Ηθική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Supporting One Health for Pandemic Prevention: The Need for Ethical Innovation
Diller, Elena R; Williamson, Laura
J Bioeth Inq 2023, https://doi.org/10.1007/s11673-023-10264-5
Published: 02 June 2023
Η βιοηθική είναι ένας τομέας στον οποίο απαιτείται καινοτομία για να βοηθήσει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση ζωονοσογόνων νοσημάτων που έχουν τη δυνατότητα πρόκλησης επιδημιών και πανδημιών. Ορισμένες από τις εξελίξεις που είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση των πανδημιών, όπως τα εμβόλια κατά της COVID-19, απαιτούν δημόσια συζήτηση σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους της ατομικής επιλογής έναντι της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Ενώ αυτές οι συζητήσεις είναι απαραίτητες, χρειάζεται επίσης μια πιο θεμελιώδης ηθική καινοτομία για την εξισορρόπηση των συμφερόντων των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Το One Health (OH) μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια στρατηγική που αναγνωρίζει και προωθεί τη συνέργεια μεταξύ της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος.
Spoonful of honey or a gallon of vinegar? A conditional COVID-19 vaccination policy for front-line healthcare workers
Bradfield OM, Giubilini A
Journal of Medical Ethics Published Online First: 11 May 2021. doi: 10.1136/medethics-2020-107175
Η «υπό όρους» πολιτική αναφορικά με τον εμβολιασμό των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, που προβλέπει έναν συμβιβασμό μεταξύ εντελώς εθελοντικών ή εντελώς υποχρεωτικών πολιτικών  είναι ο πλέον συνεπής με τις καθιερωμένες επαγγελματικές, νομικές και ηθικές υποχρεώσεις των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στους ασθενείς τους και στην κοινωνία γενικότερα.
Rhyddhi Chakraborty and Nebil Achour
Healthcare 2024, 12(2), 146, https://doi.org/10.3390/healthcare12020146
Published: 8 January 2024
Η διαλογή είναι μια δυναμική και πολύπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό της δίκαιης πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων. Η διαλογή πραγματοποιείται στις δομές υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Οι αρχές που διέπουν τη διαλογή έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων που άπτονται των θεμάτων της ηθικής για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά κατά την πρόσφατη πανδημία COVID-19. Αυτή η μελέτη στοχεύει να επανεξετάσει τις ηθικές αρχές που ακολούθησε η προτεραιοποίηση των ασθενών κατά την πρόσφατη πανδημία COVID-19 στην Ινδική υποήπειρο και επιχειρεί να αναζητήσει αρχές βασισμένες στην κοινωνική δικαιοσύνη.
Sciencemag, doi:10.1126/science.abk2629
Jul. 1, 2021 
Αρκετοί φημισμένοι λοιμωξιολόγοι και εμβολιολόγοι  παραιτήθηκαν από τη θέση του συντάκτη του περιοδικού Vaccines ως διαμαρτυρία για τη δημοσίευση ενός άρθρου μετά από αξιολόγηση από ομότιμους που με κατάχρηση δεδομένων καταλήγει  στο συμπέρασμα ότι «για κάθς τρεις θανάτους που αποτρέπονται από τον εμβολιασμό για COVID-19, πρέπει να γίνουν αποδεκτοί δύο από εμβολιασμό.

Responding to Covid‐19: How to Navigate a Public Health Emergency Legally and Ethically
Lawrence O. Gostin, Eric A. Friedman, Sarah A. Wetter
The Hastings Center Report, Volume50, Issue2, March/April 2020 Pages 8-12
Issue Online: 20 April 2020
Λίγες νεο-αναδυόμενες μολυσματικές ασθένειες έχουν θέσει τόσο ζωτικές ηθικές προκλήσεις, τόσο πιεστικά και δραματικά, όπως ο COVID-19. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε το Covid ‐ 19 ως παγκόσμια πανδημία και κήρυξε τη δημόσια υγεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όταν τα συστήματα υγείας εξωθούνται πέρα από τα όρια αντοχής τους, πώς μπορούμε να διαθέσουμε με ηθικό τρόπο, υλικά και υπηρεσίες υγείας που σπανίζουν; Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι περιθωριοποιημένοι πληθυσμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζονται; Και πώς εξισορροπούμε, ηθικά και νομικά, τη δημόσια υγεία με τις πολιτικές ελευθερίες;

Chirico F, Bramstedt KA.
Medicine, Science and the Law. January 2022. doi:10.1177/00258024221075469
First Published January 25, 2022
Οι επιτροπές ερευνητικής δεοντολογίας με ευρύτερα κανάλια επικοινωνίας, αυξημένη διαφάνεια και ενισχυμένη ανταλλαγή γνώσεων έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν το σχεδιασμό της έρευνας, την απόδοση, τη διάδοση και τελικά το δημόσιο όφελος.
Our Common Post-Covid-19 Pandemic Future: A Return to “Normal” or a Creation of the New “Normal”?
Predrag Cicovacki, Natacha Salomé Lima
Ethical Thought ; 22(1):112-123, 2022, https://doi.org/10.21146/2074-4870-2022-22-1-112-123
Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναλογιστούμε το κοινό μας μέλλον μετά την πανδημία Covid-19. Για να επιτευχθεί αυτό, εξετάζεται πρώτα η τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας όσον αφορά τα ζεύγη των συσχετιζόμενων εννοιών ειρήνη και πόλεμος και φυσιολογικό και μη φυσιολογικό.
Lilian Edwards, University of Newcastle - Law School
Working paper series available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3955933
Posted: 4 Nov 2021
Αυτό το κείμενο εργασίας, επιχειρεί να διερευνήσει, από την προοπτική του Ηνωμένου Βασιλείου, εάν είναι θεμιτό να αποκλειστούν οι εργαζόμενοι από τις δουλειές τους λόγω δισταγμού ή άρνησης για εμβολιασμό.
Elleke Landeweer, Nina Hovenga, Suzie Noten, Floor Vinckers, Jasper de Witte, Annerieke Stoop & Sytse Zuidema
Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine 18, 12 (2023). https://doi.org/10.1186/s13010-023-00140-w
Published: 06 September 2023
Κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID-19 το 2020, οι εθνικές κυβερνήσεις έλαβαν περιοριστικά μέτρα, όπως απαγόρευση επισκεπτών, απαγόρευση ομαδικών δραστηριοτήτων και καραντίνα, για την προστασία των τροφίμων των γηροκομείων από λοιμώξεις. Καθώς προείχε η «ασφάλεια», οι τρόφιμοι και οι στενοί συγγενείς δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αποδεχτούν τους περιορισμούς. Οι απόψεις τους είχαν μεγάλη σημασία καθώς οι πολιτικές είχαν σημαντικό αντίκτυπο σε αυτούς, ωστόσο αποκλείστηκαν από τις πολιτικές αποφάσεις. Σε αυτή τη μελέτη εξετάστηκαν οι ηθικές στάσεις των τροφίμων, των στενών συγγενών και των εθελοντών σχετικά με τους περιορισμούς, εκ των υστέρων, καθώς και τα ηθικά διδάγματα που θεώρησαν σημαντικά.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages