομάδας πιστεύουν ότι θα βλέπουν την αγορά εργασίας διαφορετικά και θα έχουν διαφορετικές προτεραιότητες σε σχέση με την εργασία στο μέλλον. Ειδικότερα, περισσότερα από τα μισά μέλη φαίνεται οτι μετά από την κρίση του COVID-19 έχουν αποδώσει μεγαλύτερη σημασία στις συνθήκες εργασίας και στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

How COVID-19 has stomped on scientists’ travel plans
Chris Woolston
Nature 593, 613-615 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01389-x
21 may 2021
Μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αποκαλυφθεί ο πραγματικός αντίκτυπος των κλειστών συνόρων, των ακυρωμένων ταξιδιωτικών προγραμμάτων και των καθυστερήσεων των εμβολιασμών.
AlMala, Wassim
Working Paper Series, Available at SSRN, DOI http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3736719
Posted: 25 Nov 2020
Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε τη σημασία του HRM «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» σε οργανισμούς και εταιρείες, ειδικά με τις νέες προκλήσεις που θέτει. Αυτό το άρθρο δείχνει τη σημασία της ευελιξίας που πρέπει να έχει το HRM, στην εφαρμογή της στρατηγικής και των πρακτικών του, στις διαφορετικές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε εργαζόμενος λόγω της πανδημίας COVID-19.
Working paper, Vienna University of Economics and Business,  available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3831914
Last Revised: 24 Apr 2021
Μελετάται η επίδραση της αμοιβόμενης εργασίας από το σπίτι, στον καταμερισμό των δουλειών του νοικοκυριού και της φροντίδας των παιδιών και στον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Pages