Εργασιακές σχέσεις και Εργασία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

How COVID-19 has stomped on scientists’ travel plans
Chris Woolston
Nature 593, 613-615 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01389-x
21 may 2021
Μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αποκαλυφθεί ο πραγματικός αντίκτυπος των κλειστών συνόρων, των ακυρωμένων ταξιδιωτικών προγραμμάτων και των καθυστερήσεων των εμβολιασμών.
AlMala, Wassim
Working Paper Series, Available at SSRN, DOI http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3736719
Posted: 25 Nov 2020
Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε τη σημασία του HRM «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» σε οργανισμούς και εταιρείες, ειδικά με τις νέες προκλήσεις που θέτει. Αυτό το άρθρο δείχνει τη σημασία της ευελιξίας που πρέπει να έχει το HRM, στην εφαρμογή της στρατηγικής και των πρακτικών του, στις διαφορετικές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε εργαζόμενος λόγω της πανδημίας COVID-19.
Working paper, Vienna University of Economics and Business,  available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3831914
Last Revised: 24 Apr 2021
Μελετάται η επίδραση της αμοιβόμενης εργασίας από το σπίτι, στον καταμερισμό των δουλειών του νοικοκυριού και της φροντίδας των παιδιών και στον συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
Al-Azri, N.
Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1-8. doi:10.1017/dmp.2020.449
Published online by Cambridge University Press: 19 November 2020
Στον τομέα της υγείας, η οποιαδήποτε νομική ασάφεια αναφορικά με τη νομική ευθύνη και την ασυλία των εργαζομένων, δημιουργεί ανασφάλεια και ανησυχία. Το άρθρο επισημαίνει γιατί είναι απαραίτητη η ηθική και νομική σαφήνεια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης καταστροφών και έκτακτων αναγκών, για ένα ισχυρό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και ώστε οι εργαζόμενοι να λειτουργούν σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.
Harkiolakis, Tatiana,
Working Paper Series, London School of Economics & Political Science (LSE), Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4121605
Posted: 31 May 2022
Γίνεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας για να διερευνηθεί το πρόβλημα κατά το οποίο οι εργαζόμενοι στη γνώση (knowledge workers) βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης στην επαγγελματική τους ζωή, μια τάση που αυξήθηκε ως αποτέλεσμα της μετάβασης στην εξ αποστάσεως εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας
Schade HM, Digutsch J, Kleinsorge T, Fan Y.
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(10):5149. https://doi.org/10.3390/ijerph18105149
Διερευνάται πόσο καλά εργάστηκαν και αισθάνθηκαν οι εργαζόμενοι σε αυτή τη νέα κατάσταση, κατά τη διάρκεια δύο εργάσιμων εβδομάδων, με στοιχεία από 199 Γερμανούς υπαλλήλους - 56% από αυτούς γυναίκες, 24% με καθήκοντα φροντίδας παιδιών.
OECD (2020)
Teaching in Focus, No. 36, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/05da3183-en
Με το ξέσπασμα της κρίσης COVID-19, οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν στο προσκήνιο και έπρεπε να διδάξουν σε ένα νέο πλαίσιο διαδικτυακής επκοινωνίας και αβεβαιότητας σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων. Αυτή η κατάσταση, πρόσθεσε νέες απαιτήσεις και πιέσεις σε μια ήδη ευαίσθητη εργασία και ενδέχεται να έχει επηρεάσει σημαντικά την ικανοποίηση και το άγχος της εργασίας των εκπαιδευτικών.
Alcantara, Sunshine Therese and Flaminiano, John Paul
AIM RSN PCC Discussion Paper 2022-01, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4054147
March 10, 2022
Αυτή η ποιοτική μελέτη διερευνά τις εμπειρίες τηλεργασίας παντρεμένων ανδρών και γυναικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και αναλύει πώς η τηλεργασία επηρεάζει την παραγωγικότητα, την ψυχική ευημερία και την οικογενειακή ζωή τους.
Bluedorn, John C. et al.
IMF Working Paper No. 2021/095, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4026266
Posted: 14 Feb 2022
Στο παρόν άρθρο τεκμηριώνεται η έκταση και η σοβαρότητα του φαινομένου σύμφωνα με το οποίο παρατηρείται μεγαλύτερη μείωση στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών από ό,τι των ανδρών, σε προηγμένες αλλά και σε αναδυόμενες οικονομές της αγοράς. 

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages