Ηθική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Chagla, Z., Pai, M.
Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01494-4
Published 31 August 2021
Καθώς τα πιο πλούσια έθνη θεωρούν σε ενισχυτικές δόσεις εμβολιασμού, οι κατά τόπους φορείς δημόσιας υγείας πρέπει να αφυπνιστούν από το διευρυνόμενο χάσμα της ανισότητας των εμβολιασμών και τις καταστροφικές συνέπειές της,
Herzog Lisa M, Norheim Ole F, Emanuel Ezekiel J, McCoy Matthew S.
BMJ 2021; 372 :m4853BMJ 2021; 372 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m4853
Published 05 January 2021
Η διεθνής συνεργασία είναι το κλειδί για τη δίκαιη και αποτελεσματική διανομή των εμβολίων covid-19. Το μοντέλο προτεραιότητας της Lisa Herzog  με έμφαση στην κατανομή εμβολίων με βάση τον περιορισμό των βλαβών του covid-19, υλοποιεί τις ηθικές αρχές καλύτερα από την πρόταση της Covax για αναλογική κατανομή βάσει του πληθυσμού
HARRIS, J.
Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 1-12. doi:10.1017/S096318012000095X
Published online by Cambridge University Press:  23 November 2020
Ο συγγραφέας προτείνει την Αρχή της Αξίας της Ζωής (Value of Lives Principle) ως μια δίκαιη και αποτελεσματική προσέγγιση για την πρόσβαση στο εμβόλιο και αντιπαραβάλλει το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης με άλλες όπως το Πρότυπο Δίκαιης Προτεραιότητας (Fair Priority Model).
Daniel M Hausman
The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine , jhaa028, https://doi.org/10.1093/jmp/jhaa028
Published: 25 November 2020
Σε αυτή την εργασία επιχειρείται μια φιλοσοφική αμφισβήτηση του σκεπτικού για τις δοκιμές πρόκλησης των εμβολίων κατά του COVID-19, συνυπολογίζοντας την υπόθεση οτι έχουν τεράστια οφέλη για την κοινωνία και σχετικά χαμηλούς κινδύνους για τους εθελοντές.
C. Fradkin
Ethics, Medicine and Public Health, Volume 19, 2021, 100686, https://doi.org/10.1016/j.jemep.2021.100686.
December 2021
Στην επιστολή του προς τον εκδότη, ο συγγραφέας προτείνει αλλαγή πορείας αναφορικά με τον εμβολιασμό, υποστηρίζοντας οτι τα προγράμματα που βασίζονται σε κίνητρα είναι πολύ πιο ήπια.
Perin, M., De Panfilis, L.
BMC Med Ethics 22, 36 (2021). https://doi.org/10.1186/s12910-021-00603-9
Η μελέτη περιγράφει τα αποτελέσματα μιας επισκόπησης  των δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών που αναπτύχθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ειδικά όσον αφορά την ισορροπία της ισότητας και της αξιοπρέπειας στην κλινική πρακτική και τη φροντίδα των ασθενών.
Adolescents' Opinions on COVID-19 Vaccine Hesitancy: Hints toward Enhancing Pandemic Preparedness in the Future
Muscillo, Alessio; Lombardi, Gabriele; Sestini, Elena; Garbin, Francesca; Tambone, Vittoradolfo; Campanozzi, Laura Leondina; Pin, Paolo
Vaccines (Basel) 2023, 11(5), 967, https://doi.org/10.3390/vaccines11050967
Published: 10 May 2023
Για την κατανόηση και την εκτίμηση της απροθυμίας για εμβολιασμό, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν οι αντιλήψεις των ανθρώπων και να γίνουν κατανοητές οι πιθανές αιτίες της γενικής ανησυχίας. Η παρούσα ανάλυση εστιάζει στις εντυπώσεις των εφήβων σχετικά με τη συμπεριφορά των αντιεμβολιαστών. Ο στόχος της μελέτης είναι να εκτιμήσει τις απόψεις των μαθητών σχετικά με την απροθυμία εμβολιασμού, συνδέοντας τις πιθανές εξηγήσεις που παρακινούν τις αντιεμβολιαστικές αποφάσεις με κοινά ειδικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Διερευνώνται περαιτέρω οι προβλέψεις των ανθρώπων σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας.
Kristy Lynn White & John Robert White
The Serials Librarian, DOI: 10.1080/0361526X.2021.1943106
Published online: 20 Sep 2021
Σε αυτό το άρθρο, εξετάζεται πώς οι καταστάσεις κρίσης, όπως η τρέχουσα πανδημία, επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων των βιβλιοθηκών, ιδίως όσον αφορά την αποδοχή και χρήση δωρεάν περιεχομένου από προμηθευτές/παρόχους.

Pages