COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Dana Amsterdam, Aviv Kupershmidt, Asia Avinir, Ron Matalon, Ofir Ohana, Omri Feder, Shai Shtrozberg, Guy Choshen, Jacob Nadav Ablin and Odelia Elkana
J. Clin. Med. 2024, 13(10), 2886, https://doi.org/10.3390/jcm13102886
Published: 14 May 2024
Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τις παρατεταμένες επιπτώσεις της, ειδικά σε ασθενείς με «μακροχρόνια COVID». Παρά την έρευνα, οι παράγοντες που συμβάλλουν παραμένουν ασαφείς. Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής σχέσης μεταξύ των χαρακτηριστικών προφίλ προσωπικότητας, και ειδικότερα της προσωπικότητας τύπου D, και του αυξημένου κινδύνου για μακροχρόνια COVID.
Emilia Janeczko, Jan Bana´s, Małgorzata Wo´znicka, Krzysztof Janeczko, Katarzyna Utnik-Bana´s, Stanisław Zi˛eba and Jitka Fialova
Land 2024, 13(5), 656, https://doi.org/10.3390/land13050656
Published: 11 May 2024
Η πανδημία COVID-19 είχε τεράστιο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των τοπικών κοινοτήτων όσο και ολόκληρων κοινωνιών. Υπό την επίδραση αυτής της νέας εμπειρίας, η σημασία των υπηρεσιών και των οφελειών που παρέχονται από τα δάση και τους άλλους χώρους πρασίνου έχει αυξηθεί. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιοριστεί πώς η πανδημία επηρέασε τη συχνότητα των επισκέψεων στο δάσος και πώς άλλαξε τις απόψεις του κοινού για τον ρόλο των δασών.
Ziyao Zhao, Sahra Bashiri, Zyta M. Ziora, Istvan Toth and Mariusz Skwarczynski
Viruses 2024, 16(5), 757, https://doi.org/10.3390/v16050757
Published: 10 May 2024
Αυτή η ανασκόπηση ξεκινά με την περιγραφή της ιικής σύνθεσης του SARS-CoV-2, του μηχανισμού μόλυνσης, του ρόλου του μετατρεπτικού ενζύμου 2 της αγγειοτενσίνης, των αμυντικών αποκρίσεων του ξενιστή έναντι της μόλυνσης και των πιο κοινών σχεδίων εμβολίων. Στη συνέχεια, η παρούσα ανασκόπηση συνοψίζει τις κοινές μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 και πώς αυτές οι μεταλλάξεις αλλάζουν τις ιδιότητες του ιού, πετυχαίνουν ανοσολογική διαφυγή και επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Τέλος, η ανασκόπηση αυτή εξετάζει παγκόσμιες στρατηγικές που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της πτώσης της αποτελεσματικότητας του εμβολίου που παρατηρούνται έναντι νέων παραλλαγών.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Petros Galanis, Aglaia Katsiroumpa, Irene Vraka, Olga Siskou, Olympia Konstantakopoulou, Theodoros Katsoulas, Ioannis Moisoglou, Parisis Gallos, Daphne Kaitelidou
International Nursing Review, 2024, https://doi.org/10.1111/inr.12931
First published: 09 January 2024

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.