COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Magdalena Wdowicka, Lidia Mierzejewska, Marta Szejnfeld, Bogusz Modrzewski, Kamila Sikorska-Podyma, Adam Wronkowski and Ewa Lechowska
Sustainability 2024, 16(9), 3644, https://doi.org/10.3390/su16093644
Published: 26 April 2024
Αυτό το άρθρο αναλύει τη συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους, της πληθυσμιακής πυκνότητας και του χαρακτήρα τριών πολωνικών πόλεων με τις ακόλουθες παραμέτρους: (1) το υποκειμενικό επίπεδο άγχους των κατοίκων και τη μεταβολή του κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, (2) τις πηγές και τις επιπτώσεις του άγχους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, (3) τους τρόπους μείωσης του άγχους από τους κατοίκους και τον ρόλο του πράσινου από αυτή την άποψη και (4) τις κατευθύνσεις των αλλαγών στη δομή των μεταπανδημικών πόλεων που επιθυμούν οι κάτοικοί τους.
Esther M. Morgan-Ellis
Encyclopedia 2024, 4(2), 709-719, https://doi.org/10.3390/encyclopedia4020044
Published: 27 April 2024
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι συμμετοχικοί μουσικοί δημιουργοί υιοθέτησαν μια ποικιλία τεχνολογικών μέσων για να κάνουν μουσική μαζί στο διαδίκτυο. Οι εικονικές δραστηριότητες, ενώ τους επέτρεψαν να διατηρήσουν τις κοινότητές τους και να αναπτυχθούν ως μουσικοί, δεν ικανοποίησαν όλες τις ανάγκες που καλύπτονται από τη δια ζώσης δημιουργία μουσικής. Επιπλέον, η διαδικτυακή μουσική δημιουργία αύξησε την πρόσβαση για ορισμένους, αλλά έθεσε εμπόδια στην πρόσβαση για άλλους. Η εικονική συμμετοχική δημιουργία μουσικής παραμένει επίκαιρη ακόμη και μετά τη χαλάρωση των περιορισμών της πανδημίας και πιθανότατα θα αποκτήσει αυξανόμενη σημασία καθώς θα βελτιώνονται οι τεχνολογίες επικοινωνιών και η πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Paola Arcaro, Lorenza Nachira, Fabio Pattavina, Enrica Campo, Rossella Mancini, Domenico Pascucci, Gianfranco Damiani, Brigida Carducci, Antonietta Spadea, Antonio Lanzone, Stefania Bruno and Patrizia Laurenti
Vaccines 2024, 12(5), 473, https://doi.org/10.3390/vaccines12050473
Published: 29 April 2024
Η πανδημία COVID-19 διατάραξε παγκοσμίως τις πρακτικές ανοσοποίησης, επηρεάζοντας ευάλωτους πληθυσμούς, όπως οι έγκυες γυναίκες, οι οποίες τρέφουν ανησυχίες για τους μελλοντικούς εμβολιασμούς των παιδιών τους. Αυτή η μελέτη στόχευε να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας στη στάση των εγκύων γυναικών ως προς τους παιδικούς εμβολιασμούς.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.