Νοσηλευτική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Melissa J Bloomer, Kristen Ranse
Intensive and Critical Care Nursing, 2022, 103259, ISSN 0964-3397, https://doi.org/10.1016/j.iccn.2022.103259.
20 April 2022
Η κρίση της COVID-19 ανέδειξε ως επείγουσα την ανάγκη για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των συστημάτων υποστήριξη της φροντίδας στο τέλος της ζωής. Τώρα, δύο χρόνια μετά, πρέπει να επανεξεταστεί τι είναι σημαντικό στο τέλος της ζωής για τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους νοσηλευτές, τώρα και στο μέλλον.
István Z. Kiss, Konstantin B. Blyuss, Yuliya N. Kyrychko, Jo Middleton ,Daniel Roland, Lavinia Bertini, Leanne Bogen-Johnston, Wendy Wood, Rebecca Sharp, Julien Forder and Jackie A. Cassell
Epidemiology and Infection 150, e13, 1–6., https://doi.org/10.1017/S0950268821002727
Published online: 17 December 2021
Η εργασία αυτή προτείνει και αναλύει ένα στοχαστικό μοντέλο για την εξάπλωση μιας μολυσματικής νόσου που μεταδίδεται μεταξύ πελατών και εργαζομένων στον τομέα της περίθαλψης σε περιβάλλον φροντίδας κατ' οίκον στη Μεγάλη Βρετανία.
Explanation of factors forming missed nursing care during the COVID-19 pandemic: A qualitative study
Safdari, Ali; Rassouli, Maryam; Elahikhah, Maryam; Ashrafizadeh, Hadis; Barasteh, Salman; Jafarizadeh, Raana; Khademi, Fatemeh
Front. Public Health, Volume 11, 2023, https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.989458
26 January 2023
Η παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης σε ασθενείς με COVID-19 έχει ασκήσει πρόσθετη πίεση στους νοσηλευτές, καθιστώντας την εκπλήρωση αρκετών απαιτήσεων περίθαλψης πρόκληση. Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει στην απώλεια τμημάτων της νοσηλευτικής φροντίδας, μειώνοντας δυνητικά την ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας και απειλώντας την ασφάλεια των ασθενών. Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη στόχευε να εξηγήσει τους παράγοντες που διαμορφώνουν την απώλεια νοσηλευτικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 από τη σκοπιά των νοσηλευτών.
Countries with High Registered Nurse (RN) Concentrations Observe Reduced Mortality Rates of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
William V. Padula, Patricia Davidson
Preprints with The Lancet, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3566190
Posted: 9 Apr 2020
Η πανδημία της νέας νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19) δημιούργησε πολλά ερωτήματα σχετικά με τη διαλογή, τη διάγνωση και τη διαχείριση των ασθενών. Ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει από αυτή τη συζήτηση αφορά το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όχι μόνο σε απόλυτους αριθμούς, αλλά και σε συνδυασμό με τις δεξιότητές του. Καθώς οι νοσηλευτές αποτελούν πάνω από το μισό εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως, είναι σημαντικό αυτός ο κλάδος να αντιμετωπιστεί σαν σημαντικη παράμετρος μιας προσέγγισης που στοχεύει στην ενίσχυση της ποιότητας των συστημάτων υγείας. Στην παρούσα εργασία, διερευνάται η επίπτωση της συγκέντρωσης νοσοκομιακού προσωπικού στη θνησιμότητα από COVID-19 μεταξύ των χωρών σε όλο τον κόσμο. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 172 χώρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για κάθε 1.0 αύξηση σε νοσηλευτικό προσωπικό (Registered Nurse –RN) ανά 1.000 άτομα σε μια χώρα, υπήρξε μείωση της θνησιμότητας του COVID-19 σε -1.98 ανά 1 εκατομμύριο άτομα.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Hospital factors associated with SARS-CoV-2 infection among healthcare personnel in Greece
H.C. Maltezou, X. Dedoukou, P. Tsonou, M. Tseroni, V. Raftopoulos, A. Pavli, K. Papadima, A. Chrysochoou, E. Randou, G. Adamis, E. Kostis, A. Pefanis, C. Gogos, N.V. Sipsas,
Journal of Hospital Infection, Volume 109, 2021, Pages 40-43, ISSN 0195-6701, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.10.010.
A qualitative study of nursing practitioners' experiences with COVID-19 patients dying alone in Greece
Voultsos, Polychronis; Tsompanian, Anna; Deligianni, Maria; Tsamadou, Eftychia; Tsaroucha, Alexandra K
Front Public Health ; 10: 981780, 2022, https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.981780
Published: 21 October 2022

Pages