Εργασιακές σχέσεις και Εργασία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press.https://doi.org/10.17226/26356.
Υπογραμμίζονται οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις στο πλαίσιο του workshop, κατά το οποίο εμπειρογνώμονες και κορυφαίοι μελετητές διερεύνησαν πώς άλλαξε (ή δεν άλλαξε) η πανδημία COVID-19, τις ανάγκες των δασκάλων και τα σημεία ευαλωτότητας αυτού του εκπαιδευτικού δυναμικού
Davies A.
World. 2021; 2(1):139-152. https://doi.org/10.3390/world2010010
Published: 11 March 2021
Υποστηρίζεται ότι η πρόσφατη αύξηση της εργασίας από το σπίτι που υποστηρίζεται από τις ΤΠΕ, μπορεί να αποδυναμώσει δύο από τα κύρια εμπόδια της εξ' αποστάσεως εργασίας - αυτά είναι οι αρνητικές αντιλήψεις των εργοδότη για την εργασία από το σπίτι και η περιορισμένη γνώση τους σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του εργατικού δυναμικού.
Savona, Maria
Working Paper Series, https://www.cepal.org/en/publications/type/cepal-review
Posted: 08 Feb 2021
Περιλαμβάνονται σκέψεις σχετικά με τις νέες προκλήσεις για την πολιτική που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 και υποστηρίζεται ότι στη «νέα κανονικότητα» πρέπει να συνυπολογίζεται το «νέο ουσιαστικό»

Pages