Κεφάλαιο βιβλίου

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Understanding Risks and Moral Emotions in the Context of COVID-19 Policy Making: The Case of the Netherlands
Roeser, S.
Philosophy of Engineering and Technology ; 40:201-214, 2022, https://doi.org/10.1007/978-3-031-08424-9_11
First Online: 14 September 2022
Σε αυτό το κεφάλαιο υποστηρίζεται ότι τα συναισθήματα μπορούν να βοηθήσουν να γίνουν ρητά σημαντικά ηθικά διλήμματα ως προς τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πανδημία COVID-19 και να ληφθούν ηθικά δικαιολογημένες αποφάσεις. Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Ολλανδία χειρίστηκε την πανδημία μέχρι στιγμής. Η συζήτηση αυτή στοχεύει να συμβάλει στην ηθικά καλύτερη και πιο κοινωνικά αποδεκτή λήψη αποφάσεων σχετικά με τις προκλήσεις που θέτει η πανδημία COVID-19, καθώς και να διδαχθούμε μαθήματα για πιθανές μελλοντικές πανδημίες.
Geng, H.; Kajimoto, M..
Data Center Handbook: Plan, Design, Build, and Operations of a Smart Data Center ; : 675-685, 2021, https://doi.org/10.1002/9781119597537.ch37
First published: 20 April 2021
Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη των θανατηφόρων επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών είναι η πρόβλεψη, η εκπαίδευση και η ενημέρωση. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει ένα γενικό σχέδιο που να καλύπτει την συνέχιση των δραστηριοτήτων και την αποκατάσταση των καταστροφών. Αυτό το κεφάλαιο στοχεύει να διευρύνει την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την ετοιμότητα των διαχειριστών κέντρων δεδομένων απέναντι σε φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές καθώς και πανδημίες.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών