Ηθική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

First vaccine may stymie hunt for better ones
Jon Cohen
Science: Vol. 370, Issue 6515, pp. 389-390, DOI: 10.1126/science.370.6515.389
23 Oct 2020
Μια επιτυχία στην φρενήρη κούρσα εύρεσης εμβολίου για την COVID-19, ενδέχεται να έχει ως επακόλουθο ένα νέο πρόβλημα: Το πρώτο εμβόλιο που θα διασχίσει τη γραμμή τερματισμού που ίσως να είναι μόνο οριακά αποτελεσματικό, θα μπορούσε να προκαλέσει τη διακοπή άλλων τρεχουσών ερευνών υποψήφιων εμβολίων, ενδεχομένως καλύτερων ή ακόμη και σπουδαίων.
Kenneth V. Iserson
The Journal of Emergency Medicine, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2021.11.019.
Available online 20 January 2022
Στο άρθρο υποστηρίζεται οτι είναι απαραίτητη μια μέθοδος για την εξισορρόπηση της κατανομής των πόρων μεταξύ των ασθενών που αρνούνται τον εμβολιασμό και των εμβολιασμένων ασθενών που χρειάζονται τους ίδιους πόρους υγειονομικής περίθαλψης. Προτείνεται μια ηθική λύση.
Ethical Challenges of the COVID-19 Pandemic: A Japanese Perspective
Kodama, Satoshi
J Med Internet Res ; 25: e44820, 2023 Jan 26, https://doi.org/10.2196/44820
Published on 26.1.2023
Αυτό το άρθρο εστιάζει στο πώς η Ιαπωνία βίωσε την πανδημία COVID-19. Περιγράφει τις διάφορες προκλήσεις που αντιμετώπισε η χώρα και τα μέτρα που έλαβε η εθνική κυβέρνηση για να σταματήσει την εξάπλωση της λοίμωξης.
Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-02821-4
20 October 2020
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε μια πρώτη-του-είδους-της έρευνα "ανθρώπινης πρόκλησης" κατά την οποία νέοι, υγιείς άνθρωποι θα εκτεθούν σκόπιμα στον ιό, που είναι υπεύθυνος για την COVID-19, ξεκινώντας τον Ιανουάριο 2021 σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Το πείραμα αυτό, εάν λάβει τελικά κανονιστική και ηθική έγκριση, στοχεύει στην επιτάχυνση της ανακάλυψης εμβολίων κατά της πανδημίας.
BMJ 2021; 372 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n302
Published 02 February 2021
Στον δημόσιο διάλογο για την δίκαιη πρόσβαση στο εμβόλιο, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των χωρών υψηλού και χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος που απορρέουν από τις αξίες και την οπτική της κάθε χώρας.
COVID-19 vaccination in children as a global dilemma through an ethical lens: A retrospective review
Assadi, M.; Kiani, M.; Shamsi Gooshki, E.; Aryanian, Z.; Afshar, Z. M.; Hatami, P.
Health Sci Rep ; 6(1):e976, 2023 Jan, https://doi.org/10.1002/hsr2.976
Published online 2022 Dec 3
Η πανδημία COVID-19 οδήγησε στην ανάγκη να εμβολιαστούν ταχέως όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Τα παιδιά αποτελούν σημαντικό μέρος του πληθυσμού με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ο εμβολιασμός τους είναι θέμα μεγάλης σημασίας και θα πρέπει να αποφασιστεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές και τη δεοντολογία. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται διάφορες πτυχές του εμβολιασμού κατά της COVID σε παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών προκλήσεων.
Research Ethics, https://doi.org/10.1177/1747016120943635
First Published July 24, 2020
Για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη εμβολίων που συνήθως διαρκεί χρόνια και περνάει από διάφορες φάσεις, ειδικά για την COVID-19 έχει προταθεί το τελικό στάδιο θα μπορούσε να αντικατασταθεί με δοκιμή σε ανθρώπους (Human Challenge Trial-HCT). Οι εθελοντές που θα ανταποκριθούν στην πρόκληση θα προσβληθούν σκόπιμα με SARS-CoV-2 για να μελετηθεί η αντίδρασή τους στο εμβόλιο. Η σκόπιμη μόλυνση ενός υγιούς ανθρώπου με δυνητικά θανατηφόρο ιό είναι αντίθετη με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα στην ιατρική έρευνα. Αυτό το άρθρο επισημαίνει τα οφέλη και τους κινδύνους και τα μέτρα ασφάλειας των COVID-19 HCT. 
Sheather Julian, Fidler Helen
BMJ 2021; 372 :n28, doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n28
Published 08 January 2021
Το άρθρο αναφέρεται στην ηθική δυσφορία ως ψυχολογική επίπτωση που απορρέει από την άσκηση του νοσηλευτικού/ιατρικού καθήκοντος στο πλαίσιο της πανδημίας.
COVID 19 : ETHICAL DILEMMAS IN HUMAN LIVES - PART I  &  PART II
Smadar Bustan, Mirco Nacoti, Katherine Fischkoff, et al.
Authorea. June 09, 2020. DOI: 10.22541/au.159170756.64659192, DOI: 10.22541/au.159170655.59077009
Submitted to Journal of Evaluation in Clinical Practice
Η συλλογή σε 2 μέρη, των πρακτικών του συμποσίου που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Μάιο του 2020 από το Paris Global Center of Columbia University και τα Columbia Global Centers, επιχειρεί να αποτυπώσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη συνεχιζόμενη πανδημία και τις δύσκολες προκλήσεις, ενώ αξιολογείται κατά πόσον οι ηθικές αρχές των επίσημων κρατικών οδηγιών/συστάσεων ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα
COVID-19 Capitalism: The Profit Motive versus Public Health
Jennifer Cohen
Public Health Ethics, phaa025, https://doi.org/10.1093/phe/phaa025
Published: 20 September 2020
Τα κίνητρα της αγοράς στις καπιταλιστικές οικονομίες ενδέχεται να είναι ασυμβίβαστα με τις απαιτήσεις της δημόσιας υγείας. Στην πανδημία COVID-19, η συμπεριφορά που εστιάζει στην αγορά και την αναζήτηση κέρδους, υπονομεύει την ανθεκτικότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και την ορθή κατανομή των αγαθών που σχετίζονται άμεσα με αυτή. 

Pages